Tag Archives: prilepy

Nové herné prvky v Prílepoch

Dobrá správa pre deti a mládež. V parku v mestskej časti Prílepy boli inštalované nové herné prvky. Zaplatené boli z takzvaného participatívneho rozpočtu.  Výbory všetkých štyroch zlatomoraveckých mestských častí dostávajú raz ročne od mesta takzvaný participatívny rozpočet. Ide o peniaze, ktoré môže každý výbor použiť podľa vlastného uváženia. Výbor mestskej časti Prílepy mal k dispozícii 5-tisíc …

Čítajte viac

Vitajte susedia 2021

V sobotu 31. júla 2021 sa v areáli pred kultúrnym domom v Prílepoch uskutočnil jubilejný desiaty ročník folklórnych slávností pod názvom Vitajte susedia. Podujatie pripravil Spevácky súbor Kolovrátok v spolupráci s mestom Zlaté Moravce. Vystúpili tu viacerí umelci – SS Kolovrátok z Prílep, FS Širočina z Čiernych Kľačian, TS Street …

Čítajte viac

Kolovrátok smúti

Spevácky súbor Kolovrátok, prijal s veľkou bolesťou v srdci správu, že nás opustila dňa 29.januára 2021, naša speváčka, priateľka, akoby naša mama, Anička  Szegenyová.  Bola vždy veselá, zdravá a každého mala rada. Bola studnicou slov, ľudových pesničiek, starých zvykov, vinšov a básničiek. Tešila sa s nami v jeseni života, z každého vystúpenia. Anička odpočívaj v …

Čítajte viac

Priestory pošty v Prílepoch prešli rekonštrukciou

Sídlo pošty mestskej časti Prílepy, ktoré sa nachádza v budove patriacej mestu, má za sebou rekonštrukciu. Stavebné práce sa uskutočnili v mesiaci december 2020. Na priestoroch, v ktorých sa nachádza pošta, sa vykonalo viacero stavebných zásahov. Došlo k zníženiu stropov pomocou sadrokartónu, vymenili sa staré okná a dvere za nové plastové, vymaľovali sa steny interiéru, namontovalo …

Čítajte viac

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY – PRÍLEPY

 Riaditeľka  Materskej školy  Parková č.2, Zlaté Moravce, Prílepy oznamuje podmienky zápisu detí do MŠ Prílepy pre školský rok 2020/2021 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.marca 2020 sa menia podmienky a dátum na podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne: podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti …

Čítajte viac

Fašiangy v Prílepoch

V sobotu 15. februára sa v prímestskej časti Prílepy, konala fašiangová slávnosť. Pozvanie prijal aj primátor mesta Dušan Husár so svojou manželkou. Na úvod sa pán primátor prihovoril, pripomenul pôst, sviatky Veľkej noci  a zaželal všetkým pekné fašiangové odpoludnie.  Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide….. Kolovrátok, harmonika a  deti materskej školy, touto tradičnou piesňou spoločne otvorili …

Čítajte viac

Prilepčania majú dôvod na radosť

Informácia k projektu „kanalizácia Prílepy“. Znovu sme sa posunuli o krok ďalej. Na MZ konanom 30. 01. 2020 bol schválený investičný zámer výstavby “Prílepy – Kanalizácia ”. Následne po vysúťažení realizátora nasleduje žiadosť o finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. V prípade schválenia nasleduje samotná realizácia. Na svojom Facebook profile informoval …

Čítajte viac

Bohatý december v MŠ Prílepy

Ako to už býva zvykom, na konci roka sa bilancuje. Ja by som chcela tiež zhrnúť, ale len veľmi bohatý  mesiac December a oboznámiť verejnosť, že i keď sme malá jednotriedna škôlka, ktorú navštevujú deti vo veku od 2,5 až do 7 rokov, sme jedna veľká rodina. Hravou formou výchovy sa snažíme …

Čítajte viac