Domov / Aktuality / Dožinkové slávnosti v muzeu
www.zlatemoravce.info

Dožinkové slávnosti v muzeu

 

Dožinky predstavujú slávnostné ukončenie žatvy, koniec leta a odovzdávanie žatevného venca ako symbol novej úrody. Dožinkový veniec uvitý v posledný deň žatevných prác z prvých a posledných klasov s rôznymi ozdobami a kvetmi symbolizuje rozmnožovaciu schopnosť obilia. Po ukončení žatvy sa odovzdáva gazdovi, v súčasnosti predsedovi družstva. Dožinkové zvyky sa časom zmenili z magickej na ďakovnú formu oslavy ukončenia žatvy. 

Na znak ukončenia tohoročnej žatvy ožilo nádvorie Migazziovského kaštieľa v Zlatých Moravciach 4.ročníkom Dožinkových slávností. Mestské múzeum so Speváckym súborom Zlatomoravčianka a hosťom kultúrneho podujatia Speváckym súborom Chyzerovčanka pripravili dňa 16. augusta 2017 pre návštevníkov podujatia  pestrý kultúrny program.  

Slávnostnú atmosféru dožiniek otvorila riaditeľka Mestského strediska kultúry a športu Simona Holubová. Privítala vzácnych hostí a všetkých milovníkov ľudových piesní a starých slovenských tradícií. Poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. Mariána Kéryho, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD., primátora mesta ZM PaedDr. Dušana Husára s manželkou, riaditeľa Ponitrianskeho múzea Mgr. Antona Števka s manželkou, prednostu MsÚ Ing. Mariána Kováča a prednostku OÚ ZM Mgr. Zitu Koprdovú. K návštevníkom sa prihovoril Milan Belica a Dušan Husár s poďakovaním za pripomenutie si krásnych ľudových zvykov našich predkov. 

V popoludňajších hodinách sa slnečným nádvorím bývalého kaštieľa rodiny Migazziovcov rozliehal spev slovenských ľudových piesní v podaní folklórnych súborov. Organizátor podujatia Ponitrianske múzeum v Nitre v spolupráci s Mestským múzeom v Zlatých Moravciach a folklórnymi súbormi vytvorili aj tohto roku neopakovateľnú atmosféru dožiniek. Členovia Speváckeho súboru Zlatomoravčianka priniesli na oslavu upletený krásny dožinkový veniec, ktorý symbolicky odovzdali gazdovi. K pravej dožinkovej atmosfére nechýbala ani dobrá nálada pri hudbe s tancom a chutným pohostením. Lektorky Mestského múzea Viera Tomová a Kornélia Némešová pre účastníkov dožiniek pripravili voňavé slivkové perky a šúľance s makom. 

Bohatstvo našej Slovenskej ľudovej kultúry potvrdzuje existencia množstva folklórnych súborov a ich úspešná činnosť v našom zlatomoraveckom regióne. Spevácky súbor  Zlatomoravčianka a Spevácky súbor Chyzerovčanka svojimi zaujímavými kultúrnymi podujatiami úspešne prispieva k propagácii a zachovávaniu starých ľudových zvykov našich predkov. 

Dožinkové slávnosti podporil Nitriansky samosprávny kraj, Mestské stredisko kultúry a športu a Ponitrianske múzeum v Nitre. 

 

Anton Kaiser

čítajte tiež...

Deň otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb – 2018

Deň otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb - 2018