Domov / Aktuality / Zlatomoravecký je presne, Zlatomoravský je spisovne

Zlatomoravecký je presne, Zlatomoravský je spisovne

 

Viete si predstaviť na jarmoku veľký nápis Zlatomoravský Jarmok?  Chceme čítať v novinách „Zlatomoravskí futbalisti“ alebo „Zlatomoravský primátor“? 

Inštitúcia, ktorá je na to najpovolanejšia, v tom má jasno. Podľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave je jednoznačne spisovný výraz ´zlatomoravský´. Prečo? „Od miestnych názvov zakončených na -ce sa obyvateľské mená, ako aj prídavné mená tvoria z odvodzovacieho základu, čiže z miestneho názvu bez koncovky, napríklad Mochovce: Mochov-čan, Mochov-čanka, mochov-ský; Michalovce: Michalov-čan, Michalov-čanka, michalov-ský; Žakovce: Žakov-čan, Žakov-čanka, žakov-ský, tak aj Zlaté Moravce: Zlatomorav-čan, Zlatomorav-čanka, zlatomorav-ský.

↓↓↓ Zlatomoravecký sa predsa len používať môže ↓↓↓

Treba prípomenúť, že pravidlá na tvorenie prídavných mien v spisovnom jazyku nemôžu brať do úvahy všetky variácie miestnych nárečových foriem.

Slovník slovenského jazyka (ide o kapitolu Slovenské miestne názvy a obyvateľské mená v SSJ VI, 1968, s. 153—254

Veľká ANKETA pre ZlatomoraVČANOV

Som za používanie slova

Pozrieť výsledky

Loading ... Loading ...

 

 

 

čítajte tiež...

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach opäť úspešní

V dňoch 22. – 23. 11. 2018 sa v Bratislave konal 20. ročník Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem …