Aktuality

Koniec rozpočtového provizória, Mesto má schválený rozpočet

trojkoncert
poradna

 

časť tretia

Návrhmi poslanca Madolu budeme pokračovať v tretej časti článku venovanom zásahom do mestského rozpočtu ešte pred jeho samotným schválením.

Ivan Madola navrhol znížiť položku „Materiál“ o 13 000 €. Sú to finančné položky, ktorými sa zabezpečuje samotný chod úradu. To znamená, že ak nebudú potrebné financie v tomto „šuflíčku“, môže to mať dopad na spokojnosť občana v rámci zákonne poskytovaných služieb vyplývajúcich z kompetencii Mestského úradu. Na porovnanie… v roku 2012 sa odtiaľto vyčerpalo 51 000 € a boli pokryté len základné výdavky ako napríklad kancelárske potreby, kancelársky papier, tonery atď. (materiály k zasadaniu Mestských zastupiteľstiev sa poslancom dodávajú aj v tlačovej forme a majú priemerne 200 strán, poslancov je 19 a v minulom roku zasadali jedenásťkrát = 26 000 listov A4  tlačených obojstranne). Na rok 2013 sa táto položka do rozpočtu navýšila o 10 600 € z dôvodu, že je kvôli „storočnej“ výpočtovej technike natoľko ohrozený samotný chod úradu a plnenie jeho zákonných povinností, že je päť minút po dvanástej na postupnú ich revitalizáciu.

Ďalej sa pán Madola rozhodol „siahnuť“ na položku webovej stránky a verejného obstarávania, čo znamená, že návrhom na jej celkové zníženie o 7 000 €, porušil zákonom danú povinnosť Mesta o poskytovaní informácií občanom prostredníctvom internetu.

Takýmto spôsobom „našiel voľných“ 20 000 €, ktoré následne navrhol priradiť Mestskému stredisku kultúry a športu (10 000 €) a Mestskému podniku Záhradníckym službám (10 000 €).

Viliam Rumanko podal návrh na zníženie odmeny pre zástupcu primátora až o 40 % (5 600 €) a Mestské zastupiteľstvo na jeho podnet následne schválilo túto sumu rozdeliť na dve polovice a prisúdiť MSKŠ a ZOS – ke.

Návrh poslanca Miroslava Záchenského nepadol na úrodnú pôdu (nebol v konečnom dôsledku po rozprave schválený), pretože vzhľadom na skutočnosti nemohol byť absolútne reálne splnený. Pokúšal sa totiž z položky „Nakladanie s odpadmi“ (transfer príspevkovej organizácie Technické služby mesta) znížiť o 30 000 € a zároveň navýšiť príspevok Mesta Záhradníckym službám.

Mestské podniky melú z posledného

Aktuálna situácia príspevkových organizácií Mesta je katastrofálna. Riaditelia Mestských podnikov bili na poplach už niekoľko mesiacov pred schvaľovaním rozpočtu a posledné týždne počas zasadnutí jednotlivých komisií o to intenzívnejšie. No napriek tomu, že boli aj s vedúcimi oddelení MsÚ k dispozícií aj počas posledného zasadnutia Mestskej rady k prípadnému vypočutiu zo strany jej členov, po dvoch hodinách sedenia za dverami nebol nik z nich k rokovaniu prizvaní.

Následne na to boli až počas 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva urobené určité neprediskutované opatrenia zo strany poslancov, ktoré sme si postupne rozobrali a je už na posúdení občanov tohto mesta, či boli aj osožné.

Pomôže Mestkému podniku Záhradnícke služby navýšenie príspevku mesta (Madola) o 10 000 €, keď príspevok, ktorý tomuto podniku prislúcha, nepokrýva ani dlžoby, ktoré podnik spláca a ktoré vyplývajú ešte z minulého volebného obdobia?

Pomôže 2 800 € (Rumanko) Zariadeniu opatrovateľských služieb, keď na svoju celoročnú prevádzku potrebujú o 40 000 € viac?

Pomôže Mestskému stredisku kultúry a športu 12 800 € (Madola a Rumanko) po ostrých opatreniach v podniku, ako je prepustenie 7 zamestnancov, plánovaného zavretia kúpaliska počas letnej sezóny, havarijného stavu strechy telocvične (nová by stála 33 000 €), zrušenia finančných príspevkov jubilantom a k narodeniu detí atď.? Príspevok mesta napriek tomu nepokrýva ani základné potreby na prevádzkovanie. Kultúre a športu chýba najmenej 50 000 €, aby sa už o pár dní nedostali do platobnej neschopnosti. Výhodou všetkých ostatných podnikov je podnikateľská činnosť, ktorá v tomto prípade nepomôže. Športoviská sa prenajali najviac užívajúcim prenajímateľom na podporu futbalu v našom meste za 1 € (schálené Mestským zastupiteľstvom v roku 2011) a bez pochýb všetci vedia, že zlúčenie dvoch neprosperujúcich podnikov v minulom roku (Správa športových zariadení a Mestské kultúrne stredisko), bol veľmi nešťastný ťah bez následne väčšej finančnej podpory mesta.

Pán Záchenský chcel zobrať Technickým službám 30 000 € pre záchranu Záhradníckych služieb. Ale na to, aby boli občania tohto mesta spokojní so službami a prácou tohto podniku, chýba 200 000 € na jeho ako-takú funkčnosť, odmysliac zastaralý vozový park (priemerný vek 35-40 rokov).

Chýba všetkým podnikom, chýba základným školám a škôlkam, chýbajú financie celému mestu na zabezpečenie zákonne potrebných, poskytovaných služieb a celkovej údržby mestského majetku. Na to, aby Mesto začalo jedného dňa prosperovať, je nutných viacero opatrení, krokov, spoločnej reči a vzájomnej dôvery celého vedenia k jednotlivých odborným pracovníkom a primátorovi tohto mesta.

V ďalšom článku poskytneme vyjadrenia dvoch odborne spôsobilých ľudí, ktorí skutočnosť k Mestskému rozpočtu zhrnuli vo svojich záverečných stanoviskách pred jeho samotným schválením.

Ľ. Rosinská

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button