História

150. výročie príchodu štúrovského básnika Janka Kráľa do Zlatých Moraviec

Mesto Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu, Záhradnícke služby Mesta Zlaté Moravce, Spolok pre záchranu kultúrneho a prírodného dedičstva našich predkov, Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach Vás pozývajú z príležitosti 150. výročia príchodu štúrovského básnika Janka Kráľa do nášho mesta na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 28. februára 2012 o 14.00 h v obradnej …

Čítajte viac

Vystavená krása a krehkosť skla

V našom okolí sa v minulosti nachádzali tri sklárske pece a to v obciach Obyce, Velčice a Skýcov. Stali sa známe tým, že sa tam voľakedy vyrábali jedinečné sklárske výrobky. V múzeu v Zlatých Moravciach sú vystavené originály skla práve zo spomínaných troch sklárskych hút. Najviac „úlovkov“ vlastní múzeum z Obyckej sklárne, napr. pálenkovú fľašu a poháre. …

Čítajte viac

Spomienka na Adolfa Nemčana

Dňa 19. februára sa oživí spomienka na 310. výročie narodenia nášho rodáka Adolfa Nemčana (Nemčeniho) od sv. Benedikta SchP, kňaza – rehoľníka, básnika, pedagóga. Narodil sa 19. februára 1702 v Zlatých Moravciach, zomrel 22. apríla 1757 v Nitre. V roku 1742 viedol konvikt v Nitre, r. 1743 pôsobil ako rektor piaristického domu v Nitre, …

Čítajte viac

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

Nad Benátom, nazývaným Kamenné vráta, sa tíško vypínajú obrysy mohutných čiernych obrov s dreveným dvojramenným krížom – symbolom Slovenska, s odkazom Cyrilometodejskej tradície našich predkov, ktorí často trpeli a vložili toľko umu do našich ľudových prísloví. Dedičstvo otcov zachovaj nám, pane, na česť a slávu Božiu. J.H. 1994 Obľúbené turistické miesto žije hrdo …

Čítajte viac

Duch archeologických objavov

Mesto Zlaté Moravce, ako aj samotné okolie, nám ponúka mnoho pamätihodností, ktoré sú našim okom voľne viditeľné a doslovne hmatateľné. Ale získať obraz o tom, čo sa skrýva pod zemským povrchom, nám dopomôže snáď len naša fantázia, ktorá aspoň trochu môže nadobudnúť konkrétnu podobu vďaka exponátom v Zlatomoraveckom múzeu. Tieto …

Čítajte viac

80. výročie smrti Maximiliána Hardegga

Mnohí Zlatomoravčania si pamätajú na autokrosové preteky, ktoré sa konali vtedy ešte v mestskej časti Zlaté Moravce – Žitavany. Radi sme na toto podujatie chodili. Bolo to zaujímavé podujatie nielen pre dospelých, ale aj pre deti a mládež.. No mnohí nevedia, že už pred vyše 80 rokmi sme mali v Zlatých Moravciach pretekára, …

Čítajte viac