AktualitySamospráva

Vznikol prvý oficiálne registrovaný poslanecký klub poslancov MsZ v Zlatých Moravciach

obed
poradna

Na základe schváleného uznesenia, vydalo Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Zásady pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov MsZ v Zlatých Moravciach“.

Účelom týchto zásad je úprava podmienok vytvárania a činností poslaneckých klubov, najmä vznik poslaneckého klubu, členstvo poslanca v poslaneckom klube, zastupovanie poslaneckého klubu navonok, zabezpečenie podmienok pre činnosť poslaneckého klubu.

Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy. Poslanecký klub musí mať najmenej 5 členov.

Dňa 28. októbra bol oficiálne registrovaný Klub nezávislých poslancov mesta Zlaté Moravce, ktorý tvorí 5 zakladajúcich členov:

 • Roman Šíra – predseda
 • Marek Holub – podpredseda
 • Denisa Uhrinová
 • Pavel Dvonč
 • Michal Cimmermann

Programové vyhlásenie Klubu nezávislých poslancov mesta Zlaté Moravce vychádza zo skutočnosti, že podmienky, v ktorých obyvatelia mesta žijú a pracujú, nie sú len ich osobnou vecou alebo zodpovednosťou ich blízkych a rodín, ale aj vecou verejnou.

Cieľom tohto vyhlásenia je stanoviť priority rozvoja mesta Zlaté Moravce pre súčasné volebné obdobie. Predmetný materiál je pre členov klubu záväzný, ako aj inšpiratívny a otvorený pre rozšírenie i aktuálne doplnenie. Skladá sa z nasledujúcich dvanástich bodov:

 • 1. Prijať opatrenia na vyhlasovanie konkurzov a výberových konaní v zmysle zásad Fair-play v samospráve na zamestnancov, vedúcich zamestnancov, štatutárnych zástupcov, funkcionárov, zamestnancov a vedúcich zamestnancov v právnických osobách v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce
 • 2. Podporenie procesu prenájmu Župného domu len za podmienky umiestnenia mestského úradu mesta Zlaté Moravce v budove Župného domu
 • 3. Revitalizácia mestského parku s amfiteátrom v 3 etapách:
  etapa – vybudovanie oddychovej zóny pre širokú verejnosť v priestoroch amfiteátra (výstavba centrálneho detského ihriska s cvičiacimi strojmi pre seniorov)
  etapa – vybudovanie in-lineovej dráhy pre korčuliarov v priestoroch parku
  etapa – revitalizácia mestskej zelene v mestskom parku
 • 4. Odpolitizovanie mestských Tekovských novín
 • 5. Zahájenie procesu prípravy pre individuálnu bytovú výstavbu a výstavbu nájomných sociálnych bytov na pozemkoch mesta na účel  bývania pre mladých a sociálne slabé rodiny,
 • 6. Dostavba areálu hokejbalového ihriska v meste Zlaté Moravce v priestoroch ZŠ na Robotníckej ul.
 • 7. Výstavba multifunkčného ihriska v mestskej časti Prílepy
 • 8. Revitalizácia školského ihriska v ZŠ na Mojmírovej ul. s cieľom sprístupnenia športovísk širokej verejnosti na realizáciu športových aktivít
 • 9. Zahájenie procesu komplexnej rekonštrukcie mestského trhoviska
 • 10. Zahájenie procesu zastrešenia a ohradenia priestorov určených pre smetné nádoby na sídlisku
 • 11. Každoročne navýšenie finančných prostriedkov na opravu miestnych komunikácií a chodníkov v správe mesta Zlaté Moravce
 • 12. Poskytovanie adekvátnych služieb pre platcov dane za psa v podobe nákupu a distribúcie vrecúšok na psie exkrementy, nákup a osadenie odpadových košov a zriadenie mestských výbehových plôch určených na venčenie.

informácie spracovala Ľ. Rosinská


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button