AktualityOznamy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru VYHLASUJE

obed
poradna

www.zlatemoravce.info

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO Hasičského a záchranného zboru 1. mája 1 A. 953 01 Zlaté Moravce v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 3141200 I Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, podl’a § 21, písm. n ) a na základ-e § 2 ods. I, písm. a), vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Č. 12112002 Z. z. o požiarnej prevencii v zneni neskorších predpisov.

Vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, na lesných a pol’nohospodárskych pozemkoch v územnom obvode okresu Zlaté Moravce od 23. 7. 2013 do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona Č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch z a k a z u j e najmä:

  • zakladať alebo udržovať ohne v priestoroch a miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
  • fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných porastov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b. zákona Č. 314/2001 Z. z. v znení zákona neskorších predpisova podľa § IO vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť
  • vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok (l s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
  • zabezpečiť potrebné množstvo protipožianeho náradia,
  • zabezpeč iť vybavenie pracovných strojov aspoň jedným hasiacim prístrojom s hmotnosťou hasiacej látky min. 5 kg, vhodného druhu
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave. ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,
  • budovat’ na lesnych pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,

v Zlatých Moravciach, dňa 22.7.2013

kpt. Ing. Miroslav Suk

riaditeľ Okresného riaditel’stva Hasičského a záchranného zboru v Zlatych Moravciach

v. r.

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button