Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Športová škola roka

Športová škola roka

Centrum voľného času v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce a KŠÚ Nitra organizuje každoročne školské športové súťaže pre žiakov základných škôl.

V školskom roku 2011-2012 súťažili školy okresu Zlaté Moravce v nasledovných športových

disciplínach – orientačný beh, streľba zo vzduchovky, vybíjaná, atletika, cyklistika, bedminton, flórbal, cezpoľný beh, basketbal, stolný tenis, volejbal, malý futbal, futbal.

Olympijským bodovaním vzniklo nasledovné poradie.

 

1. miesto ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce 158 bodov

2. ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce 138

3. ZŠ Topoľčianky 124

4. ZŠ Pribinova Zlaté Moravce 113

5. ZŠ Červený Hrádok 112

6. ZŠ Jedľové Kostoľany   88

7. ZŠ Žitavany   75

8. ZŠ Sľažany   55

9. GJK osemročné Zl.Moravce   41

10. ZŠ Sv. Don Bosca Zl.Moravce   35

11. ZŠ Tekovské Nemce   34

12. ZŠ Tesárske Mlyňany   30

13. ZŠ Obyce   28

14. ZŠ Prílepská 6 Zlaté Moravce   18

15. ZŠ Beladice     9

16.-17. ZŠ Volkovce     0

16.-17. ZŠ Skýcov     0

 

Titul športová škola roka 2011-2012 získala ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce

Mgr,Jozef Zlatňanský

      riaditeľ CVČ

[hr]

Neprehliadnite

Carpe Diem v Pohode

Rocková kapela CARPE DIEM z NR vystúpi v Pohoda bare v Zlatých Moravciach 18. októbra …