Školy

Nový projekt Erasmus+ „The young social sociopreneurs“

na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach

SOŠ polytechnická v Zlatých Moravciach  získala grant na ďalší medzinárodný projekt Erasmus+ KA210 – The Young Sociopreuners: A project in Social Enterpreneurship in EU Schools, čo v preklade znamená „Mladí sociálni podnikatelia – projekt v sociálnom podnikaní v európskych školách“, ktorého koordinátorkou je Mgr. Zuzana Čižmáriková.

Cieľom projektu je dostať sociálne podnikanie do povedomia študentov a učiteľov a to prostredníctvom implementovania tejto témy do jednotlivých predmetov, aby sa študenti oboznámili s touto problematikou, porozumeli jej a vedeli ju aplikovať v ich budúcom smerovaní. Sociálne podnikanie je podnikanie, ktorého primárnym cieľom nie je zisk, ale širšie spoločenské poslanie. Jeho význam sa zvyšuje s postupným uvedomovaním si dôležitosti integrácie znevýhodnených skupín do spoločnosti. Sociálne podnikanie zohráva dôležitú úlohu v riešení chudoby, zapájaní znevýhodnených skupín, ochrane životného prostredia a ďalších dôležitých spoločenských témach. Pomáha tak vytvárať zodpovednejšiu, rovnocennejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.

Projektovými partnermi v tomto projekte je okrem našej školy aj partnerská škola z Grécka 4Geniko Lykeio Larissas, integračný sociálny podnik Aptet Levice a ďalší sociálny podnik z Grécka  Alternative Innovative Development (AID) Larisa. Projekt bude trvať 24 mesiacov a počas tohto obdobia sa stretnú učitelia partnerských škôl so zástupcami sociálnych podnikov a pripravia edukačný materiál, ktorý bude neskôr slúžiť pri implementácii témy sociálneho podnikania vo vyučovaní. Bude potrebné zmapovať sociálne podniky, ktoré sa nachádzajú v okolí partnerských škôl a zistiť množstvo informácií, ktoré budú slúžiť ako podklady pre prípravu edukačného materiálu. Neskôr sa uskutoční tréningový kurz pre učiteľov, zameraný na sociálne podnikanie a získané poznatky z neho budú  aplikovať  do výučby svojho predmetu. Študenti budú neskôr vypracovávať svoje vlastné podnikateľské plány a prezentovať ich na miestnych konferenciách, ktoré sa budú konať v ich miestnych školách.

Tento projekt spája teóriu s praxou, keďže pri príprave edukačných materiálov budú nápomocní samotní zástupcovia sociálnych podnikov, ktorí prinesú do projektu svoje cenné vedomosti a skúsenosti.

V termíne od 25.7. – 26.7. 2022 sa už konalo prvé projektové stretnutie na našej partnerskej škole v 4Geniko Lykeio Larissas v Grécku,  ktorého výsledkom je počiatočná príprava priebehu a realizácie celého projektu.

Čaká nás veľa práce, ale výsledkom bude oboznámenie sa a zvládnutie problematiky sociálneho podnikania, čo pomôže nielen študentom do ich ďalšieho smerovania, ale aj učiteľom pri získavaní nových vedomostí a skúseností.

Mgr. Zuzana Čižmáriková, koordinátorka projektu
Ing. Jana Palajová, učiteľka ANJ


Buďte prvý, kto zahlasuje

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button