Aktuality

Životy ohrozujúca budova v areáli nemocnice zmizla

trojkoncert
poradna

Druhého apríla 2014 sa začala asanácia budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia skladu CO v areáli Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach, ku ktorej Mesto pristúpilo na základe statického posudku vypracovaného projektovo – inžinierskou kanceláriou PPAM, Nitra. V posudku sa píše, že stavba nie je v dôsledku vplyvu porúch, ktoré majú havarijný charakter staticky vyhovujúca, je poškodená, ohrozuje životy a zdravie osôb a nie je možné ju hospodárne opraviť. Na základe uvedeného a ďalších skutočností odporučil jeho spracovateľ stavbu jednoznačne odstrániť. Súhlasné stanovisko k vykonaniu búracích prác poskytol aj Krajský pamiatkový úrad.

Projekt asanačných prác vypracovala projektová organizácia EAGLE, s.r.o., Nitra. Dodávateľom prác bola spoločnosť NBM, s.r.o., Zlaté Moravce a výška nákladov za prevedené stavebné práce je 15 500 € s DPH.

Práce na stavbe boli zahájené dňa 2. apríla 2014. Odovzdanie a prevzatie vykonaných prác bolo uskutočnené 4. apríla 2014.

Firma, ktorá bola na búracie práce vybraná, ich vykonala veľmi rýchlo. Pôvodne sa uvažovalo s dobou cca 2 týždne. Vzhľadom na materiál, z ktorého bola budova postavená a jeho veľkú prašnosť, požadovalo Mesto čo najrýchlejšie jej odstránenie. Asanačné práce trvali iba 3 dni.

Na základe požiadavky Mestskej nemocnice zo dňa 31. marca 2014 o nápravu stavu budovy skladu CO, vykonal vedúci Oddelenia stavebného konania a správy majetku Mesta dňa 1. apríla 2014 ohliadku aktuálneho stavu budovy a zistil, že budova skladu CO je v havarijnom stave. Je poškodená a uvoľnená krytina, výrazne sú poškodené zvislé nosné konštrukcie, pri ktorých dochádza k ich pozvoľnému uvoľňovaniu a samovoľnému vypadávaniu do takej miery, že je priamo ohrozené zdravie a život pohybujúcich sa osôb. Napriek tomu, že Mesto o zlom stave budovy vedelo už dávnejšie (búracie povolenie bolo vydané v auguste 2013), po zistení takto závažného a akútneho stavu sa rozhodlo pre okamžité riešenie.

Okolie budovy bolo uzavreté a riadne oplotené. Zamestnanci Mestskej nemocnice boli upovedomení o tom, aby na parkovisku v nemocnici z dôvodu búracích prác neparkovali.

Búracie práce realizovala firma NBM, s.r.o., so sídlom v Zlatých Moravciach, ktorá búracie práce a odvoz stavebnej sute vykonala za sumu, čo bola o pár tisíc EUR nižšia oproti sume, s ktorou sa pôvodne počítalo. V cene je zahrnutá aj konečná úprava terénu, navozenie zeminy a vybudovanie oplotenia. Firma bola vybraná na základe požiadavky najrýchlejšieho odstránenia havarijného stavu, najbližšej dostupnosti služby a z dôvodu situácie bezprostredne ohrozujúcej život a zdravie ľudí v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a internou Smernicou mesta upravujúcou postupy verejného obstarávania.

Zbúraný stavebný  materiál bol vyvezený na mestskú skládku. Vyradený materiál, ktorý bol v budove a patril nemocnici, bol v prípade ďalšej jeho využiteľnosti premiestnený do iných priestorov nemocnice a materiál, ktorý sa už využiť nedá, bol odvezený do zberných surovín alebo vyvezený na skládku. V zbúranom sklade CO sa nenachádzal žiadny azbest, ani biologický materiál, ani iný nebezpečný materiál, ktorého likvidácia by si vyžadovala špeciálne postupy. Počas búrania sa nevyskytli žiadne komplikácie.

Vedenia Mesta Zlaté Moravce uvažuje o tom, že by sa predmetný priestor mohol využiť na vybudovanie parkoviska, ktoré by mohlo slúžiť klientom nemocnice a vedľajšej polikliniky, čím by sa odľahčila doprava a parkovanie na Bernolákovej ulici.

Tento pamiatkovo chránený objekt, ktorého história siaha až do 18. – 19. storočia, bol súčasťou radovej zástavby malomeštiackych jednopodlažných domov v barokovom štýle, nachádzajúcich sa po obidvoch stranách vtedajšej Migazziho ulici, Dnes je to ulica Bernolákova a z pôvodnej staromestskej uličky sa zachovala už len jedna strana.

spracovala Ľ. Rosinská

informácie poskytol Ing. M. Zuzčák a právnička MsÚ JUDr. M. Vozárová


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button