Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Oficiálne stanovisko Mesta Zlaté Moravce k vypovedaniu zmluvy o prenájme priestorov Pozitavskej futbalovej akadémie

Oficiálne stanovisko Mesta Zlaté Moravce k vypovedaniu zmluvy o prenájme priestorov Pozitavskej futbalovej akadémie

Požitavská futbalová akadémia (PFA) mala do 30.11.2013 v podnájme šatne, hlavné aj pomocné ihrisko, telocvičňu i kancelárske priestory na základe Zmluvy o podnájme uzatvorenej s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ) dňa 30.12.2011. Za užívanie týchto priestorov sa PFA zaviazala platiť nájomné 1,- euro ročne a 400,-eur mesačne za služby a energie (najmä voda, el. energie, ohrev vody a vykurovanie, starostlivosť o trávniky).

V marci 2013 PFA prestala hradiť dohodnuté platby za služby a energie. Z tohto dôvodu MSKŠ zaslalo PFA dve upomienky, a to prvú zo dňa 13.5.2013 a druhú zo dňa 12.6.2013. Na uvedené upomienky nebolo zo strany PFA žiadnym spôsobom reagované, PFA nežiadala žiadny splátkový kalendár, ani nevyvolala žiadne rokovanie za účelom riešenia tohto dlhu.

Z uvedeného dôvodu bola zo strany Mestského strediska kultúry a športu doručená PFA v auguste 2013 Výpoveď z podnájmu (čo je štandardný a zákonný postup), s tým, že výpovedná lehota začala plynúť od 1.septembra a uplynula dňa 30.11.2013. Avšak ani počas plynutia výpovednej lehoty nebolo zo strany PFA oslovené ani Mesto ani MSKŠ, aby sme hľadali spoločné možné riešenie. Z tohto nezáujmu je zrejmé, že snahou zástupcov PFA nebolo vyriešenie tohto problému, ale naopak jeho eskalácia, ktorá vyústila práve do medializovania tejto kauzy a zvolanej tlačovky.

Dlh PFA je k dnešnému dňu vo výške 3600,- eur. PFA argumentuje tým, že nemá na úhradu dlhu z dôvodu, že jej mesto neposkytlo v tomto roku dotácie. Avšak napriek tomu, že PFA nemohla tento rok dostať priamu dotáciu, Mesto prevádzku štadiónov a PFA dotovalo nepriamo – a to sumou cca 27 tis. eur ročne. Podľa prepočtov energetika mesta, celkové náklady na služby a energie za priestory dané do užívania PFA (najmä voda, el. energie, ohrev vody a vykurovanie, starostlivosť o trávniky) sú ročne vo výške cca 31.400 eur. Keďže na základe podnájomnej zmluvy mala PFA platiť iba 4800,-ročne, zvyšnú sumu muselo zo svojho rozpočtu hradiť Mesto.

Suma, ktorou nepriamo Mesto dotuje PFA nie je malá. Mesto v rámci svojich ekonomických možností vždy PFA podporovalo a to aj takýmto spôsobom. Preto považujeme za minimálne nekorektné to, akým spôsobom zástupcovia PFA, z ktorých viacerí sú poslancami Mestského zastupiteľstva, tieto skutočnosti prekrúcajú. Sú to práve oni, ktorí nemajú záujem o riešenie športovej prípravy detí. Ak by ho mali, snažili by sa neplnenie zmluvných povinností a dlhy PFA riešiť (minimálne by aspoň podali žiadosť o uhradenie dlhu v splátkach, čo neurobili) a nenechali by situáciu zájsť až do ukončenia nájomného vzťahu. Ak by PFA platila mesačne zmluvne dohodnutých 400,- eur, mohli v prenajatých priestoroch naďalej fungovať.

Celú tlačovku zvolanú niektorými poslancami považujeme za divadielko pre verejnosť, s cieľom vykresliť vedenie mesta a MSKŠ v negatívnom svetle. Sme toho názoru, že PFA sa prostredníctvom svojich poslancov snaží vytvoriť tlak verejnosti so zámerom vytvoriť si priaznivejšie podmienky pre opätovné schvaľovanie podnájomného vzťahu pre PFA v mestskom zastupiteľstve, tentoraz však už bez povinnosti platiť za spotrebované energie. PFA súčasne žiada zastupiteľstvo aj o schválenie odpustenia vzniknutého dlhu.

Treba si uvedomiť, že Mesto je v zlej finančnej situácii, nemá adekvátne dofinancované školy a škôlky, sociálne služby, mestské podniky, údržbu majetku, rekonštrukciu ciest, atď., pričom aj v takejto situácii podporuje PFA sumou minimálne 27 tis. Eur ročne cez úhradu energií a symbolické nájomné. Ale pre niektorých poslancov blízkych PFA je to asi málo.
Za Mesto Zlaté Moravce a primátora Petra Lednára spracovala právnička MsÚ Mária Vozarová

Neprehliadnite

Nemocnica Zlaté Moravce otvorila zrevitalizované oddelenie vnútorného lekárstva

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, odovzdala do prevádzky zrevitalizované priestory oddelenia vnútorného lekárstva, ktoré …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.