POZOR NA MERAČE RÝCHLOSTI!

Mesto Zlaté Moravce sa môže pochváliť ďalšími tromi meračmi rýchlosti na cestných komunikáciách: Ul. Prílepská, Ul. Chyzerovecká a Hlavná ulica v mestskej časti Prílepy.
Spoločnou problematikou všetkých ulíc je ich umiestnenie z hľadiska polohy mesta – predstavujú vstup do mesta z rôznych smerov, v ktorých musia vodiči náhle znížiť rýchlosť a rešpektovať skutočnosť, že sa nachádzajú už v obci. V súčasnosti mesto disponuje len jedným preventívnym meračom rýchlosti (umiestnený na Ul. SNP minulý rok koncom mesiaca jún). Psychologický efekt z merača podobného typu má skutočne veľký význam a je neodmysliteľnou súčasťou dopravnej situácie v ktoromkoľvek meste.

Dňa 5. marca 2014 prebehla ich montáž s pomocou Technických služieb za prítomnosti primátora mesta Petra Lednára, vedúceho oddelenia projektov a propagácie Miroslava Košúta, referenta dopravy Emila Hudáka, náčelníka Mestskej polície Mariána Takáča a zástupcu dodávateľskej firmy Bellimpex s.r.o. Branislava Kopčeka s ostatnými pracovníkmi. Na bezpečnosť cestnej premávky dohliadala a zároveň dopravu riadila Mestská polícia.

Mesto Zlaté Moravce nie je schopné v súčasnej nepriaznivej finančnej situácii, v ktorej sa nachádza, riešiť z vlastných prostriedkov nákup preventívnych bezpečnostných zariadení v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Preto požiadalo Ministerstvo vnútra o dotáciu, ktoré žiadosti vyhovelo a poskytlo Mestu finančný príspevok vo výške 6 509 € na nákup preventívnych meračov rýchlosti, ktoré boli rozmiestnené vo vstupných „bránach“ do mesta. Keďže výsledok výberového konania k realizácii projektu bol 6 855 €, spoluúčasť mesta na dofinancovaní bola stanovená na 346 €.

Preventívne merače rýchlosti vozidiel sú vybavené štatistickými modulmi, ktoré poskytujú informácie o dopravnej situácii na uvedených úsekoch a môžu potenciálne slúžiť ako smerodajný údaj pre koncepciu dopravy v meste Zlaté Moravce, Mestskej polícii a miestnemu Obvodnému oddeleniu Policajného Zboru SR pri plánovaní rozmiestnenia hliadok cestných kontrol.

Cieľovou skupinou sú na lokálnej úrovni obyvatelia mesta Zlaté Moravce (k 30. júlu 2013 – 12 785). Dotknutí uvedenými preventívnymi bezpečnostnými zariadeniami budú v užšom slova zmysle predovšetkým žiaci a študenti navštevujúci vzdelávacie inštitúcie, verejné priestranstvá, cyklisti, ktorých úroveň ochrany nie je dostatočne zabezpečená, návštevníci mestských cintorínov, v širšom slova zmysle všetci obyvatelia nielen mesta, ale aj celého regiónu. Keďže sú Zlaté Moravce okresným mestom, ktorého súčasťou je ďalších 32 obcí, hovoríme o takmer 46 tis. obyvateľoch.

Mesto Zlaté Moravce, ako centrum regiónu, je charakteristické vysokou frekvenciou pohybu nemotorových účastníkov cestnej premávky a samozrejme značnou hustotou cestnej premávky motorových účastníkov. Každodenne sú jeho miestne komunikácie vystavené veľkému dopravnému tlaku a z uvedeného dôvodu v záujme ochrany zdravia, životov a predchádzania vzniku škodových udalostí, by malo navrhnuté dopravno – bezpečnostné opatrenie výrazne znížiť pravdepodobnosť dopravných nehôd na miestach, na ktorých boli preventívne merače rýchlosti umiestnené.

Ľubomíra Rosinská

bellimpex

Buďte prvý, kto zahlasuje
zahradnyzahon.sk

Neprehliadnite

Ihrisko pri škole na Mojmírovej ulici

Zo stránky odkaz pre starostu: Ihrisko pri škole na Mojmírovej ulici – rada by som …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.