Aktuality

SLUŽBYT. Čo vlastne o ňom viete, drahí Zlatomoravčania?

obed
poradna

Niekto má v predmete jeho činnosti jasno. Iný, naopak, presne nevie, čo všetko táto príspevková organizácia rieši. Aj to je dôvod, prečo sme sa rozhodli priniesť vám ucelený pohľad na to, čo všetko má Službyt pod svojím patronátom.

ROK 2015 v SLUŽBYTE a naše vízie do roku 2016

SLUŽBYT Zlaté Moravce mestský podnik je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Zlaté Moravce. Riaditeľom mestského podniku je Mgr. Peter Sendlai.

Podnik vznikol delimitáciou od Službytu Nitra v roku 1991. Prešiel viacerými organizačnými zmenami, od júla 2008 podnik prestal byť dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody, základný predmet činnosti sa nezmenil, podnik spravuje zverený majetok, vykonáva údržbu nepredaných bytov, údržbu budov mesta, zámočnícke, údržbárske, vodoinštalačné práce a spravuje odpredané byty.

Od januára 2013 je napojený na rozpočet mesta príspevkom zriaďovateľa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

V hlavnej činnosti zabezpečujeme správu podniku, údržbu nepredaných bytov a údržbu budov mesta. V spolupráci s mestom zabezpečujeme uzatváranie, predlžovanie nájomných zmlúv v zmysle splnených podmienok (splátok Službytu a úhrad nájmu mestu), vymáhame pohľadávky. V oblasti údržby nepredaných bytov riešime dennodenné problémy – nedostatky v bytoch zo strany jednotlivých nájomníkov, zväčša ide o neprispôsobivých nájomníkov, ktorých konanie spôsobuje časté poruchy nielen v bytových domoch, ale aj samotných bytoch. Najčastejším problémom je upchávanie kanalizácie rôznymi predmetmi (fľaše, hygienické potreby, handry, drôty, potraviny), a tiež sú to poruchy elektroinštalácie spoločných priestorov.

Nájomníci v nepredaných bytoch, hlavne naši rómski spoluobčania na Ulici 1. mája, spôsobujú veľké finančné problémy neplatením nájomného, nedodržiavajú splátkové kalendáre, čím dochádza k vymáhaniu týchto pohľadávok. Pristupujeme k zaslaniu výzvy, ak svoj dlh nevyrovnajú alebo si nedohodnú splátkový kalendár, nepredĺži sa týmto nájomníkom nájomná zmluva a dochádza k ukončeniu nájmu s následným vyprataním bytu.

Pri vyprataní bytu a vymáhaní dlžnej sumy postupujeme v zmysle platných zákonov a predpisov. Dlžníkovi vznikajú ďalšie náklady, ako sú súdne trovy, právne zastúpenie, náklady na exekúciu, odmena exekútora, čím sa zvyšuje celková výška dlhu. Momentálne prebiehajú 4 exekučné konania, sú podané 2 návrhy na exekúciu a 7 prípadov bolo ukončených. Títo občania vytvorili do roku 2011 dlh voči Službytu v sume 291 283,36 €.

Od roku 2012 do roku 2015 sa prostredníctvom pracovníkov Službytu podarilo znížiť dlh o sumu 85 611,42 € a v roku 2015 sme dlh znížili o 10 885 € v splátkach po 33,19 €. Keby sa nám podarilo vymôcť všetky dlhy, ktoré sú momentálne ešte v sume 200 000 €, mohli by sme financie investovať do opráv striech, elektroinštalácií nepredaných bytových domov.
Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na lehotu určitú na základe rozhodnutia mesta, neustále sú kontrolované splátkové kalendáre a platnosť nájomných zmlúv. Všetky rozhodnutia konzultujeme s pracovníkmi mestského úradu, táto spolupráca je na vysokej úrovni. S našimi spoluobčanmi musíme mať veľkú trpezlivosť pri vysvetľovaní ich práv a povinností.
V podnikateľskej činnosti zabezpečujeme správu predaných bytov, ako aj nebytových priestorov v zmysle zmlúv o výkone správy.

Ďalej v zmysle požiadaviek zo strany vlastníkov bytov vykonávame opravy vodárenského, kúrenárskeho a elektrozamerania, ktoré si vlastníci hradia vo vlastnej réžii.

V zmysle správy predaných bytov obstarávame služby spojené so správou bytového a nebytového fondu (revízie, PO, evidenciu FOÚ, rozúčtovanie nákladov a podobne). Bytové domy prostredníctvom vlastníkov bytov realizovali obnovy fasád predaných bytových domov, ich zatepľovanie, kde Službyt zabezpečoval všetky úkony týkajúce sa poskytnutia úverov a zabezpečenia všetkých prác spojených s obnovou.

SLUŽBYT Zlaté Moravce mestský podnik spravuje spolu:

  • 996 bytov, z toho: nepredané byty 230 (vo vlastníctve mesta)
  • predané byty 766 (v osobnom vlastníctve)
  • nebytové priestory: 1. Zdravotné stredisko, Hviezdoslavova 64
    2. Ul. J. Kráľa 1

Kategorizácia:

nepredané byty

predané byty

I. kategória

136

704

II. kategória

93

62

III. kategória

0

0

IV. kategória

1

0


Izbovitosť:

garsónky

1

56

1-izbové

54

58

2-izbové

145

238

3-izbové

29

378

4-izbové

1

36

Do budúcnosti odporúčame všetkým svojim nájomníkom, ako aj vlastníkom, aby sa snažili o šetrenie energií, aby nedochádzalo k zbytočným únikom, aby šetrili zverený, ako aj svoj vlastný majetok.
Ďakujem všetkým za spoluprácu počas roku 2015 a teším sa novú spoluprácu v roku 2016.

Mgr. Peter Sendlai
riaditeľ podniku


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button