Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky ZŠ s MŠ
foto ilustračne. pixabay.com

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky ZŠ s MŠ

 

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou Školská 416,  Tekovské Nemce

Vzdelanie:

 • – splnenie kvalifikačných predpokladov podľa §7 a §34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
 • – vykonanie prvej atestácie 
 • – najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

 • – znalosť príslušnej legislatívy a súvisiacich právnych predpisov v oblasti školstva 
 • – riadiace , organizačné schopnosti a komunikačné schopnosti
 • – ovládanie štátneho jazyka
 • – občianska bezúhonnosť
 • – zdravotná spôsobilosť
 • – znalosť práce s počítačom (  Internet, Excel, Word, PowerPoint … )

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • – písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • – profesijný životopis 
 • – overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a vykonaní 1. atestácie
 • – potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • – lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho 
 •    pedagogického zamestnanca
 • – písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ ( v rozsahu max. 4 strany A4) 
 • – písomné  vyhlásenie o súhlase uchádzača so  spracovaním  osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 •   čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti 

Dátum a miesto podania žiadosti 

Písomnú žiadosť o zaradenie  do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 

07. 06. 2018 do 12.00 hod. osobne alebo poštou na adresu zriaďovateľa: Obecný úrad  Tekovské Nemce, Tekovská 405 ,966 54 Tekovské Nemce Obálku označte heslom : „Výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ s MŠ“.  „ Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Anna Bónová, č.tel. 045/6892 508

Ing. Erika Valkovičová 

starostka obce

čítajte tiež...

100 ROKOV VČELÁRSTVA NA ZLATOMORAVECKU

Medomet, úle, plásty, včelárske náradie a nástroje, odborná literatúra a časopisy, kronika, medaily ainé trojrozmerné …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.