Aktuality

Zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 1. časť

poradna

 V poradí už 16. zasadnutie MsZ v Zlatých Moravciach trvalo od 14.00 h do takmer ôsmej hodiny večer. Prerokovaných bolo 53 bodov programu, na ktorých zamestnanci Mesta pracovali dlhodobo a nepretržite do neskorých hodín každý jeden deň.

Výsledkom ich úsilia a nekonečnej mravčej práce bolo v konečnom dôsledku prijatie a schválenie jednotlivých uznesení poslancami, aj keď sa dá povedať, že veľakrát s výhradami, určitými obmedzeniami a ako sa už stalo pravidlom, po búrlivých debatách a výmenách názorov jednotlivcov.

Galaba svojim návrhom na stiahnutie bodu na podporu rozvoju mesta neuspel

Snáď najväčším kameňom úrazu bol pokus poslanca Milana Galabu o stiahnutie „Návrhu na prefinancovanie investičných akcií z úverových zdrojov“.

Aby sa v našom meste mohlo konečne viditeľne s niečím pohnúť, aby sa mesto začalo meniť, aby sa problémy začali rýchlejšie riešiť ku prospechu jeho obyvateľov a veľa investičných akcií donekonečna nestagnovalo, je bezodkladne dôležité využiť čo najskôr možnosti poskytované bankami a siahnuť po úvere. V situácii, aká je teraz, iná možnosť neexistuje. Mesto celé roky prichádzalo o výhodné dotácie z eurofondov a v súčasnosti, keď už táto možnosť pre Zlaté Moravce neexistuje, je jediným východiskom úverová voľba. Poslanci dostali k dispozícii zoznam navrhnutých investičných akcií, do ktorých by sa malo zainvestovať a v budúcnosti práve oni rozhodnú o poradovníku ich dôležitosti. Ide o akcie: – okružná križovatka Prílepská – Ul. 1. mája – Sládkovičova, okružná križovatka Bernolákova – Župná – SNP, Ulica Murgašova, komunikácia Hviezdoslavova (Lídl – Tesco), chodník J. Kráľa I. etapa, chodník J. Kráľa II. etapa, komunikácia Migazziho, parkovisko S. Chalúpku, Palárikova ulica, Ulica B. S. Timravy, parkoviská na uliciach Obrancov mieru, Martina Benku, Hviezdoslavova, Nádvorie Ul. 1. mája 6 – 8, obnova zemného rigolu v Prílepoch, nákup prevádzkových strojov – kotol MŠ Žitavské nábrežie, rekonštrukcia kanalizácie – MŠ Kalinčiakova.

Po primátorovom vyjadrení sa k postoju poslanca Galabu a ostatných, ktorých poslanec menoval, že koná v ich mene, o marení nielen úsilia primátora, ale aj práce všetkých zamestnancov úradu a tak bránení rozvoju mesta Zlaté Moravce, Galaba nakoniec svoj návrh o vyňatie pôvodného zaradeného návrhu do programu rokovania stiahol. Parlament potom schválil prípravu prefinancovania investičných akcií z úverových zdrojov do výšky 1 000 000 € a zároveň určil šesťčlennú komisiu na vyhodnotenie prijatia úveru (Mgr. Milan Galaba, Mgr. Pavel Šepták, Ing. Viliam Rumanko , Ing. Jozef Škvarenina, PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA a Ing. Iveta Szobiová).

(Pozn. red. – záznam z emočnej diskusie ohľadne tohto bodu programu si môžete pozrieť na webovej stránke www.zlatemoravce.info, zverejnenej 29. júna 2012)

Z výmenníkovej stanice bude detský kútik – zavážila reportáž

Spestrením rokovania posledného zastupiteľstva bola videoanketa s občanmi Zlatých Moraviec vyrobená našou redakciou na podporu schválenia rekonštrukcie starej výmenníkovej stanice (medzi nákupnými centrami Tesco a Tekov), pretože ani tento návrh sa poslancom nepozdával. Mesto by malo vynaložiť len minimum finančných prostriedkov na obnovu tejto budovy, pretože už teraz primátor prisľúbil investora sponzorsky a mala by slúžiť ako vysunuté pracovisko MsÚ na overovanie listín, no hlavne ako detský kútik na pomoc mamičkám, ktoré si potrebujú svoje dieťa odložiť počas nákupov a iných činností.

-lr-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button