Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Športová škola roka

Športová škola roka

Centrum voľného času v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce a KŠÚ Nitra organizuje každoročne školské športové súťaže pre žiakov základných škôl.

V školskom roku 2011-2012 súťažili školy okresu Zlaté Moravce v nasledovných športových

disciplínach – orientačný beh, streľba zo vzduchovky, vybíjaná, atletika, cyklistika, bedminton, flórbal, cezpoľný beh, basketbal, stolný tenis, volejbal, malý futbal, futbal.

Olympijským bodovaním vzniklo nasledovné poradie.

 

1. miesto ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce 158 bodov

2. ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce 138

3. ZŠ Topoľčianky 124

4. ZŠ Pribinova Zlaté Moravce 113

5. ZŠ Červený Hrádok 112

6. ZŠ Jedľové Kostoľany 88

7. ZŠ Žitavany 75

8. ZŠ Sľažany 55

9. GJK osemročné Zl.Moravce 41

10. ZŠ Sv. Don Bosca Zl.Moravce 35

11. ZŠ Tekovské Nemce 34

12. ZŠ Tesárske Mlyňany  30

13. ZŠ Obyce 28

14. ZŠ Prílepská 6 Zlaté Moravce 18

15. ZŠ Beladice 9

16.-17. ZŠ Volkovce 0

16.-17. ZŠ Skýcov 0

 

Titul športová škola roka 2011-2012 získala ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce

Mgr,Jozef Zlatňanský

 riaditeľ CVČ

[hr]

Neprehliadnite

Dotazník v oblasti poskytovania sociálnych služieb v Nitrianskom kraji

Nitriansky samosprávny kraj pripravil elektronický  dotazník pre  obyvateľov miest Nitrianskeho kraja. Dotazník môžu vyplniť občania, …