Aktuality

Pozor! Zmena VZN – prevádzkovanie výherných automatov

trojkoncert
poradna

Dňa 13. marca 2012 nadobudol účinnosť „Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2011 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce“, ktorý bol schválený uznesením č. 266/2012 na 13. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach (zo dňa 23. 2. 2012).

Schválenie uvedeného dodatku prinieslo nasledovné zmeny:

Prevádzková doba v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier  prostredníctvom výherných prístrojov, ktorá bola do nadobudnutia účinnosti tohto dodatku určená v rozpätí od 6.00 hod. do 4.00 hod. nasledujúceho dňa, sa upravuje nasledovne:

pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa – od 6.00 hod. do 24.00 hod.

► piatok, sobota – od 6.00 hod. do 4.00 hod. nasledujúceho dňa

Prevádzkovatelia špecializovaných herní určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami, ktorým bola prevádzková doba určená podľa doterajších predpisov, do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č.1 k VZN č.7/2011 o  podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce (t. j. Do 12. apríla 2012), ohlásia Mestu Zlaté Moravce určenie prevádzkovej doby svojej prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto dodatku k VZN.

Ďalšie zmeny, ktoré boli schválené týmto dodatkom spočívajú v žiadosti a v schvaľovaní jednorazového predĺženia prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej spoločenskej akcie pre uzavretú spoločnosť, alebo z dôvodu konania nepravidelnej verejnej akcie s prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou. Z uvedeného dôvodu sa pôvodné VZN doplnilo o prílohu č. 3 –     Ohlásenie jednorazového predĺženia prevádzkovej doby prevádzkarne na území mesta Zlaté Moravce z dôvodu konania neverejnej spoločenskej akcie pre uzavretú  spoločnosť a prílohu č. 4 –   Ohlásenie jednorazového predĺženia prevádzkovej doby prevádzkarne na  území mesta Zlaté Moravce z dôvodu konania verejnej – nepravidelnej akcie.

Jednorázové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej spoločenskej akcie pre uzavretú spoločnosť /promócia, kar, svadba, firemná akcia, konferencia/, ohlási prevádzkovateľ Mestu Zlaté Moravce na uvedenom tlačive /príloha č. 3/ najneskôr tri pracovné dni pred konaním akcie. Oddelenie správy majetku mesta MsÚ v Zlatých Moravciach vydá buď súhlasné alebo zamietavé stanovisko k určeniu jednorazového predĺženia  prevádzkovej doby prevádzkarne.

Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby prevádzkarne z dôvodu konania nepravidelnej verejnej akcie, ako je napr. diskotéka alebo tanečná zábava, je podnikateľ povinný ohlásiť MsÚ v Zlatých  Moravciach (Oddelenie správy majetku mesta) na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 4 tohto VZN, najneskôr 7 dní pred konaním takejto akcie /po oznámení tohto podujatia Mestskému stredisku kultúry a športu, príspevkovej organizácii v Zlatých Moravciach/. Oddelenie správy majetku mesta MsÚ v Zlatých Moravciach vydá buď súhlasné alebo zamietavé stanovisko k určeniu jednorazového predĺženia prevádzkovej doby prevádzkarne.

Uvedené tlačivá –  http://www.zlatemoravce.eu  (Menu, Tlačivá iné), alebo osobne na Oddelení správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce.

Úplné znenie „Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2011 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce –  www.zlatemoravce.eu (Mesto, Samospráva VZN mesta, rok 2012).

-r-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button