Tag Archives: krizovystab

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 21.04. 2021 /streda/ o 9,00 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta kontaktoval vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a.s. ohľadom aktuálnej epidemiologickej situácie. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. uviedla, že aktuálna situácia je stabilizovaná. Nemocnica …

Čítajte viac

Od pondelka sa plošne otvárajú MŠ a prvý stupeň ZŠ pre deti všetkých rodičov

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 9. 4. 2021 /piatok/ o 8.30 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta telefonicky preveril aktuálnu situáciu v DOS a ZOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Regionálnym …

Čítajte viac

Mesto Zlaté Moravce sa v COVID automate nachádza v II. stupni varovania

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 8. 4. 2021 /štvrtok/ o 8.30 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta telefonicky preveril aktuálnu situáciu v DOS a ZOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Regionálnym …

Čítajte viac

Prezenčná výučba žiakov 9. ročníkov ZŠ začne 7. apríla 2021

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 30. 3. 2021 /utorok/ o 8.15 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta telefonicky preveril aktuálnu situáciu v DOS a ZOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Regionálnym …

Čítajte viac

Trhovisko bude otvorené od stredy

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 22. 3. 2021 /pondelok/ o 11.00 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta kontaktoval vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, a. s. ohľadom aktuálnej epidemiologickej situácie. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a. s. uviedla, že stav Nemocnice …

Čítajte viac

Krízový štáb prejednal stanovisko RÚVZ v Nitre k otváraniu škôl v okrese Zlaté Moravce

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 12. 3. 2021 /piatok/ o 10.00 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta telefonicky preveril aktuálnu situáciu v DOS a ZOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Regionálnym …

Čítajte viac

Pre veľký záujem zamestnaných rodičov budú otvorené všetky materské školy

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 5. 3. 2021 /piatok/ o 8.30 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta telefonicky preveril aktuálnu situáciu v DOS a ZOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Regionálnym …

Čítajte viac

MŠ a 1. stupeň ZŠ prechádzajú z dištančnej formy vzdelávania na prezenčnú formu

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 3. 3. 2021 /streda/ o 10.00 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta telefonicky preveril aktuálnu situáciu v DOS a ZOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Regionálnym …

Čítajte viac

Od 1. marca je okres Zlaté Moravce zaradený do III. stupňa varovania COVID AUTOMATu

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 24.02. 2021 (streda) o 10,15 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta kontaktoval vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a.s. ohľadom aktuálnej epidemiologickej situácie. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. uviedla, že aktuálna situácia je bez …

Čítajte viac

V meste Zlaté Moravce sa bude pokračovať s dištančnou výučbou žiakov ZŠ

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 19.02. 2021 (piatok) o 9,00 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta zasadal v súvislosti ďalšieho postupu vo veci otvorenia škôl a školských v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce. Krízový štáb mesta jednomyseľne rozhodol, že …

Čítajte viac

Mesto počas najbližšieho víkendu nebude otvárať dočasné odberové miesta

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 17.02. 2021 (streda) o 12,30 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Dnes boli z krízového centra NSK zabezpečené ochranné pracovné pomôcky pre DOS a ZOS. Krízový štáb mesta z dôvodu dostatočnej kapacity prevádzkovaných súkromných mobilných odberových miest …

Čítajte viac