Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií

 

Pri príležitosti celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií usporiadalo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu dňa 18. mája 2018 Deň otvorených dverí s bohatým kultúrnym programom pod názvom Krokom po minulosti rodiny Migazzi. 

Kultúrne podujatie začínalo prehliadkou okresného vlastivedného múzea založeného v Migazziovskom kaštieli roku 1896, v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú reprezentačné  priestory MSKŠ. Dvojkrídlová jednoposchodová barokovo-klasicistická stavba je Národnou kultúrnou pamiatkou. V tento deň pre návštevníkov múzea bola až do neskorých večerných hodín sprístupnená zbierka historických zaujímavostí kultúrneho dedičstva horného  Požitavia. Oddeleniami múzea s bohatými historickými zbierkami zbraní, archeológie, paleontológie, hornín a minerálov sprevádzali návštevníkov lektorky Viera Tomová a Kornélia Némešová. Súčasťou podujatia bola i expozícia výstavy Vtáky našich lesov, polí a záhrad. Kultúrne podujatie poctil svojou návštevou aj primátor mesta PaedDr. Dušan Husár s manželkou, prednosta MsÚ Ing. Marián Kováč a ďalší hostia. Dňa otvorených dverí sa zúčastnili žiaci okolitých škôl a široká kultúrna verejnosť.

 

 

Stretnutie s rodinou Viliama Migaziiho

Podzemné priestory bývalého kaštieľa rodiny Migazziovcov, ktoré dodnes dýchajú tajomnou históriou našich predkov, bývajú sprístupnené verejnosti iba raz do roka. V starobylých  pivniciach kaštieľa sa k návštevníkom prihovoril  sám gróf Viliam Migazzi, posledný potomok talianskeho šľachtického rodu. Tekovského župana v divadelnom vystúpení herecky stvárnil a jeho život priblížil regionálny historik Marián Tomajko. Gróf Viliam sa narodil v Bratislave v roku 1830. Bol tekovským županom, poslancom snemu, nositeľom rádu sv. Štefana, predsedom uhorského rybárskeho zväzu a zakladateľom sirotinca. Viliamovou smrťou v roku 1896 rod Migazziovcov vymrel po meči. Grófovu manželku Antóniu Migazzi (1838-1886) rodenú Marczibányi, pochádzajúcu z Púchova, stvárnila Anna Hudecová. V Zlatých Moravciach bola zakladateľkou Červeného kríža, opatrovateľka chudobných a sirôt. Za humanitnú činnosť bola ocenená viedenským cisárom rádom Hviezdneho kríža. 

Migazziho dcéry 

Gróf Migazzi mal 6 dcér, Irmu, Eugéniu, Vilmu a Antóniu. Ďalšie dve dcéry manželov Migaziovcov Margita a Melánia sa nedožili dospelosti. O svojom zaujímavom živote porozprávala najskôr najstaršia z dcér Irma, ktorú svojim vystúpením stvárnila Klaudia Ivanovičová. Vydala sa za Imricha Erdödyho majiteľa hlohoveckého panstva a svetoznámych kúpeľov Piešťany. Po Irme je v kúpeľoch pomenovaná budova Thermia Irma Palace. Zlatomoravský majetok matky zdedila jej najstaršia dcéra Ilona, vydatá za grófa Jána Hardega z Rakúska. Druhá Migazziho dcéra Eugénia (Anna Kiššová) bola manželkou grófa Karola Forgácha a matkou posledného Forgácha vlastniaceho hrad Jelenec Gýmeš. Tretia dcéra Vilma (Mária Šabová) bola manželkou grófa Huga Oberndorfa, ktorému patrili Kúpele Dudince. Najmladšia dcéra Antónia (Jana Hullová) uzavrela manželstvo s barónom Štefanom Ambrózym, ktorý dostal ako svadobný dar veľkostatok vo Vieske nad Žitavou. Na darovanom pozemku si postavili kaštieľ a založili svetoznámy stále kvitnúci park Arborétum Mlyňany.

Mauzóleom rodiny Migazziovcov 

K sprievodným akciám podujatia patrila i návšteva Národnej kultúrnej pamiatky Slovenska, pietny park s neorománskym mauzóleom rodiny Migazziovcov, v ktorom sa nachádza hrobka grófa Viliama Migazziho a manželky Antónie. V interiéri hrobky dominuje oltár z bieleho carrarského mramoru a v strede dva sargofágy z čierneho rakúskeho mramoru, v ktorých odpočívajú poslední Migazziovci. Na oltárnej menze je trojuholníkový nástavec s vykladaným obrazom kalvárie. Erbom Migazziovcov boli symboly slnka a veže. Návštevníkov mauzólea sprevádzal regionálny historik Marián Tomajko. 

Bohatý kultúrny program 

V parku Janka Kráľa sa v dopoludňajších hodinách rozliehal krásny spev členov Speváckeho súboru Zlatomoravčianka pod vedením harmonikára a vedúceho súboru Vladimíra Rumanka. Podujatie sa nieslo pod názvom „Spievajže si, spievaj“. Ing. Jaroslav Burjaniv pripravil pre návštevníkov prednášku s premietaním fotografií na tému „Drevené kostoly Slovenska“. Na nádvorí MSKŠ PaedDr. Klaudia Ivanovičová privítala žonglérsku dvojicu so show Luminous Art. Vo večerných hodinách kultúrny program pokračoval koncertom Hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA z Nitry. V muzeálnych priestoroch Migazziho kaštieľa zazneli skladby a melódie v podaní manželov Žilíkových z historických hudobných nástrojov, obohatené pútavým rozprávaním. A záver dňa bol ukončený ohňovou show. 

Sobota 19. mája patrila Zlatomoravskému vinohradníckemu spolku, prednáške s premietaním filmu o rodine Migazzi, prehliadke múzea a skupinovým vstupom do podzemných priestorov kaštieľa, vystúpeniu historického šaša Fjodora, Hudobnej skupine Márnosť šedivá a hudobnému folklórnemu triu.

V nedeľu 20. mája kultúrne podujatie pokračovalo vo Vieske nad Žitavou v Arboréte Tesárske Mlyňany SAV a vo  svetoznámych kúpeľoch Dudince, kde sa návštevníkom predstavila svojím vystúpením rodina grófa Viliama Migazziho a Spevácky súbor Zlatomoravčianka.

Poďakovanie za vydarené kultúrne podujatie patrí organizátorom: Mestu Zlaté Moravce, MSKŠ, Mestskému múzeu, Ponitrianskemu múzeu, Zlatomoravskému vinohradníckemu spolku, MO Matice Slovenskej, za finančnú podporu Hypermarketu Tesco a Nitrianskemu samosprávnemu kraju. 

Anton Kaiser

Anton Kaiser

Rád fotím, píšem, propagujem a šírim dobré meno mestu, v ktorom žijem a tvorím.

Neprehliadnite

VIDEO: Rekonštrukcia bojov v Zlatých Moravciach

Ukážka oslobodenia mesta Zlaté Moravce sa konala na námestí A. Hlinku 23. marca 2019 o …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.