Domov / Aktuality / Poďakovanie a prianie dodávateľa meračov rýchlostí

Poďakovanie a prianie dodávateľa meračov rýchlostí

Naša firma vyjadruje týmto poďakovaním úctu k predstaviteľom samosprávy za záujem riešiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta v dopravnej situácii. Naše Poďakovanie za prácu a profesionalitu patrí všetkým zainteresovaným zamestnancom samosprávy Mesta Zlaté Moravce, ktorí sa na tomto projekte podieľali.

Zariadenia sú Slovenským výrobkom a predaj meračov rýchlostí realizujeme na území celého Slovenka. Zvyšovanie bezpečnosti v dopravnej situácii našimi zariadeniami berieme ako poslanie a preto sa snažíme vyrábať čo najkvalitnejšie zariadenia, pre čo najväčšiu efektivitu plnenia svojho účelu. Sme partnerom štátnej organizácie Ministerstva dopravy – BECEP.

Ak naše zariadenie dokáže zabrániť, alebo aspoň zmierniť následok jednej dopravnej nehody bez prípadných tragických následkov, má merač rýchlostí vozidiel nainštalovaný vďaka iniciatíve predstaviteľov Vášho mesta nevyčísliteľnú spoločenskú hodnotu.

Nech Vám naše zariadenia slúžia ako pomoc a prevencia. Prajeme čo najmenej dopravných nehôd vo Vašom meste.

Branislav Kopček – BELLIMPEX s.r.o.

bellimpex

čítajte tiež...

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach opäť úspešní

V dňoch 22. – 23. 11. 2018 sa v Bratislave konal 20. ročník Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem …