Tag Archives: zmblog

Umelecké diela vo fľašiach trpezlivosti

Stará tradícia vkladania modelov do sklenených fliaš fascinuje milovníkov umenia svojou technickou náročnosťou niekoľko storočí. Krásu týchto ľudových umeleckých diel pripravilo v piatok 17. mája 2019 Pohronské múzeum Nová Baňa v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach. Expozícia výstavy Fliaš trpezlivosti, ktorej autormi sú Silvia Habániková, Pavol Konečný a Katarína Ledényiová, bola súčasťou Dňa …

Čítajte viac

Zamestnávateľ Vás chce preradiť na inú prácu. Je to možné?

Akú prácu od Vás môže zamestnávateľ požadovať a akú už nie? To je otázka, ktorú si pravdepodobne položil každý zamestnanec. V zásade platí, že zamestnanca možno preradiť na inú prácu, než aká je uvedená v jeho pracovnej zmluve iba na základe jej zmeny. Obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť iba po vzájomnej dohode, teda so …

Čítajte viac

Medzinárodná fotografická výstava

V Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach sa uskutočnilo v dňoch 30. apríla až 3. mája 2019 otvorenie X. ročníka Medzinárodnej výstavy fotografií členov FoTOP FOTOKLUBU Topoľčianky so zahraničným hosťom Jendom Havránekom z Valašského Meziříčí.  Jubilejná výstava FoTOP  V slávnostnej atmosfére vernisáži výstavy sa k návštevníkom prihovoril predseda klubu Ing. Radimír Siklienka, PhD., EFIAP. Na jeseň …

Čítajte viac

Výroba veľkonočnej dekorácie

Pred blížiacimi sa najstaršími kresťanskými sviatkami roka si pripomíname rôzne ľudové zvyky a tradície, ku ktorým patrí aj výroba veľkonočnej dekorácie pre skrášlenie svojich príbytkov a potešenie blízkych.  V rámci výchovnovzdelávacieho programu Mestské múzeum v Zlatých Moravciach za spolupráce Ponitrianskeho múzea v Nitre už tradične otvára tvorivú dielňu pre žiakov základných škôl s praktickou ukážkou zdobenia vajíčok, …

Čítajte viac

Spomienky na nedávnu minulosť

Neuveriteľný rozvoj vedy a techniky zmenil náš život vo všetkých jeho oblastiach. Keď sa zamyslíme nad nedávnou minulosťou, s nostalgiou spomíname na nezabudnuteľné staré časy, ktoré sa už nevrátia.  Mestské múzeum v Zlatých Moravciach pripravilo dňa 13. marca 2019 pre širokú kultúrnu verejnosť spomienkový večer na život v období 50-tych a 60-tych rokoch …

Čítajte viac

Fašiangová veselica

Už naši predkovia sa po zime radi zabávali pred nastávajúcim pôstom. Bolo to obdobie od Troch kráľov do polnoci pred Popolcovou stredou, čas priadok, zabíjačiek, svadieb a zábav.   Podľa starej ľudovej tradície pred duchovnou prípravou na najstaršie a najvýznamnejšie kresťanské sviatky roka zorganizovalo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach dňa 20.februára 2019 …

Čítajte viac

Tkanie na krosnách s Dávidom Hudecom

Ľudia žijúci na dedine ešte pamätajú, ako ich predkova kedysi počas dlhých zimných večerov sa zaoberali rôznymi druhmi domácich činností, ku ktorým patrilo aj tkanie odevov a výroba rôznych úžitkových predmetov. Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a SSk Zlatomoravčianka pripravilo dňa 29. januára 2019 pre milovníkov folklóru …

Čítajte viac

Podnikatelia, pozor! Nová povinnosť v spojitosti so zápisom do obchodného registra

Povinný zápis konečného užívateľa výhod platí od 01.11.2018 a týka sa skoro všetkých spoločností. Pokiaľ si ju v zákonnej lehote nesplníte, môžete dostať pokutu až do 3310 Eur. Kto musí zapísať konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR? Dalo by sa povedať, že všetky právnické osoby zapísané do Obchodného registra SR. Týka sa to najmä obchodných spoločností, ktorými sú spoločnosť s ručením …

Čítajte viac

Poďakovanie lekárom

Nedá mi nenapísať svoju vlastnú skúsenosť.  V lete na dovolenke v zahraničí som spadla a nešťastne som si zlomila členok. Poviem vám na ten deň nikdy nezabudnem! A viete na čo ešte? Na tú strašnú cestu domov, prešla som v ukrutných bolestiach niekoľko 100 km a dúfala, že na Slovensku …

Čítajte viac

Vianoce v múzeu

Vianoce patrili vždy k najkrajším cirkevným sviatkom roka, ktoré naši predkovia prežívali v láske a pokore, v silnej viere a skromnosti. Počas adventu si ich pripomíname rôznymi kultúrnymi podujatiami. Druhý adventný týždeň Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre otvorilo dňa 12. decembra 2018 pre žiakov okolitých škôl vianočnú výstavu spojenú s rozprávaním …

Čítajte viac