AktualityChyzerovce

Za poplatok dostanú prístup k pitnej vode

obed
poradna

V dvoch lokalitách v mestskej časti Chyzerovce boli umiestnené výdajné stojany na vodu. Marginalizované rómske komunity tak dostali prístup k pitnej vode, ktorú si môžu za poplatok kedykoľvek načerpať. 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia Európskych programov MV, odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít poskytlo mestu Zlaté Moravce nenávratný finančný príspevok vo výške 36 480 eur na projekt Podpora prístupu k pitnej vode v Zlatých Moravciach. „Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu počtu rómskych domácností v meste Zlaté Moravce v časti Chyzerovce k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je prístup k pitnej vode, a to rea-lizáciou dvoch stanovíšť pre umiestnenie výdajných stojanov na pitnú vodu,“ povedala Miroslava Kováčová, vedúca oddelenia strategických činností na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach. 

Vodu je možné načerpať v dvoch lokalitách –  pri bývalej požiarnej zbrojnici a pri zastávke MHD (pri mlyne). Vybudovanie dvoch výdajníkov na pitnú vodu bolo zrealizované v sume 53 070,94 eur, pričom rozdiel finančných prostriedkov bol hradený z rozpočtu mesta.

Výdajný stojan na pitnú vodu – návod na obsluhu

Výdajník vody funguje v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne a je monitorovaný kamerovým systémom.

Podmienkou odberu vody je vydanie plastovej karty s čipom, ktorú vydáva mesto Zlaté Moravce na základe písomnej žiadosti obyvateľa mesta Zlaté Moravce, ktorý má v mestskej časti Chyzerovce trvalý alebo prechodný pobyt. O kartu si môžete požiadať na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach u Mgr. Lucie Zlatňanskej na čísle dverí 108. Za vystavenie karty s čipom je užívateľ povinný zaplatiť mestu Zlaté Moravce poplatok vo výške 5,00 eur. Po vystavení a prevzatí karty je užívateľ povinný dobiť si kartu kreditom za účelom možnosti odberu pitnej vody. Kartu s čipom je možné dobiť v objeme minimálne 10,00 eur. Čerpaním vody z výdajníka vody sa automaticky znižuje kredit na karte. Po vyčerpaní kreditu je potrebné dobiť si kredit na karte v minimálnej výške 10,00 eur. Ak užívateľ nevyčerpá kredit na karte, nie je oprávnený od mesta Zlaté Moravce požadovať vrátenie nevyčerpaného kreditu a mesto Zlaté Moravce nie je povinné vrátiť užívateľovi peniaze za nevyčerpaný kredit.

Postup čerpania vody z výdajníka 

  1. Priložiť nádobu na vodu k miestu výdaja vody na výdajníku vody.
  2. Vložiť kartu s čipom k označenému miestu na výdajníku vody.
  3. Stlačiť biele tlačidlo (tlačidlo štartu, ktoré spustí výdaj vody).
  4. Po načerpaní vody je potrebné stlačiť biele tlačidlo (dodávka vody sa zastaví) a kartu vybrať z vodomera.

Na jedno priloženie karty s čipom si môže užívateľ odobrať toľko litrov vody, koľko potrebuje. Pritom môže byť odber kedykoľvek zastavený stlačením príslušného bieleho tlačidla.

Peter Klimant


2
1
obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button