AktualityŠkoly

ZŠ Robotnícka oslavovala 25. výročie jej založenia

poradna

www.zlatemoravce.info

Z významnej príležitosti 25. výročia založenia školy (do užívania bola daná v roku 1988 ako 20-triedna) sa uskutočnila 14. júna 2013 v popoludňajších hodinách oslava v priestoroch jedálne školy. Trojposchodová Základná škola na Robotníckej ulici patrí svojou rozlohou medzi najväčšie základné školy v meste. V školskom roku 2003/2004 sa stala riaditeľkou Mgr. Zuzana Hatiarová, ktorá ju úspešne vedie dodnes. Post zástupkyne riaditeľky zastáva Mgr. Jana Lukáčová. Celým priebehom oslavy prítomných od mikrofónu sprevádzala Mgr. Mária Herdová.

Úvodom tejto významnej udalosti sa k prítomným prihovorila riaditeľka školy a po jej slovách boli na oslave privítaní hostia, menovite primátor Zlatých Moraviec Ing. Peter Lednár, CSc., prednosta MsÚ Mgr. Roman Šíra., poslanec NR SR Mgr. Marián Kéry, vedúci odboru školstva obvodného úradu v Nitre Mgr. Milan Galaba, pracovníčky oddelenia odborných a metodických činností PaedDr. Ľudmila Kováčová a Mgr. Danuša Hollá. Ďalej boli medzi prítomnými srdečne vítaní členovia Rady školy, poslanci Mestského zastupiteľstva, predsedníčka združenia rodičov, riaditelia mestských škôl a školských zariadení, sponzori, bývalí žiaci a súčasní aj bývalí pedagógovia.

„Dnes máme možnosť otvoriť knihu života našej školy, listovať v nej a hľadať a objavovať všetko to dobré, čo sa za 25 rokov urobilo. Zaspomínať si na tých, ktorí tu zanechali svoj rukopis, vzdať úctu tým, ktorým čas sfarbil vlasy na bielo a na ich tvárach statočná práca a život vyryli hlboké ornamenty, nuž spomínajme, je na to správna chvíľa,“ odzneli slová vďaky, po ktorých sa prítomní prehupli k výkladu histórie vzniku tejto školy. Historické korene školy siahajú k 1. septembru roku 1988, kedy sa brány Základnej školy na Robotníckej ulici otvorili prvýkrát pre 656 žiakov učiacich sa v dvadsiatich triedach. Vyučovanie zabezpečovalo 32 učiteľov a v Školskom klube pracovalo 5 vychovávateliek. Svoj prvý školský rok škola začala pod vedením riaditeľa Ladislava Šustáka.

Na začiatky v novej škole a úspechy žiakov spomínali bývalí pedagógovia, ktorí nám odovzdali svoje prvé dojmy a pocity sprostredkovane vďaka premietnutým videám.

Rovnako významné sú úspechy žiakov, ktoré žali a žnú na rôznych poliach až do súčasnosti a práve preto bol súčasťou osláv „výťah“, ktorý nás previezol konkrétnymi úspechmi a umiestneniami skupín, či jednotlivcov z radov bývalých i súčasných žiakov a pedagógov školy v rôznych smeroch.

Krásne poďakovanie za neúnavnú prácu, definovanú ako poslanie, smerovalo ku všetkým pedagógom, ktorí na spomínaných a vymenovaných úspechoch majú, ako bolo povedané, svoju pečať.

Prebiehajúce nahliadnutia do minulosti a aj súčasnosti školy boli pravidelne prerušované atraktívnymi vystúpeniami jej bývalých žiakov. V prvom vystúpení nám eleganciu valčíka predviedol tanečný pár Lea Homolová a Tomáš Herman, ktorí na záver predviedli čaču a exotickú salsu. Eleganciu neskôr vystriedalo dynamické tanečné vystúpenie Tanečnej školy OSB (Old school brothers) v podaní jej členky Niky Králikovej a jej malých zverencov (školu absolvovala v r. 1997-2006). S jednou zo svojich víťazných básní v súťaži Európa v škole vystúpil Goran Janík (venoval ju z lásky svojmu bývalému učiteľovi Končálovi). Za priam elektrizujúci zážitok sa dá pokladať vystúpenie bývalých absolventiek školy – Michaela Tonková, terajšia študentka klasického spevu zaspievala operné árie, klavírny doprovod predviedla Ľubica Varhaníková. Aj Janka Dudášová potešila ucho každého prítomného svojím klavírnym umením. Každé vystúpenie sprevádzal uznanlivý potlesk prítomných.

Prekvapením bolo predstúpenie bývalej žiačky Janky Dudášovej pred mikrofónom, odovzdanie kytice a verejné poďakovanie v mene všetkých bývalých žiakov smerované k riaditeľke a ostatným učiteľom. Ďakovala za ich prácu, lásku, trpezlivosť, pomoc a množstvo vedomostí, ktoré im odovzdali a tak ich zároveň pripravili do nasledujúceho života.

S poďakovaním sa pripojil aj primátor Zlatých Moraviec Peter Lednár, ktorý k Ďakovnému listu Zuzane Hatiarovej odovzdal aj farebnú kyticu.

Peknou čerešničkou oficiálnej časti osláv bolo odovzdanie Ďakovných listov všetkým pedagogickým pracovníkom učiacich na škole minimálne 10 rokov. Nepovšimnutí nezostali ani nepedagogickí pracovníci. Na odovzdávaní Ďakovných listov a uznanlivých, priateľských potriasaní rúk boli spolu s riaditeľkou striedavo účastní primátor Peter Lednár, Marián Kéry a Milan Galaba, ktorí potom predniesli svoju slávnostnú reč.

Vedeniu školy, pedagógom, ako aj samotným žiakom, želáme veľa úspechov plynúcich z ich stáleho zapájania sa do rôznych súťaží a projektov, radosti, porozumenia, priateľskosti a naplnenie motta: „Nájsť v každom dni, človeku a udalosti niečo nové…,“ s ktorým sa stotožňujú. Nech je im minulosť spätá so školou odrazovým mostíkom do budúcnosti.

Mária Petrovičová

[nggallery id=438]

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button