sdr

Na nádvorí kaštieľa bola odkrytá unikátna historická studňa. Bude upravená pre turistov

Viac ako osem metrov hlboká studňa bola roky zakrytá betónovou doskou. Tá bola ale počas revitalizácie Parku Janka Kráľa, ktorá prebieha v týchto dňoch, odstránená, a tak sa studňa znovu dostala na svetlo sveta. Podľa pamiatkárov môže jej vek dosahovať takmer 400 rokov. Mesto už má s pamiatkou plány.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 12. zasadnutí schvá­ lilo vyčlenenie balíku peňazí v objeme vyše 14­tisíc eur, ktorý bude použitý na ob­ novu historickej studne na­ chádzajúcej sa na nádvorí Kaštieľa Migazziovcov v Zla­ tých Moravciach.

„V rámci obnovy studne bude jej nadzemná časť na­novo postavená do kruhu z opracovaného kameňa, ktorý bude prikrývať kovo­vá mreža, tak aby bolo do studne vidieť. Bude tak vi­zuálne prístupná pre všet­kých návštevníkov parku. Stavebné práce sa uskutoč­nia pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Nitra,“ vyjadrila sa riaditeľka Mestského strediska kultú­ry a športu Simona Holubo­vá. Rekonštrukciou prejde aj podzemná časť. Taktiež sa urobia potrebné stavebné kroky, aby v budúcnosti ne­došlo k jej zrúteniu. Staveb­né práce sa uskutočnia ešte v tomto roku.

História studne

Studňa je pravdepodob­ne stará niekoľko stoviek rokov. Podľa slov Evy Ga­žiovej z KPÚ Nitra možno s najväčšou pravdepodob­nosťou predpokladať, že sa jedná o renesančnú stavbu a jej založenie súvisí priamo s výstavbou kaštieľa, ktoré­ho postavenie sa pripisuje Forgáčovcom v roku 1630. „Prípadne jej založenie ale­bo sekundárne úpravy sú­visia s niektorou mladšou stavebnou úpravou kaštieľa, a to buď realizovanou Jurajom Paluškom v prvej tretine 18. storočia alebo stavebnou úpravou realizovanou kardi­nálom Krištofom Bartolome­jom Migazzim po roku 1779,“ doplnila Gažiová, podľa ktorej presnejšie datovanie výstav­by, pôvodný vzhľad a funk­ciu by mohli pomôcť objas­niť podrobnejšie pamiatkové a archívne výskumy.

Nadzemná časť studne stá­la ešte v polovici 20. storo­čia, čo dokazuje aj historická fotografia z roku 1954. Zachy­tená je tu ako ručná pumpa. Neskôr, niekedy v druhej po­lovici 20. storočia, bola táto pumpa rozobratá. „Podzem­ná časť ostala zachovaná, ne­zasypala sa, iba ju prekryli be­tónovou doskou. Následne sa terén povrchovo upravil betónovou dlažbou, ktorá sa teraz rozobrala a tým sa odkryla betónová doska. Po odstránení dosky sa stud­ňa odkryla, bez poškodenia s priehľadom na dno, kde bolo vidno aj hladinu vody,“ vysvetľuje pamiatkárka. Ako ďalej povedala, z histo­rického a kultúrno­spoločen­ského hľadiska je pre mesto Zlaté Moravce dôležité, aby sa studňa zachovala a pre­zentovala. „Jej prezentovaním v takmer kompletne zacho­vanom stave, pri vhodnom dotvorení sa doplní narušená historická hmotovo­priesto­rová kompozícia mesta, zá­roveň sa zvýši jeho kultúr­no­spoločenská aj historická hodnota,“ dodala Gažiová.

Peter Klimant

zahradnyzahon.sk

Neprehliadnite

Ministersvo pomaly ruší MOMky: v nemocnici sa už bezplatne neotestujeme

Bezplatné antigénové testovanie v mobilnom odberovom mieste v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce bude od zajtra, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.