Neprehliadnite aktuálne články

Tag Archives: krizovystab

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce 30.3.2020

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 30.3.2020 /pondelok/ o 8.00 hod. na MsÚ Zlaté Moravce. V piatok a v sobotu bolo seniorom nad 65 rokov v mestských častiach č. 1 a č. 2 distribuovaných 850 ochranných rúšok. Distribúcia ochranných rúšok bude pokračovať aj v najbližších dňoch. V piatok prebehla dezinfekcia budovy Mestského …

Čítajte viac

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce 27. 3. 2020

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 27. 3. 2020 /piatok/ o 8.00 hod. na MsÚ Zlaté Moravce. Člen krízového štábu informoval prítomných, že bola zabezpečená dezinfekcia nasledovných objektov – administratívnej budovy Technické služby mesta, šatní, dielní, Na skládke KO budova vážnice. Na mestskom cintoríne budova …

Čítajte viac

Mesto zabezpečilo ochranné rúška pre najrizikovejšiu skupinu – seniorov nad 65 rokov

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 25. 3. 2020 /streda/ o 8.00 hod. na MsÚ Zlaté Moravce. Zverejnenie oznamov na web stránke mesta a do informačných tabúľ mesta Zlaté Moravce – nové opatrenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky Obyvatelia mesta majú povinnosť nosiť ochranné rúška mimo …

Čítajte viac

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce 24. 3. 2020 /utorok/ o 12:00 hod

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 24. 3. 2020 /utorok/ o 12,00 hod. na MsÚ Zlaté Moravce. Zasadnutia Krízového štábu mesta sa zúčastnila MUDr. Horniaková, námestníčka Nemocnice Zlaté Moravce a.s. a prednostka OÚ Zlaté Moravce Mgr. Koprdová. Prednostka OÚ informovala o opatreniach vydaných operatívnymi pokynmi pre Okresné …

Čítajte viac

Koronavírus: Mesto Zlaté Moravce zaviedlo prísne opatrenia

V súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 zaviedlo naše mesto, podobne ako iné slovenské a zahraničné mestá, sériu prísnych opatrení. Dotýkajú sa verejného života, fungovania škôl a celej samosprávy. „Našim prvoradým cieľom je zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľov Zlatých Moraviec, ako aj pracovníkov mesta a mestských organizácií. Z toho dôvodu sme pristúpili k zavedeniu viacerých opatrení, ktoré …

Čítajte viac

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce 24. 3. 2020

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 24. 3. 2020 /utorok/ o 8. 00 hod. na MsÚ Zlaté Moravce. Prizvaná Mgr. Bošiaková informovala Krízový štáb mesta o prijatých opatreniach v DOS a ZOS. Boli zabezpečené hygienické a ochranné prostriedky. Obyvatelia DOS a ZOS od 12.3.2020 fungujú …

Čítajte viac

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce 23. 3. 2020

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 23. 3. 2020 /pondelok/ o 8. 00 hod. a o 12,00 hod. na MsÚ Zlaté Moravce. Krízový štáb mesta kontaktoval Okresný krízový štáb Zlaté Moravce ohľadom aktuálnej situácie výskytu koronavírusu COVID -19 na území mesta Zlaté Moravce Krízový štáb …

Čítajte viac

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce 20. 3. 2020

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 20. 3. 2020 /piatok/ o 8. 00 hod. na MsÚ Zlaté Moravce. Rozdelenie úloh Krízovému štábu v meste Zlaté Moravce na 21. 3. 2020 a 22. 3. 2020 Nepretržitá telefonická dostupnosť členov Krízového štábu Členovia Krízového štábu v Zlatých Moravciach majú za …

Čítajte viac

Opatrenie Krízového štábu Mesta Zlaté Moravce zo dňa 20.3.2020 – Mestské trhovisko

Vážení občania. Počnúc dňom 20. marca 2020 je možné na mestskom trhovisku v Zlatých Moravciach predávať výlučne potraviny, krmivá pre zvieratá a hygienické, ochranné a dezinfekčné prostriedky pre obyvateľov. Predaj iných tovarov na trhovisku nie je povolený. Toto opatrenie platí do odvolania a jeho uplatňovanie bude kontrolovať Mestská polícia.   +1-1

Čítajte viac

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce 18. 3. 2020

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 18. 3. 2020 /streda/ o 8. 00 hod. na MsÚ Zlaté Moravce. Mestská polícia a MOPS pokračujú v distribúcii informačných materiálov, týkajúcich sa ochrany pred koronavírusom pre MRK na ul. 1. mája v Zlatých Moravciach Mesto, ako osobitný príjemca štátnej sociálnej dávky, …

Čítajte viac