Aktuality

Štvorlístok

obed
poradna

Bytové domy na Ul. 1. mája

Dva bytové domy v tvare štvorlístka sú na dosah. Ich výstavba sa predpokladá už budúci rok.

Aký je celkový priebeh prípravných prác, čo doteraz zahŕňali a aké kroky bolo potrebné ku dnešnému dňu urobiť?

Realizácia obytného súboru Štvorlístok je vyústením zámeru mesta vybudovať mestské nájomné byty. Príprava realizácie začala zmenou funkčného využitia územia, nakoľko podľa platného územného plánu mesta nebola možná ich realizácia. Mestským zastupiteľstvom Zlaté Moravce dňa 21. 10. 2011, uznesením č. 171/2011 boli schválené Zmeny a doplnky č. 3/2011 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce, ktorými zabezpečilo riešenie aktuálneho zámeru funkčného využívania a priestorového usporiadania územia v zastavanej časti mesta z plôch športu a záhrad na plochy bývania v bytových domoch. Záväzná časť bola vyhlásená VZN mesta Zlaté Moravce č. 8/2011.

V novembri v roku 2011 bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia a následne Mesto Zlaté Moravce v januári roku 2012 požiadalo o vydanie stavebného povolenia, ktoré bolo vydané a správoplatnené.

Verejné obstarávanie bolo zahájené v decembri 2011. Súťaž bola v januári 2012 zverejnená vo vestníku. Vzhľadom k tomu, že v priebehu verejného obstarávania dochádzalo zo strany účastníkov k rôznym požiadavkám, námietkam a pripomienkam, k výberu zhotoviteľa a oznámeniu o vyhodnotení ponúk došlo až v mesiaci september 2012.

Novostavba mestských nájomných bytov bude realizovaná na ul. 1. mája, Zlaté Moravce na parcelách č. CKN 2537/1, 2537/44, 2537/46, 2357/57 vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce podľa LV č. 3453 a parcelné číslo CKN 2537/43 (EKN 2394/1) vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce podľa LV č. 5417. Predmetné územie pre výstavbu sa nachádza v bytovej zóne, na mieste bývalého škvarového ihriska, ktoré v súčasnosti nie je využívané na športové aktivity ale skôr dopĺňa nedostatočné kapacity parkovacích miest blízkych bytových domov.

Obytný súbor Štvorlístok disponuje architektonickými a užívateľskými parametrami v blokoch A a B, majú kvalitatívnu úroveň átriového rodinného domu. Jedná sa o 5 podlažné bodové bytové domy s obytným podkrovím bez suterénu, v prízemí sú umiestnené byty a technická vybavenosť. Átrium nahradzujú terasy. Celkový počet bytov v blokoch A a B bude 70, z toho 1- izbových 24 a 2 – izbových 46. Byty sú členené podľa veľkostnej kategórie s podlahovou plochou 1 – izbový 21,58 m2, 2 – izbový 58,69 m2 a terasa 5,72 m2.

-red-

Informácie poskytlo Oddelenie výstavby MsÚ

[nggallery id=291] [hr]
obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button