Aktuality

Skutočnosti existencie nemocnice

trojkoncert
poradna

Fakty, ktoré potvrdzujú dobré hospodárenie Zlatomoraveckej nemocnice ako príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce a tie, na ktoré je potrebné poukázať z pohľadu do budúcej jej existencie:

Z hľadiska zdravotných poisťovní

· Podpísaná dohoda o vyplatení všetkých pohľadávok voči VšZP počas 1. polroka 2012 zo strany nemocnice

· Poisťovne nezazmluvňujú žiadne nové subjekty a znižujú náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti o 3%, ani po zrušení existujúceho subjektu, pričom nie je možný prechod práv na novú neziskovú organizáciu, prípadne inú právnu formu

Nemocnica ako subjekt hospodárskej mobilizácie

· Nemocnica ako príspevková organizácia, je na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR subjektom hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii od 1.1.2010 (rozhodnutie 22109-6/2009-OKM)

· Nemocnica musí nepretržite vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie (zabezpečiť lôžkový fond pre príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, hasičského zboru a záchranných zborov)

· Zabezpečujeme požiadavky na tvorbu mobilizačných rezerv

· Pri vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny, zvoláva krízový štáb a zabezpečuje opatrenia na distribúciu energií a dodávky životne dôležitých výrobkov alebo tovarov

· V roku 2012 má nemocnica podanú žiadosť o príspevok vo výške 70 tisíc € na zakúpenie potrebného technického vybavenia na strane zdravotníckych zariadení

V roku 2011 sa podarilo napriek výpadku príjmov zo zrušeného Oddelenia dlhodobo chorých vo výške 218 tisíc € skončiť s mierne kladným hospodárskym výsledkom. Podarilo sa uzatvoriť zmluvy na dodávku energií s úsporou vyše 25%. Momentálne je nemocnica v rokovaní s Nadáciou Ekofond SPP o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu tepelného hospodárstva (jedná sa o zveľadenie mestského majetku).

Zákony, ktoré majú rovnako vplyv na budúce hospodárenie nemocnice

· Schválený zákon o platoch zdravotných sestier, navýšenie miezd od 1.4.2012

· Úprava platov lekárov od 1.7.2012

Národná rada SR novelizáciou zákona o poskytovateľoch zdravotných služieb posunula termín transformácie príspevkových organizácií a nemocníc do konca roka 2014. Účinnosť tejto novely je od 31.12.2011.

Podľa VZN o dotáciách schváleného na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, nebude možné poskytnúť neziskovej organizácii akúkoľvek dotáciu alebo príspevok, nakoľko

žiadosti o dotácie sa podávajú do konca februára, pričom nezisková organizácia vznikne až zápisom do obchodného registra. Podľa zákona Mesto nemôže poskytovať dotácie a príspevky právnickým osobám na úhradu ich režijných nákladov, môže poskytovať iba účelovo viazané dotácie na konkrétny účel.

Za posledného pol roka sa podarilo úspešne znížiť prevádzkové náklady, je možný nákup novej techniky bez príspevku Mesta a je plánované pokračovať v náraste miezd zamestnancov nemocnice.

Tieto fakty poslancov MsZ v Zlatých Moravciach absolútne nezaujímali a správu riaditeľa nemocnice Michala Grujbára podľa slov Milana Galabu ani nezobrali na vedomie.

Podľa vyjadrenia primátora Ing. Petra Lednára, CSc. v správe pre médiá, nebolo potrebné hľadať experimenty, ktoré v nej nie sú odskúšané aj s podporou novely zákona od 1.1.2012, ktorá umožňuje aj naďalej fungovanie nemocnice v Zlatých Moravciach ako príspevkovej organizácie. Mesto Zlaté Moravce v zmysle uvedenej novely by už nebolo sankcionované.

Je potrebné ešte raz podotknúť, že i tak Mestské zastupiteľstvo svojim hlasovaním nezastavilo proces transformácie nemocnice aj keď nemocnica v Zlatých Moravciach ako príspevková organizácia svojou činnosťou dokázala, že je životaschopná pod priamym vedením Mesta, čoho dôkazom je aj jej vyrovnané hospodárenie v rokoch 2010 a 2011 ako dobrou východiskovou základňou pre rok 2012.

-lr-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button