Aktuality

Zimná údržba mesta

obed
poradna

-video je z roku 2012-

Technické služby mesta Zlaté Moravce majú vo svojej povinnosti zabezpečovať zimnú údržbu komunikácií. K splneniu tejto úlohy majú nasledovné technické vybavenie:

  • Sypač s radlicou na podvozku
  • sypač M-25 MULTICAR
  • UNC – 060 s odhŕňacou radlicou
  • traktor Z 77 – 11 s radlicou
  • nakladač UN 53
  • bobcat

Technické služby zabezpečujú zimnú údržbu ciest a ulíc, chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta podľa dôležitosti nasledovne:

CESTY A ULICE

sled dôležitosti 1: Zelená, 1. mája, J. Kráľa, S. Chalúpku, Duklianska, Mojmírova, Kalinčiakova, Staničná, Priemyselná, Pribinova, Dlhá, Podjavorinskej, Nitrianska, Dobšinského, Rázusova, Čajkovského, Tekovská, časť mesta Prílepy: Nová, Obecná.
sled dôležitosti 2: Mládeže, Školská, Brezová, Rovňanova, Obrancov mieru, Šoltésová, SA, Murgašova, Žitavské nábrežie, Nám. A. Hlinku, Moyzesova, Smetanová, J. C. Hronského, Kukučínova, Vansovej, Slavianska, Hurbanova, Kraskova, Palárikova, Pod dielami, B. S. Timravy, Slnečná, Tribečská, Spojovacia, M. Urbana, Štefánikova, Tolstého, Kollárova, Vajanského, Jesenského, Robotnícka, Hollého, Odbojárov, K. Kuzmányho, Janka Matušku.
sled dôležitosti 3: V treťom slede dôležitosti sú všetky uličky, prechody, ktoré neboli vymenované v 1. a 2. slede dôležitosti.
CHODNÍKY

sled dôležitosti 1: Hviezdoslavova do križovatky pred Tekov na SAD, Žitavské nábrežie po Materskú školu, Hviezdoslavova od Žitavy ku križovatke smerom na Továrenskú, Továrenská ul. od štadióna po bývalé ZDA, od zimného štadióna po bývalý Calex, Hviezdoslavova od križovatky po Staničnú obidve strany, spojovacia od SOV-ky na Mojmírovu, 1. mája obidve strany od stanice po SAD, Staničná, Kalinčiakova obidve strany, od predajne Hračky po ČSOB.
sled dôležitosti 2: Rovňanova pred a za DOS-om, Obrancov mieru, Hviezdoslavova od CTY za vilu Calexu k Centrum Žitava, Nitrianska, Brezová, Mojmírova, Duklianska obidve strany, za Zelovocom, 1. mája od Žitavy po Mestský úrad, Sládkovičova veľa Parku J. Kráľa, ul. J. Kráľa.

sled dôležitosti 3: Všetky ostatné chodníky a verejné priestranstvá.

O ostatné chodníky a verejné priestranstvá v meste, ktoré neboli dotknuté v tomto ozname sa starajú podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 4/91 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene, podniky alebo majitelia pozemkov a nehnuteľností, keď vedú súbežne s týmito nehnuteľnosťami. Za chodníky okolo činžiakov podľa príslušnosti zodpovedajú Bytové družstvo Zlaté Moravce a Službyt, prípadne iné podniky ak sú v ich vlastníctve.

Organizácie, ktoré spravujú bytový alebo nehnuteľný majetok, ako aj osobní alebo súkromní vlastníci takéhoto majetku, užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov v čase prevádzky sú povinní zabezpečiť, aby chodníky hraničiace s nehnuteľnosťou, boli včas očistené od ľadu a snehu.

Pri väčších snehových kalamitách, keď Technické služby mesta nestačia vlastnými silami a prostriedkami zabezpečiť bezpečnú schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, organizuje Mestský úrad pomoc pre ich zvládnutie. V prípade kalamity môže Mestský úrad vyhlásiť pre obyvateľov mesta Zlaté Moravce pracovnú pohotovosť. Podľa vzniknutých momentálnych situácií, bude štáb zimnej údržby operatívne riešiť a zabezpečovať zvládnutie vzniknutých problémov vzájomným informovaním a zaisťovaním koordinácie prác na zvládnutí zimnej údržby.

ts


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button