AktualityOznamy

Umiestnenie letných terás

obed
poradna

V Zlatých Moravciach už môžu fyzické a právnické osoby, oprávnené na podnikanie a vlastniaci reštaurácie podávať žiadosti o umiestnenie letných terás a exteriérových sedení. Schvaľovací proces pre vydanie povolenia na letné terasy môže trvať až do doby nad 1 mesiac.

Podmienky prevádzkovania letných, celoročných a exteriérových sedení určuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 7/2011 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce, ktorého dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 01. 01. 2013.

Je nevyhnutné, aby si záujemcovia o zriadenie letných terás dávali požiadavky v predstihu, nakoľko povolenia musia byť prerokované a odsúhlasené v zmysle zákona § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 11 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), dopravným inšpektorátom (KR PZ KDI Nitra). Až na základe súhlasného stanoviska dopravného inšpektorátu, Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný cestný správny orgán, môže vydať rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie.

Ako postupovať?

Podnikatelia z oblasti poskytovania reštauračných služieb, ktorí majú záujem prevádzkovať letné terasy, môžu podávať žiadosti na oddelení investičnej výstavby a hospodárskej činnosti Mestského úradu v Zlatých Moravciach.

Najskôr je potrebné vyplniť žiadosť na zabratie verejného priestranstva, vyplniť žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (obe žiadosti sa nachádzajú na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce), zaplatiť daň za užívanie verejného priestranstva podľa veľkosti plochy letnej terasy, zaplatiť správny poplatok vo výške 80 €, predložiť situáciu so zakreslením záberu MK.

Daň je 0,20 € za m2 na deň v centre mesta. Do centra spadajú Nám. A. Hlinku, Bernolákova, Župná, A. Kmeťa, Poštová, Sama Chalupku, Hviezdoslavova, Migazziho, J. Kráľa, Robotnícka, Duklianska, Továrenská a 1. mája, na ostatných uliciach a v mestských častiach Chyzerovce a Prílepy 0,10 € za rovnakých podmienok.

Letné terasy je možné povoliť za obdobie od 01. 04. (najskôr) do 31. 10. (najneskôr) príslušného kalendárneho roka. Povolenie sa vydáva najviac na jednu sezónu.

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti MsÚ


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button