AktualityVoľby 2016

Má byť novátorský, nemá iba pár fráz ako je u nás zvykom. JUDr. Michal Cimmermann predstavil svoj volebný program.

obed
poradna

Neskrývať sa za politické strany, ale pracovať v prospech občanov. Vedieť inšpirovať a ísť príkladom. To sú predsavzatia, s ktorými predstúpil pred Zlatomoravčanov nezávislý kandidát na primátora mesta právnik JUDr. Michal Cimmermann.

Úplný volebný program predstavil na svojej web stránke http://www.cimmermann.sk/volebny-program

“Môj volebný program nie je výsledkom každodenného vysedávania za písacím stolom, práve naopak, jeho obsah je do veľkej miery ovplyvnený návrhmi a podnetmi občanov, s ktorými sa pravidelne stretávam na diskusiách a poslaneckých dňoch.

Pri jeho tvorbe som si vybral náročnejšiu cestu. Text nemá iba pár fráz, ako je u nás zvykom, obsahovo ide o veľmi rozsiahly dokument presahujúci dva a pol ročné funkčné obdobie. Pretože sa domnievam, že na obnovu a oživenie mesta, ktoré minimálne 3 volebné obdobia spalo, potrebujeme presadiť systémové riešenia úspešné v iných slovenských mestách, ale aj zahraničí. V rámci Zlatých Moraviec je môj volebný program úplne novátorský.” skonštatoval.

Michal Cimmermann sa snažil zamerať na to, aké konkrétne zmeny, opatrenia a celkové rozhodnutia vyžaduje od samosprávy dnešná spoločnosť. “Tento dokument odzrkadľuje moju predstavu, ako by mal zástupca občanov myslieť, ale aj konať. Nečakať na zázraky, ale byť aktívny a inovatívny.” predstavil svoju predstavu o pôsobení primátora.

Michal Cimmermann pôsobí v Zlatých Moravciach aktívne už 15 rokov. Je známy ako poslanec a organizátor množstva športových, kultúrnych a environmentálnych akcií. V minulosti kritizoval nerozvojové rozpočty a poukázal aj na množstvo prešľapov a rozhodnutí, ktoré mali negatívny dopad na občanov a našu samosprávu.

“Každý, kto sa uchádza o verejnú funkciu by mal najskôr vo svojom voľnom čase pracovať pre ľudí, niečo rozvíjať, poznať mesto a jeho problémy. Pretože iba takto si vybuduje vzťah a tým aj chuť niečo zmeniť.“ skonštatoval

Volebný program

Michal Cimmermann predstupuje pred voličov prvý krát v histórii Zlatých Moraviec s podporou nezávislých poslancov a aktivistov so spoločným programom Za lepšie Zlaté Moravce. „To čo nás spája, nie sú politické hry ale spoločná chuť posunúť mesto dopredu.“ dodal

Body svojho rozsiahleho programu, v ktorom ponúka občanom rad riešení, rozdelil Michal Cimmermann do kategórií Osobné záväzky, Otvorené mesto, Rozvoj, územné plánovanie a bývanie, Doprava, Kultúra a pamiatky, Životné prostredie a zeleň, Podpora komunitného života a sídlisk, Bezpečnosť a čistota, Lokálna ekonomika a turizmus, Riadenie mestských firiem, Šport a telovýchova

Z pozície primátora mesta chce Michal Cimmermann dosiahnuť maximálnu otvorenosť a ústretovosť pri komunikácii s verejnosťou a organizovať pravidelné diskusie s občanmi, verejné zhromaždenia obyvateľov. Všetky výberové konania majú byť podľa jeho názoru s dostatočným predstihom zverejnené a majú byť prístupné verejnosti.

Michal Cimmermann plánuje navrhnúť v slovenských samosprávach doposiaľ nevídané noviny, inštitút občianskej interpelácie a občianskej iniciatívy. Zaviesť plánuje transparentné účty a transparentné účtovníctvo na mestskom úrade, ale aj v mestských podnikoch, zrozumiteľne prezentovať rozpočet a uviesť do života tzv. participatívny rozpočet, kde bude mať každý občan mesta možnosť spolurozhodovať o rozdelení finančných prostriedkov.

“Mesto sa nám v súčasnosti dramatickým spôsobom vyľudňuje. Ak si zoberieme demografický rozbor, zistíme, že úbytok obyvateľstva prebieha neustále,“ myslí si a zdôrazňuje, že mesto musí byť aktívnym hráčom v súvislosti so stavbou nájomných bytov. Zverejňovať plánuje aj videozáznamy z mestského zastupiteľstva. Ako primátor chce presadiť bezplatnú právnu pomoc pre občanov.

Systémové zmeny chce zaviesť aj v oblasti štyroch mestských podnikov. Jeho cieľom je, aby v meste fungoval jeden mestský podnik – Komunálne služby, ktorý by všetko zabezpečoval. V texte programu naráža aj na fungovanie nemocnice a zdôrazňuje potrebu investícií s podnikateľského prostredia.

V oblasti dopravy je pre Cimmermanna témou najmä vybudovanie okružnej križovatky pri Okresnom úrade v spolupráci s VÚC a prostredníctvom fondov začať s opravami ciest druhej a tretej triedy. Program počíta aj s budovaním cyklochodníkov spolu s ďalšou koncepciou umiestňovania cyklostojanov v centrálnej mestskej zóne. Mesto by podľa Cimmermanna malo prehodnotiť a vytvoriť parkovací systém v celom meste s odborníkmi. Mesto Zlaté Moravce by malo podľa Michala Cimmermanna podporovať a obnoviť ochotnícke divadlo.

Na lepšiu informovanosť a propagáciu všetkým mestských podujatí by mal slúžiť informačná databáza čísiel ale aj aplikácia pre smartfóny. Prehodnotenie aktuálneho modelu údržby zelene, vypracovanie dlhodobej koncepcie budovania a údržby mestských parkov či zavedenie inštitútu mestského záhradníka a správcu mestských parkov prostredníctvom ktorého chce Cimmermann dosiahnuť novú kvalitu mestskej zelene. Obnoviť chce aj škôlku na pestovanie kvetín a stromov, ako aj dať možnosť na tzv. adopciu zelene pre občanov a firmy čim by sa ušetrili finančné prostriedky mesta. V oblasti športu Michal Cimmermann poukazuje na potrebu nového plánu rozvoja Mestského športového areálu, podporu bežeckých aktivít, obnovu mestskej plavárne v spolupráci s VÚC. Plánuje obnoviť mestskú ligu v malom futbale. Formou dotácií znovu obnovovať občianske združenia.

Komunikáciu s domácim podnikateľským prostredím plánuje zintentívniť vytvorením podnikateľského fóra, Cimmermannov program počíta aj so zasadnutiami mestského zastupiteľstva nielen v meste ale aj v jeho mestských častiach Prílepoch a Chyzerovciach.

“Zasadanie zastupiteľstva musia byť častejšie, pravideľne raz za mesiac čím sa  zrýchli reakčný čas pri riešení problémov a podnetov občanov a podnikateľov. Takýmto konaním dosiahneme nepochybne rýchlejšie a efektívnejšie výsledky,” tvrdí nezávislý kandidát na primátora Michal Cimmermann.

-red-


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button