AktualitySamosprávaVideo

Jasný cieľ primátora – pohnúť sa vpred!

trojkoncert
poradna

Tlačová konferencia dňa 5. septembra bola venovaná dvom závažným stanoviskám k problémom ako je prenájom pozemku okolia bytového domu na Ul. 1. mája v Zlatých Moravciach a k podaniu žiadosti Mesta o úver na realizáciu investičných akcií, o ktorých by malo rozhodnúť Mestské zastupiteľstvo.

K tomu, ako je na tom Mesto ekonomicky a reálne, podala svoje vyjadrenie v rámci tlačovky Ing. Iveta Szobiová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ:

Pokiaľ chce Mesto zabezpečovať rozvoj z hľadiska realizácie investičnej výstavby, nemá rozhodne zdroje, ktorými by ich zabezpečilo.”

Ďalej hlavná ekonómka informovala o tom, že boli oslovené banky na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva, ktoré poskytli ponuky a podmienky splácania úveru. Už dnes aj na základe zasadnutia komisie poverenej zaujať postoj k tejto veci vieme, ktorá z ponúk je pre naše mesto najvýhodnejšia. Dáva možnosť začať splácať tento úver až po celkovom vyčerpaní žiadanej výšky finančných prostriedkov, o ktorej samozrejme rozhodnú poslanci. Za predpokladu, že počítame s maximálne navrhnutou sumou (1 000 000 €), je veľmi podstatné spomenúť, že do roku 2014 má Mesto splatené dva zo “starých” úverov, a tak by sa nahradili druhým.

Dôležité je nielen vyjadrenie ekonómky, ale aj stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Ing. Michala Borkoviča k prijatiu úveru 1 000 000 € v roku 2012:

V súlade s ustanovením § 17 , ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.583/2004 Z.z. v znení n.p. , obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov a výnimočne aj na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka.

V § 17 ,ods.6 citovaného zákona je ustanovené : „Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak –

a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku

b/suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka

V § 17 , ods.9 je ustanovené , že dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ods.6 preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.“

Všetky podmienky na úspešného žiadateľa o úver Mesto Zlaté Moravce spĺňa.

Teraz čisto teoreticky…

V prípade ak by niekto namietal, že sa finančné prostriedky žiadaného úveru investujú do výstavby, ktorá ich len pohltí a sama na seba nevyrobí, stojí za zmienku napríklad investičná akcia súvisiaca s plateným parkovaním, z ktorého by sa malo získať 80 000 – 100 000 € ročne (predbežný odhad), čo je predpokladaná ročná splátka žiadaného úveru.

O tom, či úver Mestský parlament schváli, do akej výšky a ktoré investičné akcie navrhne za prioritné, sa dozvieme už na najbližšom zasadnutí MsZ 20. septembra.

Do toho času je všetko „za predpokladu“ a „hypoteticky“… isté je len to, že za všetkým sa skrýva množstvo dlhodobo a zodpovedne vykonanej práce zamestnancov MsÚ a zároveň obrovská snaha a jasný cieľ primátora Petra Lednára o posun vpred.

Podporia poslanci rozvoj nášho Mesta? Primátor inú možnosť nepripúšťa!

 

Ľ. Rosinská

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button