AktualityPoslanciSamosprávaVideo

VYHLÁSENIE STAVU KLIMATICKEJ NÚDZE MESTA ZLATÉ MORAVCE

Mesto Zlaté Moravce uznáva, že sme v stave klimatickej núdze, ktorá si vyžaduje prijať neodkladné opatrenia na úrovni vlády ako aj na úrovni miestnej samosprávy.

To, že prejavy klimatických zmien sú prítomné aj na Slovensku, a teda aj v našom meste, dokazujú od roku 1871 najmä pozorovania z Observatória v Hurbanove, na základe ktorých sa zistilo, že priemerná ročná teplota za  posledných 100 rokov  na Slovensku vzrástla v priemere o 1.1˚C. Najteplejších 12 rokov bolo zaznamenaných od začiatku 90-tych rokov. Zároveň došlo k poklesu atmosférických zrážok v priemere o 5,6 %. Na juhu Slovenska bol tento pokles 10 %, kým na severe  a severovýchode 5%. Podľa Územnej štúdie Slovenska o zmene klímy sa globálne otepľovanie môže prejaviť na našom území rastom priemerov teploty vzduchu do roku 2075 o 2 až 4 °C. Takéto klimatické zmeny neboli u nás zaznamenané počas celého holocénu a v praxi znamenajú presun teplotných pomerov Podunajskej nížiny na Liptov. 

Je vysoko pravdepodobné, že klimatické zmeny negatívne ovplyvnia vodnú bilanciu, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo, zvýšia ohrozenie biodiverzity a rovnako ohrozenie ľudského zdravia. Pokles atmosférických zrážok a nárast teploty tiež narúša prirodzený vodný cyklus. Dlhodobé prietoky riek klesajú od roku 1980, s výnimkou Dunaja. Podľa scenárov pre časové horizonty rokov 2010, 2030 a 2075 kapacita zásob povrchovej vody poklesne na 12,05, 11,05 a 9,42 miliárd m3, pri znížení prietokov o 4, 12 a 25 %. Miestne zvýšenia vodnatosti pri prívalových dažďoch sú dočasné a vodné toky budú výrazne znížené najmä počas jarných a letných mesiacov. To znamená negatívny vplyv na biodiverzitu riečnych a potočných ekosystémov. Najviac pritom bude zasiahnutý juh Slovenska.  

Významné zníženie sa predpokladá taktiež pre zásoby podzemných zdrojov vody.  So znížením zásob podzemnej vody, postupným ubúdaním atmosférických zrážok na strednom a južnom Slovensku, otepľovaním  a ďalším používaním hnojív sa môže začať prejavovať zvýšené znečistenie  vody, ktoré môže mať za následok zmenu a úbytok vodnej fauny a flóry. V poľnohospodárskej sfére zas za následok klimatických zmien môže byť nedostatok vody a výkyvy počasia, prívalové dažde a dlhotrvajúce periódy sucha. 

Nakoľko kvalita životného prostredia ovplyvňuje kvalitu života každého jedného z nás a dôsledky zmeny klímy sú už citeľné aj v našej oblasti, je potrebné čoraz naliehavejšie prijímať konkrétne opatrenia v súlade s prijatými  cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja a Parížskej dohody nielen na úrovni celoštátnej, ale aj lokálnej. Mesto Zlaté Moravce sa preto pripája k stovkám miest a obcí a tiež k štátom Veľká Británia a Írska a vyhlasuje stav klimatickej núdze. 

Mesto Zlaté Moravce chce napĺňať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu nielen na území nášho mesta. Týmto symbolickým aktom chceme taktiež inšpirovať ďalšie obce a mestá na Slovensku, aby sa k tejto výzve pridali a spoločne sme tak prispeli k zmene správania vo vzťahu k nášmu životnému prostrediu. 

Prijatý dokument obsahuje súbor opatrení, ktoré bude mesto Zlaté Moravce postupne realizovať. Do riešenia klimatickej núdze by sa mala zapojiť celá spoločnosť. Každá obec, región a štát ale i ďalšie inštitúcie ako cirkvi, školy, firmy, ale hlavne občania. Preto týmto dokumentom apelujeme aj na obyvateľov mesta, bez ktorých nebude možné tieto zmeny dosiahnuť, pretože každá veľká zmena vždy začína od jednotlivca. 

Začíname sami u seba, preto v rámci chodu mestského úradu ako aj jeho podnikov a organizácii ako prvé zmeníme: 

 • Nahradíme plastové nápojové fľašky džbánmi/karafami na vodu (mestský úrad, obecné podniky, škôlky)
 • Nahradíme jednorazové kelímky na kávu a vodu sklenenými pohármi a porcelánovými alebo keramickými šálkami
 • Nahradíme balený cukor sypaným cukrom v cukorničkách
 • Nahradíme  balenú smotanu do kávy rozlievaným mliekom/smotanou v kanvičkách
 • Nahradíme umelohmotné alebo drevené paličky na miešanie kovovými lyžičkami
 • Nahradíme jednorazové plastové produkty ako sú príbory (vidličky, nože, lyžice), igelitové sáčky, igelitové tašky, plastové taniere, poháre, slamky, plastové nádoby na potraviny bioplastovými, keramickými, sklenenými, textilnými či kovovými náhradami.
 • Zavedieme používanie vratných zálohovateľných pohárov na všetkých mestských podujatiach 
 • Umiestnime koše na triedený odpad v kanceláriách, na chodbách a na vyhradených miestach (plast, papier, sklo, kovy, bioodpad)
 • Zavedieme zber bioodpadu v kuchynkách a jedálňach 
 • Zavedieme používanie 100 % recyklovaného papiera a obálok
 • Zavedieme využívanie čiernobielej tlače 
 • Zavedieme tlačenie obojstranne v šetriacom móde 
 • Zavedieme používanie repasovaných náplní do tlačiarne
 • Zavedenie kartónové alebo papierové zakladače namiesto plastových
 • Nahradíme jednorazové písacie potreby perami a ceruzkami s vymeniteľnými náplňami

Opatrenia, ktoré budeme zavádzať, či v prípade už existujúcich postupov zintenzívňovať:

 • Naviažeme na súčasnú snahu dostať do ulíc viac zelene a v čo najväčšej možnej miere budeme realizovať sadenie stromov a popínavých rastlín či vytváranie biodiverzitných lúk vo verejnom priestore, pričom budeme aplikovať postupy a technológie šetrné k životnému prostrediu (napr. obmedzenie používania chemických prípravkov na hubenie škodcov či obmedzenie kosenia trávy za horúcich dní a pod. )
 • U každého nového rozvojového projektu na území mesta Zlaté Moravce budeme presadzovať a zohľadňovať vsakovanie, retenciu a využitie dažďovej vody (napr. rekonštrukciu povrchov chodníkov, retenčné nádrže a pod. )
 • V rámci novej výstavby na území mesta Zlaté Moravce budeme dôsledne vyžadovať zelené strechy, dodržiavanie plochy zarasteného terénu a využívať umiestnenie rastlín v čo najväčšej možnej miere,  vrátane popínavých rastlín na fasádach domov. 
 • Pri mestských organizáciách či podujatiach budeme aktívne podporovať snahu o minimalizáciu odpadov, šetrenie vodou a energiami.
 • Motivovať občanov aby umiestňovali nádoby na triedený odpad v domoch a taktiež minimalizovali odpad z domácností (využitie domácich kompostérov ako hnojiva a pod.) 
 • Motivovať občanov aby budovali podzemné zásobníky na dažďovu vodu, či umiestňovali nádoby na zber dažďovej vody vedľa domov.
 • Zvyšovať počet vodných prvkov v našom meste (napr. dažďové záhrady, obnovné mokrade, bioklimatické jazierka a pod.)
 • Budeme sa usilovať o zníženie dopadov dopravy na znečistenie ovzdušia a prašnosť. Preto budeme podporovať rozvoj cyklistickej a pešej dopravy. 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button