Aktuality

Zánik nemocnice ako príspevkovej organizácie Mesta

obed
poradna

Dňa 2. februára 2012 sa v obradnej sále MsKS v Zlatých Moravciach konalo 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Tými najdôležitejšími bodmi programu boli… pozastavenie transformácie Mestskej nemocnice prof. R. Korca, DrSc. a zlúčenie mestských podnikov Službyt, Záhradnícke služby a Technické služby.

Oba prerokované problémy majú obrovský dopad na konečné výsledky práce primátorovania Petra Lednára, ktorý je presvedčený o veľkom chybnom kroku poslancov.

Tí na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 10. októbra 2011 okrem iného rozhodli o transformácii mestskej nemocnice na neziskovú organizáciu.

Keďže sa z ich rozhodnutím absolútne nestotožňuje a obrovskou podporou mu je i novelizácia zákona NR SR, ktorý transformácie mestských nemocníc ako príspevkových organizácií pozastavil, bolo jednoznačne samozrejmosťou posunutie návrhu uznesenia, ktoré dalo poslancom šancu nemocnicu podľa slov primátora zachrániť. Je presvedčený, že zmena právnej formy nemocnice z príspevkovej organizácie na neziskovku, znamená jej zánik, čo znovu potvrdili jeho rázne vyjadrenia na adresu poslancov, ktorí i napriek spochybneniu vládnych činiteľov o tranformácii nemocníc rozhodli predložený návrh na zastavenie procesu tranformácie mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach neschváliť.

Spomínaný predložený návrh bol podložený dostatočnou dlhodobou argumentáciou a skutočnosťami uvedenými hlavne v poslednej dôvodovej správe.

Zákonom č. 512/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prišlo aj k novelizácii zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podstatnú zmenu priniesla novelizácia ustanovenia § 37 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z., v ktorom sa slová “do 31. decembra 2011” nahrádzajú slovami “do 31. decembra 2014”. Táto zmena je účinná od 30. decembra 2011.

Z uvedeného vyplýva, že podľa zákona č. 512/2011 Z. z. schváleného dňa 14.12.2011 sa zmenil zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v tom smere, že premenu príspevkových organizácií (tzv. transformáciu nemocníc) vrátane príspevkových organizácií samosprávy posúva až na termín 31.12.2014.

Vzhľadom na uvedené nebola potrebná transformácia Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach na inú právnu formu a nemocnica mohla pracovať v nezmenenom režime ako príspevková organizácia tak, ako fungovala doteraz, vrátane spôsobu jej financovania, a to príspevkom zriaďovateľa.

Práve z tohto dôvodu bol predložený návrh ponechať Mestskú nemocnicu v Zlatých Moravciach ako príspevkovú organizáciu mesta, nakoľko táto forma hospodárenia bola v daných podmienkach tou najvhodnejšou.

Spôsob na zachovanie tejto právnej formy sa vedenie Mestskej nemocnice i Mesta Zlaté Moravce snažilo hľadať už od septembra minulého roka, pretože aj vôľou Mestského zastupiteľstva bolo hľadanie možností, ako ponechať Mestskú nemocnicu v Zlatých Moravciach príspevkovou organizáciou.

Včera, 2. februára sa však rozhodlo celkom inak… Mestská nemocnica v Zlatých Moravciach bude i tak neziskovou organizáciou a zodpovednosť za jej budúcnosť nesú poslanci:

Mgr. Milan Galaba, Ľudovít Chládek, Vladimír Kľučiar, Ing. Peter Lisý, Ivan Madola, PaedDr. Pavol Petrovič, Mgr. Pavel Šepták, Ing. Ladislav Boršč, Mgr. Denisa Uhrinová, PharmDr. Bc. Ivona Vicianová, Miroslav Záchenský, Eva Dubajová

-lr-

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button