Aktuality

Brány škôl sa znovu otvárajú

obed
poradna

Dňa 31 augusta 2011 sa na MsÚ konalo pracovné stretnutie riaditeľov všetkých škôl v Zlatých Moravciach.

Dôvodom stretnutia po letnom prázdninovom oddychu bolo oboznámenie sa s plánmi na školský rok 2011/2012 zo strany Mesta, školského úradu ako aj zo strany predstaviteľov jednotlivých škôl.

Úvodné slovo patrilo primátorovi Ing. Petrovi Lednárovi, CSc, ktorý všetkým prítomným poprial do nového školského roka všetko najlepšie, veľa trpezlivosti a chuti do práce s ubezpečením o svojej ústretovosti, spolupráce a pomoci v rámci svojich možností do najväčšej miery ako to len bude možné.

O práci a spolupráci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva so školami, o právach pedagógov, žiakov a rodičov prišla poinformovať PhDr. Štefánia Kuťková.

Zástupkyňa školského úradu Mgr. Danuša Hollá informovala o plánoch práce, do ktorých je potrebné zapracovať pedagogicko-organizačné pokyny a nové legislatívne zmeny.

V období počas prázdnin boli vydané nové vyhlášky a smernice. Jednou z nich je vyhláška o Základnej škole, ktorá bola aktualizovaná a nadobúda účinnosť k 1.9.2011. Hovorí o právomociach riaditeľa školy, ktorý má okrem iného nárok na úpravu času začiatku vyučovania v rozmedzí od 7,00 hod do 9,00 hod.

U nás sa začiatok vyučovania nemení ani na jednej škole a prvá školská vyučovacia hodina začína o 8,00 hod., tak ako to bolo doteraz.

Súčasťou novej legislatívy je aj vyradenie triednických hodín z rozvrhu.

Novou vyhláškou sa mimoriadne nadaný žiak označuje ako žiak s intelektovým nadaním, vypustili sa niektoré časti z povinnej dokumentácie, usmernila na dĺžku archivácie. V kompetencii riaditeľa školy je zmena dĺžky prestávok medzi jednotlivými vyučovacími hodinami, s odporúčaním niektoré z nich predĺžiť, kvôli pobytu žiakov na čerstvom vzduchu. Novelizáciou prešla aj vyhláška o Základnej umeleckej škole, ktorá okrem iného určuje počet žiakov v triedach, no za zmienku stojí jej nové doplnenie, ktoré umožňuje žiakovi podať žiadosť o predčasné ukončenie štúdia.

Veľmi podstatnou témou dnešného stretnutia boli pokyny na začatie vypracovávania nového programového rozpočtu na rok 2012, s výhliadkou na roky 2013, 2014.

Dôležité informácie si vypočuli i riaditeľky materských škôlok od PaedDr. Klaudii Ivanovičovej, ktorá poukázala na prísnejšie dodržiavanie čo najdlhšieho pobytu detí na čerstvom vzduchu a opomenula ovocný a mliečny program, ktorý sa v škôlkach nemení a zostáva v programe i ďalší školský rok.

Dá sa povedať, že najspokojnejšou a najvďačnejšou riaditeľkou predškolského zariadenia zo všetkých zúčastnených, bola Mgr. Eva Bieliková. Vrelo primátorovi ďakovala za splnený sľub, ktorým sa zaviazal zabezpečiť opravu strechy do konca letných prázdnin. Tá bola príčinou havarijného stavu celého objektu do takej miery, že hrozil zánik tejto škôlky.

Prednosta MsÚ Ing. Ján Jamrich informoval o projekte vyhláseným Slovenským tenisovým zväzom „Tenis do škôl“ a o návrhu primátora do projektu zapojiť aj Mesto Zlaté Moravce.

Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Mestského podniku – Službyt, poverená riaditeľka Ing. Mária Sýkorová a vedúci bytového hospodárstva Mgr. Peter Sendlai, ktorí prišli prezentovať a ponúknuť školským zariadeniam výhodné odborné služby v rámci údržby týchto objektov.

V závere voľnej diskusie si Mesto so školami dohodlo vzájomnú spoluprácu týkajúcu sa aktívnej účasti pedagogických pracovníkov a žiakov na niektorých podujatiach.

Dňa 5. septembra 2011 sa riaditelia škôl a vedenie Mesta Zlaté Moravce stretnú znovu a spoločne tak slávnostne otvoria nový školský rok 2011/2012.

-lr-

[nggallery id=131]

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button