Aktuality

Transformácia mestských podnikov

poradna

 

V pondelok 18.júla 2011 zasadala komisia pre transformáciu mestských podnikov, ktorú schválilo zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí.

Zasadnutia sa zúčastnil aj primátor Ing. Peter Lednár, CSc.

Predsedom komisie sa stal prednosta MsÚ Zlaté Moravce, Ing. Ján Jamrich.

Komisia je zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva (Mgr. Pavel Šepták, Ing. Jozef Škvarenina, Vladimír Kľučiar, Ing. PharmDr.Bc. Ivona Vicianová, Ing. Peter Hollý, Ing. Peter Lisý, Ing. Ladislav Boršč, Ing. Viliam Rumanko) a pracovníkov MsÚ (Ing. Ján Jamrich, JUDr. Pavol Kollár, Ing. Eva Struhárová).

Vedúca finančného oddelenia MsÚ Eva Struhárová podala stručný prehľad o tom, ako a čím Mesto prispieva na chod mestských podnikov a predseda Ján Jamrich informoval o ich súčasnom stave.

Mesto má zriadené mestské organizácie: Službyt, Technické služby, Správa športových zariadení, Záhradnícke služby, Mestské kultúrne stredisko a Mestskú nemocnicu prof. Rudolfa Korca, DrSc.

Základnou ideou transformácie mestských podnikov je optimalizácia ich riadenia, činností a v neposlednom rade šetrenie finančných prostriedkov z mestského rozpočtu.

Prednosta predostrel dva návrhy:

  • zlúčenie niektorých podnikov a vytvorenie štandardnej obchodnej spoločnosti, napríklad s.r.o. so 100% účasťou mesta
  • zlúčenie niektorých podnikov do jedného alebo dvoch subjektov v takom právnom postavení, aké máme dnes (príspevkové organizácie mesta, ktoré sú naviazané na mestský rozpočet)

Zákon ukladá, že príspevková organizácia, ktorá si zarobí sama na seba viac ako 50% svojich nákladov sa musí transformovať. – Ide o mestský podnik Službyt a Nemocnicu.

Nemocnicu, ako špeciálny typ mestského podniku, komisia predbežne navrhuje ponechať samostatnou, ale transformovať na iný typ organizácie, tak ako to je v iných regiónoch – neziskovú organizáciu, alebo akciovú spoločnosť s možnou spoluúčasťou obcí v našom regióne a zdravotnými poisťovňami, o čom sa hovorí už niekoľko rokov (bývalé vedenie Mesta nenašlo so starostami obcí spoločnú reč).

Jedným z riešení je zlúčenie Službytu, Technických služieb a Záhradníckych služieb do jedného, a Mestského kultúrneho strediska a Správy športových zariadení do druhého mestského podniku.

Keďže kultúra a šport sú vo svojej podstate neziskové subjekty a slúžia predovšetkým na zlepšenie kvality života a voľnočasových aktivít, nie je predpoklad, že svojou podnikateľskou činnosťou zarobia viac ako spomínaných 50% nákladov.

Komisia dala Mestskému úradu Zlaté Moravce do jej ďalšieho zasadnutia za úlohu pripraviť súpis majetku jednotlivých podnikov, ich vzájomné záväzky a pohľadávky a spôsob ich vyrovnania, do polovice augusta.

Výsledky postojov, vyjadrení a rád členov komisie majú pomôcť mestu k tomu najsprávnejšiemu rozhodnutiu samotnému priebehu a spôsobu transformácie všetkých Mestských podnikov k 1. januáru 2012.

 

informácie podal člen komisie a zároveň poslanec MZ – J. Škvarenina

L. Rosinská

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button