Aktuality

Dočasná pomoc s pitnou vodou

trojkoncert
poradna

V rôznych médiách sa objavujú správy vrhajúc zlé svetlo na Mesto a jeho vedenie pre, vraj, jeho nečinnosť v probléme s vodovodnou prípojkou na našich viniciach.

Pre množstvo otázok od občanov, ktorých už niekoľko rokov trápia otázky ohľadne kanalizácie a vodovodných prípojok, som sa v priebehu minulého roka obrátila priamo na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a poprosila ich o písomné stanovisko, v ktorom sa k danému problému v tom čase vyjadrili nasledovne a ktoré je aj po roku stále aktuálne:

Kedy plánuje spoločnosť ZsVS, a.s. so začatím a ukončením realizácie projektu na rozšírenie vodovodu a kanalizácie nášho mesta Zlaté Moravce? Ak to nemá byť tento rok, čo je dôvodom oddialenia?

ZsVS, a.s. bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Operačného programu životné prostredie v roku 2011. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 22. augusta 2011. Predmetom tohto projektu je modernizácia a dobudovanie ČOV Zlaté Moravce a dobudovanie kanalizácie v meste Zlaté Moravce v celkovej dĺžke 6,12 km. Podiel spolufinancovania zo strany ZsVS, a.s. je 1 885 000 €.

V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác a poskytovateľa stavebného dozoru. Vzhľadom na časovú náročnosť procesu verejného obstarávania, legislatívne zmeny počas tohto procesu, množstvo dotazov zo strany uchádzačov, a tiež aj z dôvodu, že každý krok v rámci procesu VO podlieha schvaľovaniu MŽP SR, ako poskytovateľa finančných prostriedkov, nie je možné presne určiť ukončenie tohto procesu. Zo strany ZsVS, a.s. sú podnikané všetky kroky, aby fyzická realizácia prác na tomto projekte začala v roku 2013.

Splnilo si Mesto Zlaté Moravce svoje povinnosti voči vašej spoločnosti v rámci svojich kompetencií? Je ešte zo strany Mesta potrebné urobiť nejaké kroky?

V rámci prípravy projektov a jednotlivých konaní k územným rozhodnutiam a stavebným povoleniam, sú žiadané stanoviská a súhlasy všetkých dotknutých osôb a inštitúcií. Ak v procese jednotlivých konaní boli zo strany dotknutých osôb a inštitúcií vznesené pripomienky, tieto boli zapracované a brané do úvahy.

Ako môže Mesto Zlaté Moravce ešte ovplyvniť alebo urýchliť proces realizácie projektov?

V rámci vyššie uvedeného projektu nemá mesto Zlaté Moravce žiadnu možnosť v rámci svojich kompetencií urýchliť, alebo ovplyvniť proces realizácie projektov financovaných z OPŽP.

ZsVS, a. s. má v investičnom pláne pre rok 2013 zahájené 4 akcie väčšieho rozsahu na budovanie vodárenskej infraštruktúry, ktoré predstavenstvo spoločnosti mesačne vyhodnocuje na svojich zasadnutiach. Ide o infraštruktúru v Seredi, Topoľčiankach, Zlatých Moravciach a akciu ČOV Sever (regióny Topoľčany, Partizánske, Bánovce). Na všetky tieto akcie má vodárenská spoločnosť vyčlenené vlastné finančné prostriedky na úhradu podielu nákladov spojených s realizáciou stavebných prác podľa pôvodných očakávaní realizácie prác v roku 2013. Do súťaže o získanie zákazky na realizáciu tejto investičnej akcie sa prihlásilo 15 uchádzačov. Rozpočtové náklady stavby podľa projektovej dokumentácie predstavujú 18 mil. € a očakáva sa, že proces verejného obstarávania – elektronická dražba vygeneruje podstatne nižšie skutočné náklady obstarania stavby.

Primátor nemôže v rámci svojich kompetencií ovplyvniť, ani urýchliť proces realizácie kanalizácie a vodovodných prípojok

Nebolo ľahké nájsť strategický plán na celkovú realizáciu projektu podľa predstáv a návrhov zo strany mesta k spokojnosti všetkých dotknutých strán. Nakoniec sa však predstavenstvo ZsVS, a.s. a vedenie Mesta Zlaté Moravce zhodli a dohodli.

Stále platí, že spomínaná investičná akcia by mala byť zrealizovaná najneskôr v roku 2015. Ešte raz zopakujem stanovisko a vyjadrenie generálneho riaditeľa ZsVS, a.s., že za Mesto Zlaté Moravce si primátor Ing. Peter Lednár, CSc. všetky povinnosti v rámci svojich kompetencií splnil a že Mesto Zlaté Moravce nemôže nijako proces realizácie projektu urýchliť, ani ovplyvniť.

Preto sa posledný júlový týždeň našlo dočasné riešenie v podobe cisternového auta s pitnou vodou, ktoré by malo občanom v tejto časti mesta dočasne pomôcť, aj keď v dnešnej dobe si len málokto z nás vie život bez pitnej vody predstaviť.

Situácia je pre všetkých zúfalá a nie je následkom zlyhania ľudského faktora, ani nezodpovedného prístupu jednotlivcov, ale skôr celkového systému a legislatívneho procesu, ktorému realizácia projektu podlieha.

Ľubomíra Rosinská

Na otázky odpovedal generálny riaditeľ ZsVS, a.s. Ing. Ján Podmanický


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button