AktualityOznamy

Informácie pre záujemcov o predaj na tradičnom ZLATOMORAVECKOM JARMOKU 2013

obed
poradna

www.zlatemoravce.info

Tradičný Zlatomoravecký jarmok 2013 sa uskutoční v dňoch

27. 09. 2013 (piatok) a 28. 09. 2013 (sobota) v centre mesta Zlaté Moravce.

Záujemcovia o predaj sú povinní doručiť Mestu Zlaté Moravce – MsÚ, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Dotazník – Záväznú prihláškudo 15. júna 2013. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované! Cenník je súčasťou uvedenej Záväznej prihlášky. Prihlášku na stiahnutie nájdete nižšie.

Po obdržaní Záväznej prihlášky bude vybraným záujemcom (z kapacitných dôvodov), v období od 16. júna do 15. júla 2013 zaslané oznámenie o pridelení miesta, údaje o spôsobe a termíne úhrady dane za užívanie verejného priestranstva a ďalšie pokyny.

Pokiaľ vybraný záujemca neuhradí daň za užívanie verejného priestranstva spôsobom a v termíne uvedenom v zaslanom oznámení, vybraný účastník jarmoku stráca nárok na pridelené miesto, ktoré bude následne ponúknuté ďalšiemu záujemcovi o účasť na Zlatomoraveckom jarmoku 2013.

Mesto Zlaté Moravce si vyhradzuje právo prihliadať pri výbere záujemcov na sortiment predávaného tovaru, jeho rôznorodosť a pestrosť v závislosti od dopytu účastníkov Zlatomoraveckého jarmoku.

Po zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva bude možné umiestniť stánok na pridelené miesto dňa 26. 09. 2013 od 1800 hod. do 27. 09. 2013 do 800 hod. Rezervácia na pridelené predajné miesto na základe záväznej prihlášky je v prvý deň konania príležitostného trhu do 800 hod., neobsadené predajné miesto bude ponúknuté inému záujemcovi o predaj. Umiestnený stánok nesmie svojimi rozmermi presahovať pridelené predajné miesto! Pridelené čísla predajných miest sa nesmú meniť bez písomného súhlasu organizačného výboru! Motorové vozidlo umiestnené za stánkom nesmie presahovať dĺžku čela predajného stánku, prípadne prekážať susedným predávajúcim. Výber dane za užívanie verejného priestranstva pre parkovanie vozidiel za stánkom bude uskutočnené členmi organizačného výboru v deň konania príležitostného trhu.

Priebeh Zlatomoraveckého jarmoku sa bude riadiť Všeobecne záväzným nariadením mesta Zlaté Moravce č. 4/2012 – Trhový poriadok pre príležitostné trhy /s uvedeným VZN sa môžete oboznámiť na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce: www.zlatemoravce.eu, Mesto, Samospráva, VZN mesta, rok 2012 (prílohou uvedeného VZN je DOTAZNÍK – Záväzná prihláška na Zlatomoravecký jarmok) /.

Predávajúci musí mať doklad oprávňujúci k podnikaniu, preukaz totožnosti, pokiaľ to vyžaduje charakter predávaného sortimentu (potravinársky sortiment) – predávajúci musí mať posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia z miesta bydliska, zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov manipulujúcich s potravinárskym tovarom.

Dotazník a všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú Zlatomoraveckého jarmoku 2013 získate na www.zlatemoravce.eu, Jarmok 2013, Zlaté Moravce – jarmok 2013 – /http://zlatemoravce.eu/menu/zlate-moravce-jarmok-2013/.

Kontakt:

Tel.: 037/69 239 22, 037/69 239 28

e-mail: meskova@zlatemoravce.eu, kmet@zlatemoravce.eu, sakmanova@zlatemoravce.eu, pechova@zlatemoravce.eu

ORGANIZAČNÝ VÝBOR ZLATOMORAVECKÉHO JARMOKU SA TEŠÍ NA VAŠU ÚČASŤ

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button