Aktuality

Zasadala Rada PRZ

trojkoncert
poradna

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondu EÚ pre prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo. Na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach sa v pondelok 21. februára k tejto téme uskutočnilo zasadnutie Rady Požitavského regionálneho združenia. Projekt Zberný dvor a separácia TKO pre Mesto a 32 obcí v okrese dostal v Rade zelenú. Žiadateľom bude Mesto Zlaté Moravce.

Špecifickým cieľom výzvy je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy.

Mestu a ďalším 32 obciam v okrese sa naskytá možnosť riešiť svoje odpadové hospodárstvo práve cez výzvu Ministerstva životného prostredia. V rámci Operačného cieľa 4. 1. – podpora aktivít v oblasti separovaného zberu je možnosť zavádzania nových a zefektívnenie jestvujúcich systémov technológií, v rámci operačného cieľa 4. 2. podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov. Zákon definuje zhodnocovanie ako činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov.

Je to riešenie problematiky odpadového hospodárstva. Dnes sa v Zlatých Moravciach zabezpečuje zvoz a likvidácia TKO (tuhého komunálneho odpadu) a tento projekt vlastne zahŕňa riešenie separovaného zberu ako napríklad postavenie novej haly, novej techniky, kde by sa riešila separácia (papier, plasty kov a ďalších komodít).

„V budúcnosti je potrebné riešiť aj bioodpad, preto je potrebné aj ten do projektu zakomponovať, to, čo dnes funguje vo vyspelých štátoch Európy, že sa centrálne rieši problematika odpadového hospodárstva. Nie je reálne, aby si obce toto mohli riešiť každá sama. Je to ekonomicky náročné,“ hovorí Juraj Mesko.

Členovia Rady PRZ (Ing. P. Lednár, CSc., S. Fabián, P. Štepianský, J. Mesko, J. Kováč, V. Ďurčeková, Bc. Zita Koprdová) sa dohodli, že pôjdu do spoločného projektu, ktorý pripravili už v minulom roku cez mikroregión Tríbečsko. Ten už dal vypracovať projektovú dokumentáciu. Mesto Zlaté Moravce a obce dajú projektovú dokumentáciu vypracovať pre všetkých členov Požitavského regionálneho združenia. Rozšírenie projektu umožní, aby sa čo najviac odpadových komodít mohlo ďalej zhodnotiť pre ďalšie využitie. Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z fondu EÚ cez ministerstvo životného prostredia bude Mesto Zlaté Moravce.

[nggallery id=5]

[hr]

A. Mondočková

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button