Domov / Aktuality / Bangladéš
foto: Martin Baláž

Bangladéš

 

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na pokračovanie 14. ročníka cyklu prednášok, besied a príjemných stretnutí:

11. 04. 2018 o 17.00 hod. (streda)

Bangladéš

Dokumentárny fotograf Martin Baláž slovom i obrazom priblíži každodenný život v Bangladéši.

www.martinbalaz.com

25. 04. 2018 o 17.00 hod. (streda)

Jarné a letné liečivé rastliny

Ing. Július Haringa

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

www.zivotazdravie.sk/klub-zdravia-zbglate-moravce/kz-zm-2018-i/

čítajte tiež...

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach opäť úspešní

V dňoch 22. – 23. 11. 2018 sa v Bratislave konal 20. ročník Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem …