Aktuality

Slávnostná akadémia a ocenenie významných osobností

obed
poradna

„Dobročinný nie je ten, kto pozerá na odmenu, ale ten, kto si predsavzal robiť dobre“ citoval primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. Demokritov citát v príhovore pri príležitosti Slávnostnej akadémie v prepojení na Ocenenie významných osobností a Občianskych združení mesta Zlaté Moravce. Slávnostná akadémia sa uskutočnila 26. septembra v Obradnej sále MSKŠ z príležitosti osláv 900 – tého výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach a zúčastnili sa jej, okrem zamestnancov Mestského úradu, aj niektorí poslanci Mestského zastupiteľstva. Pri samotnom akte boli ocenené nasledovné významné osobnosti:

 

Čestné občianstvo Mesta Zlaté Moravce bolo udelené Prof. PhDr. Jozefovi Leikertovi, PhD., Litt. D. Navrhnutý na najvyššie ocenenie Mesta “Čestný občan Mesta Zlaté Moravce” – za literárnu a básnickú činnosť, za dlhoročnú vedeckú prácu, za činnosť na vysokých akademických, spisovateľských a politických postoch, za úspešnú novinársku činnosť, za literárne ocenenie doma a v zahraničí

 

Medzi tých, ktorým bola udelená Plaketa Mesta Zlaté Moravce patrili:

PaedDr. Pius Biely (Plaketa Janka Kráľa) – za literárnu činnosť, za propagovanie miestnej a regionálnej kultúry, za úspešnú športovú činnosť

MUDr. Rastislav Řeháček (Plaketa MUDr. Korca) – za úspešnú činnosť v oblasti medicíny, za zásluhy pri budovaní Nemocnice v Zlatých Moravciach, za literárnu činnosť

Anna Dvončová (Radlinského plaketa) – za dlhoročnú svedomitú a pedagogickú činnosť, za vedenie Základnej školy v Zlatých Moravciach, za úspešnú reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce, za vedenie speváckych zborov Úsmev a Calexanka

Jozef Šúň (Plaketa Janka Kráľa) – za vedenie MsKS, za redakčnú činnosť, za dlhoročnú činnosť režiséra a herca ochotníckeho divadla v Zlatých Moravciach

Štefan Partl (Plaketa Janka Kráľa) – za úspešnú výtvarnú a sochársku činnosť, za dlhoročnú pedagogickú prácu v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach

Ing. Radovan Bakaľár (Plaketa Janka Kráľa) – za založenie a vedenie folklórneho súboru Inovec, za 30-ročné zásluhy pri úspešnom vedení súboru a reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce doma aj v zahraničí

Ján Novota (Kapolkova plaketa) – za záslužnú činnosť športového organizátora, trénera reprezentácie Slovenskej republiky v pozemnom hokeji, zakladateľa a trénera tenisového klubu

Zuzana Jakabová (Kapolkova plaketa) – za úspešnú reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce a Slovenska a za trénerstvo v pozemnom hokeji

Iveta Šramková – Hritzová (Kapolkova plaketa) – za získanie striebornej medaily v pozemnom hokeji na olympijských hrách v Moskve v roku 1980

Viera Podhányiová – Jakabová (Kapolkova plaketa), – za získanie striebornej medaily v pozemnom hokeji na olympijských hrách v Moskve roku 1980

Peter Martinec (Kapolkova plaketa) – za úspešnú športovú činnosť, za dlhoročné pôsobenie ako poslanec Mestského zastupiteľstva, za  vedenie správy športových zariadení a za reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce

prof. Milan Šumný (Radlinského plaketa) – za pedagogickú, športovú a trénerskú činnosť, za zásluhy pri založení Slovenského orla a Matice slovenskej, za reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce a Slovenska

Ing. Róbert Ambra (Pamätná plaketa) – za vedenie Hasičského zboru v Zlatých Moravciach, za zásluhy pri vybudovaní novej Hasičskej zbrojnice a dlhoročnú a obetavú prácu pre obyvateľov Mesta Zlaté Moravce

Jozef Tonkovič (Plaketa Janka Kráľa) – za dlhoročnú aktívnu prácu poslanca Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, za organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v mestskej časti Chyzerovce

Ivan Hritz (Pamätná plaketa) – za dlhoročnú prácu funkcionára a poslanca Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Gabriel Kordoš (Pamätná plaketa) – za dlhoročnú prácu riaditeľa Mestského podniku Službyt, za obetavú prácu správcu teplárenskej siete a všetkých nájomných bytov v Meste Zlaté Moravce

Gejza Hlavatý (Radlinského plaketa) – za dlhoročnú prácu v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach, za pedagogickú činnosť a organizovanie kultúrnych a hudobných podujatí

Ing. Peter Lisý (Pamätná plaketa) – za úspešnú politickú činnosť, za dlhoročnú prácu poslanca Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, poslanca zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, za činnosť mestského predsedu dobrovoľného Požiarneho zboru

Marián Tomajko (Plaketa Dr. Rakovského) – za dlhoročnú prácu poslanca Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady, za prácu poslanca zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, celoživotnú činorodú prácu v oblasti propagácie histórie a zveľaďovanie životného prostredia mesta

Ing. Serafína Ostrihoňová (Plaketa kardinála Migazziho) – za propagáciu a rozvoj nášho mesta v rokoch 2002 – 2010 počas výkonu funkcie primátorky mesta Zlaté Moravce

Ing. Ján Lopúšek (Radlinského plaketa) – za rozvoj školstva v našom meste, na ktorom sa podieľal ako dlhoročný riaditeľ POU, SOUP, v súčasnosti Stredná odborná škola polytechnická, za výchovu mnohých odborníkov v tomto odbore, nielen zo Zlatých Moraviec, ale aj zo širokého okolia

Mgr. Mária Repková (Radlinského plaketa) – za rozvoj školstva a vedy v našom meste, za svoje dlhoročné pôsobenie ako pedagogickej pracovníčky v Gymnáziu Janka Kráľa, predtým SVŠ, kde sa podieľala na výchove a vzdelávaní mnohých generácií Zlatomoravčanov, ale aj mnohých mladých ľudí zo širokého okolia

Bohumil Matejov (Pamätná plaketa) – za podiel na dlhodobom rozvoji nášho mesta v oblasti podnikania a služieb v potravinárskom priemysle

Mgr. Miroslav Košút (Pamätná plaketa) – za zabezpečovanie poriadku a prínosu bezpečnosti obyvateľov v našom meste a príkladnú spoluprácu s Mestskou políciou a vedením mesta Zlaté Moravce počas jeho dlhoročného pôsobenia vo funkcii riaditeľa OO PZ

Ing. Slavomír Eliáš (Pamätná plaketa) – za šírenie dobrého mena mesta Zlaté Moravce v oblasti podnikateľskej činnosti a za príkladnú spoluprácu a pomoc pri príležitosti organizovania programu významných hostí mesta Zlaté Moravce

 

Zoznam tých, ktorým bola udelená Plaketa Mesta „in memoriam„ je nasledovný:

Ing. Peter Orban (Plaketa kardinála Migazziho), (*1935 – †2002) – za vykonávanie funkcie prvého primátora mesta po Zamatovej revolúcii v rokoch 1991 – 1998,  poslanca Federálneho zhromaždenia Snemovne národov, za politickú činnosť, za reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce

PhDr. Štefan Rakovský (Radlinského plaketa), (*1904 – †1996) – za vedeckú prácu v oblasti založenia Vlastivedného múzea v Zlatých Moravciach, za pedagogickú činnosť, za prínos do slovenského galerijníctva, etnografie a folkloristiky

František Malý (Plaketa kardinála Migazziho), (*1927 – †2004) – za dlhoročnú úspešnú politickú činnosť vo vedení Mesta Zlaté Moravce, za reprezentáciu mesta a nášho regiónu, za prácu v SZPB

František Herman (Plaketa Janka Kráľa), (*1923 – †2011) – za úspešnú prácu profesionálneho výtvarníka, za založenie Zväzu výtvarníkov v zlatomoravskom okrese, za prácu v Slovenskej výtvarnej únii

PhDr. Július Podhorný (Plaketa Janka Kráľa), (*1913 – †2008) – za úspešnú pedagogickú činnosť, za vznik a vedenie speváckeho zboru Schola cantorum, za vedeckú, historickú a literárnu činnosť, za reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce, Gymnázia Janka Kráľa a Slovenska

Miloslav Kóňa (Kapolkova plaketa), (*1924 – †2007) – za dlhoročné predsedníctvo v TJ Calex, za zásluhy o vznik Továrne na chladničky, za legendárny zlatomoravský futbal

Koloman Paluška (Pamätná plaketa), (*1942 – †2001) – za dlhodobú a záslužnú prácu pri výchove a výcviku vodičov v Autoškole zo Zlatomoraveckého regiónu

 

Diplom Mesta Zlaté Moravce za úspešnú a bohatú činnosť, za starostlivosť a pomoc občanom Mesta Zlaté Moravce a za šírenie a uchovávanie ľudových tradícií, za reprezentáciu mesta Zlaté Moravce za jednotlivé organizácie prevzali:

Asociácia nepočujúcich Slovenska – Centrum nepočujúcich Zlaté Moravce – ANEPS – Kamila Galovičová, Slovenský červený kríž – Miestny spolok Zlaté Moravce – Juraj Bakula, Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Zlaté Moravce – Emília Páleníková, Detský FS Zlatňanka – Stanislav Hruška, FS Inovec – Ing. Radovan Bakaľár, OZ Chyzerovce – Jozef Tonkovič, Spevácky súbor Kolovrátok – Irena a Jozef Vencelovci, SZ chovateľov ZO Zlaté Moravce Štefan Kramár, SZ záhradkárov ZO 11 -22 Zlaté Moravce – Miloš Bančák, Kynologický klub Zlaté Moravce – RNDr. Jozef Paluška, ZO SZ protifašistických bojovníkov – Ivan Malý, SZ zdravotne postihnutých ZO Zlaté Moravce – Mgr. Ľudovít Andor, ZO SZ Zdravotne postihnutých Zlaté Moravce – Júlia Búryová, ZO Zväzu diabetikov Slovenska Zlaté Moravce, Diabetická slov. spol. – Anna Gubová, Materské centrum MAMI OÁZA – Katarína Žarnovičanová,

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Zlaté Moravce – Matilda Zemanová, ZO Slov. rybársky zväz, Miestna organizácia Zlaté Moravce – Zuzana Siegelová

Klubom:

FC ViOn Zlaté Moravce – Viliam Ondrejka – za  úspešnú a bohatú činnosť, za šírenie športového ducha, za prácu a starostlivosť o mladých ľudí a športové talenty, Klub slovenských turistov – Mestská organizácia Zlaté Moravce – Ľudovít Chládek

 

Ďakovný list Mesta Zlaté Moravce bol udelený Anne Hlavatej – za dlhoročnú skúsenú a obetavú prácu v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

 

Tatiana Kováčová, ktorá úvodnými slovami akadémiu otvárala, predniesla po akte oceňovania nasledovnú, pre náš kraj v skutku veľmi výstižnú, báseň :

 

[typography font=”Cantarell” size=”17″ size_format=”px” color=”#1c8513″]

Krásny si kraj, ty kraj pod Inovcom
malebné údolia a stráne
keď prejdem tichým úbočím
a duša zaspieva si pieseň
tá pieseň zneje srdcom –
nádherný kraj pod Inovcom.

 

Mestečko malé, čupí si pod ním
mestečko malé v údolí
život v ňom nádherne plynie
s prírodou v jednom súznení.
A keď ťažko je slovu, dve povedz
ty veľký krásny Inovec.

 

Milujem tento kraj, kde hory ticho šumia
horský potok vlieva sa rovno do údolia
kde vzduch je čistý, modrá obloha
oviec biele stáda, ticho a pohoda
kde človek maľovať by chcel štetcom
nádherný kraj pod Inovcom.

 

K tebe veľký Inovec
vedieš horská cestička a chodníček
v tvojom náručí spočinúť nie jeden dníček
kochať sa pohľadom do diali z vrcholca
tvojho nežne,
rozdávať svoje zážitky všetkým dvorcom –
ty kraj sťa zo sna, kraj pod Inovcom.

[/typography]

 

O slávnostné chvíle a podčiarknutie ich dôležitosti sa postarali svojím vystúpením pedagógovia zo ZUŠ v Zlatých Moravciach a prednesom poémy od Jána Roba Poničana Divný Janko, jedna z ocenených pani Mgr. Mária Repková, čím sa zároveň Slávnostná akadémia skončila a všetci prítomní sa presunuli do miestnosti, kde bolo pripravené občerstvenie.

Pre všetkých ocenených do bodky platia nasledovné slová: „Ste veľkým prínosom pre mesto Zlaté Moravce, v histórii ktorého zanechávate obrovskú stopu s odkazom pre mnoho budúcich generácií,“ ktoré úprimne a zo srdca vyslovil Peter Lednár a s ktorými sa, verím, stotožňujú všetci Zlatomoravčania, ako aj tí, ktorí ocenených osobne poznajú.

 

Spracovala M. Petrovičová

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button