Začína rozsiahla rekonštrukcia zlatomoraveckej radnice. Úradníci budú dočasne presťahovaní

Práce na obnove budovy magistrátu by mali byť ukončené v závere októbra. Počas tohto obdobia budú jednotlivé oddelenia úradu presťahované na viacerých miestach v Zlatých Moravciach. Fungovať budú ale v riadnom režime.    

Mesto Zlaté Moravce začína rekonštruovať budovu svojho mestského úradu. Oprava podľa vyjadrenia prednostu radnice Mariána Kováča pozostáva z projektovej časti, ktorá je financovaná z európskych štrukturálnych fondov za 5 percentného spolufinancovania mesta a z časti, ktorá je hradená čisto z prostriedkov mesta.

„Boli sme úspešní so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu. Pre tento účel nám Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo z Operačného programu Kvalita životného prostredia dotáciu vo výške 446 945 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 470 468. Rozdiel dopláca mesto v rámci povinného spolufinancovania. Tento projekt zabezpečí rekonštrukciu strechy, otvorových konštrukcií, fasády, kúrenia, svietenia, vybudovanie nových – znížených stropov a systému rekuperácie vzduchu,“ informuje Kováč.

Druhá časť rekonštrukcie bude hradená čisto zo zdrojov mesta, vo výške 315 797 eur. Za tieto peniaze sa zrealizuje kompletná výmena elektroinštalácie, rozvodov na vodu a odpad, výmena zárubní, dverí, podlahy a nové pripojenie budovy na verejnú kanalizáciu. „Termín na ukončenie stavebných prác je stanovený na záver októbra 2020,“ povedal prednosta.

Dočasné pôsobiská úradníkov

Oddelenia úradu musia byť počas rekonštrukcie dočasne presťahované na piatich pracoviskách, kde budú riadne prístupné pre občanov. Sťahovanie sa uskutočňuje v týchto dňoch. Zlatomoravecká radnica bude zatvorená od pondelka 22. júna 2020.

Úradné hodiny na dočasných pracoviskách sa nebudú nijako líšiť od pôvodných radničných úradných hodín. Očakáva sa ale, že v letných mesiacoch zrejme dôjde počas horúcich dní k skráteniu hodín na tých pracoviskách, kde sa nebude dať zabezpečiť vhodná teplota vzduchu pre výkon práce. O týchto zmenách bude radnica informovať na svojom webe www.zlatemoravce.eu. Oddelenia Mestského úradu v Zlatých Moravciach sú až do odvolania rozmiestnené takto:

Mestské stredisko kultúry a športu –Primátor, Sekretariát, Právnik mesta, Zástupca primátora, Prednosta, Ekonomické oddelenie, Podateľňa úradu, Pokladňa úradu, Referát strategických činností.

Budova Daňového úradu – Matrika, Oddelenie miestnych daní, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie investičnej výstavby, Oddelenie majetkovo-právne, Referát sociálnych vecí, Referát projektov a aktivačných činností.

Základná škola Robotnícka – Referát prenesených kompetencií školstva, Referát originálnych kompetencií školstva, Referát BOZP a PO, Hlavný kontrolór mesta.

Mestská telocvičňa na Továrenskej ulici: Referát registr. stred. CO a obrany, Referát registratúrneho strediska.

Dom služieb na Sládkovičovej ulici: Mestská polícia.

Budova radnice mesta Zlaté Moravce bola postavená v roku 1935. V minulosti sa tu realizovali len drobné udržiavacie a opravné práce. Kompletná rekonštrukcia tu prebieha vôbec po prvýkrát.

Peter Klimant

zahradnyzahon.sk

Neprehliadnite

Ihrisko pri škole na Mojmírovej ulici

Zo stránky odkaz pre starostu: Ihrisko pri škole na Mojmírovej ulici – rada by som …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.