Neprehliadnite aktuálne články

Nájdené

VYHLÁSENIE STAVU KLIMATICKEJ NÚDZE MESTA ZLATÉ MORAVCE

Mesto Zlaté Moravce uznáva, že sme v stave klimatickej núdze, ktorá si vyžaduje prijať neodkladné opatrenia na úrovni vlády ako aj na úrovni miestnej samosprávy. To, že prejavy klimatických zmien sú prítomné aj na Slovensku, a teda aj v našom meste, dokazujú od roku 1871 najmä pozorovania z Observatória v Hurbanove, na základe ktorých sa …

Čítajte viac

Poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2016, alebo ako to vyzerá v číslach

Dvanáste zasadnutie mestského zastupiteľstva sa nieslo v duchu schvaľovania rozpočtu na rok 2016. Sedemnásty decembrový štvrtok starého roka sa stal dňom, keď prítomní poslanci jednohlasne schválili najdôležitejší dokument mesta, ktorým je Rozpočet mesta na rok 2016.  V nasledujúcich riadkoch vám prinášame niekoľko dôležitých čísel, ktoré poskytol Mestský úrad Zlaté Moravce. Bežné výdavky …

Čítajte viac

Zimná údržba mesta

-video je z roku 2012- Technické služby mesta Zlaté Moravce majú vo svojej povinnosti zabezpečovať zimnú údržbu komunikácií. K splneniu tejto úlohy majú nasledovné technické vybavenie: Technické služby zabezpečujú zimnú údržbu ciest a ulíc, chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta podľa dôležitosti nasledovne: CESTY A ULICE sled dôležitosti 1: Zelená, 1. mája, J. Kráľa, …

Čítajte viac

Zveľaďovanie znečistených obydlí

Medzi pravidelné a dlhodobé aktivity Mesta Zlaté Moravce prostredníctvom Terénnej sociálnej práce, s podporou primátorky Ing. Serafíny Ostrihoňovej, patrí už neodmysliteľne aj čistenie priestranstiev a obydlí menej prispôsobivých občanov. Do týchto činností sa aktívne zapájajú samotní občania v nich žijúci, mestské podniky, rôzni dobrovoľníci, štátna a mestská polícia, záujmové skupiny …

Čítajte viac

Bývalá primátorka je po štyroch rokoch späť

Návrat primátorky Serafíny Ostrihoňovej po štyroch rokoch bol počas Ustanovujúceho zastupiteľstva sprevádzaný jej príhovorom, ktorého úvodné slovo patrilo srdečnému poďakovaniu Bohu a Zlatomoravčanom za ich pomoc a vernosť, odzrkadlenú vo výsledkoch volieb, so srdečným prianím novozvoleným poslancom Mestského zastupiteľstva. „Zlatomoravčania sú skutočne najlepšími ľuďmi pod slnkom. Sú to ľudia so …

Čítajte viac

Storočné noviny žijú ďalej

Milí naši čitatelia a priatelia! Je mojou povinnosťou Vás informovať o ďalšej existencii Tekovských novín. Na podnet poslanca Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach Milana Galabu, ktorý počas zasadnutia finančnej komisie a Mestskej rady navrhol skresať rozpočet Tekovských novín v jeho celkovej výške 15 000 € (čo znamenalo ich zánik), rozhodlo …

Čítajte viac

Oficiálne stanovisko Mesta Zlaté Moravce k vypovedaniu zmluvy o prenájme priestorov Pozitavskej futbalovej akadémie

Požitavská futbalová akadémia (PFA) mala do 30.11.2013 v podnájme šatne, hlavné aj pomocné ihrisko, telocvičňu i kancelárske priestory na základe Zmluvy o podnájme uzatvorenej s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ) dňa 30.12.2011. Za užívanie týchto priestorov sa PFA zaviazala platiť nájomné 1,- euro ročne a 400,-eur mesačne za služby …

Čítajte viac

NEZABUDNIME

Vo výstavných priestoroch Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach si až do konca tohto mesiaca môžeme pozrieť výstavu fotografií približujúcich tragédiu v bývalej Juhoslávii, keď letecké sily Aliancie NATO bez vyhlásenia vojny zbombardovali viaceré mestá Srbska. „Je to tragédia o to väčšia, že pri nej zahynulo viac civilistov ako vojakov,“ povedal Stane …

Čítajte viac

Koniec rozpočtového provizória, Mesto má schválený rozpočet (časť štvrtá)

časť štvrtá Odborné stanovisko s bližšími informáciami o predloženom Mestskom rozpočte, podali ešte pred samotným jeho schválením počas 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vedúca oddelenia financií a rozpočtu Ing. Iveta Szobiová a hlavný kontrolór Mesta Zlaté Moravce Ing. Michal Borkovič. Rozpočet je navrhnutý ako prebytkový Pani Szobiová uviedla, že na rokovanie …

Čítajte viac

Koniec rozpočtového provizória, Mesto má schválený rozpočet

 časť tretia Návrhmi poslanca Madolu budeme pokračovať v tretej časti článku venovanom zásahom do mestského rozpočtu ešte pred jeho samotným schválením. Ivan Madola navrhol znížiť položku „Materiál“ o 13 000 €. Sú to finančné položky, ktorými sa zabezpečuje samotný chod úradu. To znamená, že ak nebudú potrebné financie v …

Čítajte viac