Aktuality

POZOR NA MERAČE RÝCHLOSTI!

obed
poradna

Mesto Zlaté Moravce sa môže pochváliť ďalšími tromi meračmi rýchlosti na cestných komunikáciách: Ul. Prílepská, Ul. Chyzerovecká a Hlavná ulica v mestskej časti Prílepy.
Spoločnou problematikou všetkých ulíc je ich umiestnenie z hľadiska polohy mesta – predstavujú vstup do mesta z rôznych smerov, v ktorých musia vodiči náhle znížiť rýchlosť a rešpektovať skutočnosť, že sa nachádzajú už v obci. V súčasnosti mesto disponuje len jedným preventívnym meračom rýchlosti (umiestnený na Ul. SNP minulý rok koncom mesiaca jún). Psychologický efekt z merača podobného typu má skutočne veľký význam a je neodmysliteľnou súčasťou dopravnej situácie v ktoromkoľvek meste.

Dňa 5. marca 2014 prebehla ich montáž s pomocou Technických služieb za prítomnosti primátora mesta Petra Lednára, vedúceho oddelenia projektov a propagácie Miroslava Košúta, referenta dopravy Emila Hudáka, náčelníka Mestskej polície Mariána Takáča a zástupcu dodávateľskej firmy Bellimpex s.r.o. Branislava Kopčeka s ostatnými pracovníkmi. Na bezpečnosť cestnej premávky dohliadala a zároveň dopravu riadila Mestská polícia.

Mesto Zlaté Moravce nie je schopné v súčasnej nepriaznivej finančnej situácii, v ktorej sa nachádza, riešiť z vlastných prostriedkov nákup preventívnych bezpečnostných zariadení v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Preto požiadalo Ministerstvo vnútra o dotáciu, ktoré žiadosti vyhovelo a poskytlo Mestu finančný príspevok vo výške 6 509 € na nákup preventívnych meračov rýchlosti, ktoré boli rozmiestnené vo vstupných „bránach“ do mesta. Keďže výsledok výberového konania k realizácii projektu bol 6 855 €, spoluúčasť mesta na dofinancovaní bola stanovená na 346 €.

Preventívne merače rýchlosti vozidiel sú vybavené štatistickými modulmi, ktoré poskytujú informácie o dopravnej situácii na uvedených úsekoch a môžu potenciálne slúžiť ako smerodajný údaj pre koncepciu dopravy v meste Zlaté Moravce, Mestskej polícii a miestnemu Obvodnému oddeleniu Policajného Zboru SR pri plánovaní rozmiestnenia hliadok cestných kontrol.

Cieľovou skupinou sú na lokálnej úrovni obyvatelia mesta Zlaté Moravce (k 30. júlu 2013 – 12 785). Dotknutí uvedenými preventívnymi bezpečnostnými zariadeniami budú v užšom slova zmysle predovšetkým žiaci a študenti navštevujúci vzdelávacie inštitúcie, verejné priestranstvá, cyklisti, ktorých úroveň ochrany nie je dostatočne zabezpečená, návštevníci mestských cintorínov, v širšom slova zmysle všetci obyvatelia nielen mesta, ale aj celého regiónu. Keďže sú Zlaté Moravce okresným mestom, ktorého súčasťou je ďalších 32 obcí, hovoríme o takmer 46 tis. obyvateľoch.

Mesto Zlaté Moravce, ako centrum regiónu, je charakteristické vysokou frekvenciou pohybu nemotorových účastníkov cestnej premávky a samozrejme značnou hustotou cestnej premávky motorových účastníkov. Každodenne sú jeho miestne komunikácie vystavené veľkému dopravnému tlaku a z uvedeného dôvodu v záujme ochrany zdravia, životov a predchádzania vzniku škodových udalostí, by malo navrhnuté dopravno – bezpečnostné opatrenie výrazne znížiť pravdepodobnosť dopravných nehôd na miestach, na ktorých boli preventívne merače rýchlosti umiestnené.

Ľubomíra Rosinská

bellimpexobed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button