Aktuality

Oficiálne stanovisko Mesta Zlaté Moravce k vypovedaniu zmluvy o prenájme priestorov Pozitavskej futbalovej akadémie

obed
poradna

Požitavská futbalová akadémia (PFA) mala do 30.11.2013 v podnájme šatne, hlavné aj pomocné ihrisko, telocvičňu i kancelárske priestory na základe Zmluvy o podnájme uzatvorenej s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ) dňa 30.12.2011. Za užívanie týchto priestorov sa PFA zaviazala platiť nájomné 1,- euro ročne a 400,-eur mesačne za služby a energie (najmä voda, el. energie, ohrev vody a vykurovanie, starostlivosť o trávniky).

V marci 2013 PFA prestala hradiť dohodnuté platby za služby a energie. Z tohto dôvodu MSKŠ zaslalo PFA dve upomienky, a to prvú zo dňa 13.5.2013 a druhú zo dňa 12.6.2013. Na uvedené upomienky nebolo zo strany PFA žiadnym spôsobom reagované, PFA nežiadala žiadny splátkový kalendár, ani nevyvolala žiadne rokovanie za účelom riešenia tohto dlhu.

Z uvedeného dôvodu bola zo strany Mestského strediska kultúry a športu doručená PFA v auguste 2013 Výpoveď z podnájmu (čo je štandardný a zákonný postup), s tým, že výpovedná lehota začala plynúť od 1.septembra a uplynula dňa 30.11.2013. Avšak ani počas plynutia výpovednej lehoty nebolo zo strany PFA oslovené ani Mesto ani MSKŠ, aby sme hľadali spoločné možné riešenie. Z tohto nezáujmu je zrejmé, že snahou zástupcov PFA nebolo vyriešenie tohto problému, ale naopak jeho eskalácia, ktorá vyústila práve do medializovania tejto kauzy a zvolanej tlačovky.

Dlh PFA je k dnešnému dňu vo výške 3600,- eur. PFA argumentuje tým, že nemá na úhradu dlhu z dôvodu, že jej mesto neposkytlo v tomto roku dotácie. Avšak napriek tomu, že PFA nemohla tento rok dostať priamu dotáciu, Mesto prevádzku štadiónov a PFA dotovalo nepriamo – a to sumou cca 27 tis. eur ročne. Podľa prepočtov energetika mesta, celkové náklady na služby a energie za priestory dané do užívania PFA (najmä voda, el. energie, ohrev vody a vykurovanie, starostlivosť o trávniky) sú ročne vo výške cca 31.400 eur. Keďže na základe podnájomnej zmluvy mala PFA platiť iba 4800,-ročne, zvyšnú sumu muselo zo svojho rozpočtu hradiť Mesto.

Suma, ktorou nepriamo Mesto dotuje PFA nie je malá. Mesto v rámci svojich ekonomických možností vždy PFA podporovalo a to aj takýmto spôsobom. Preto považujeme za minimálne nekorektné to, akým spôsobom zástupcovia PFA, z ktorých viacerí sú poslancami Mestského zastupiteľstva, tieto skutočnosti prekrúcajú. Sú to práve oni, ktorí nemajú záujem o riešenie športovej prípravy detí. Ak by ho mali, snažili by sa neplnenie zmluvných povinností a dlhy PFA riešiť (minimálne by aspoň podali žiadosť o uhradenie dlhu v splátkach, čo neurobili) a nenechali by situáciu zájsť až do ukončenia nájomného vzťahu. Ak by PFA platila mesačne zmluvne dohodnutých 400,- eur, mohli v prenajatých priestoroch naďalej fungovať.

Celú tlačovku zvolanú niektorými poslancami považujeme za divadielko pre verejnosť, s cieľom vykresliť vedenie mesta a MSKŠ v negatívnom svetle. Sme toho názoru, že PFA sa prostredníctvom svojich poslancov snaží vytvoriť tlak verejnosti so zámerom vytvoriť si priaznivejšie podmienky pre opätovné schvaľovanie podnájomného vzťahu pre PFA v mestskom zastupiteľstve, tentoraz však už bez povinnosti platiť za spotrebované energie. PFA súčasne žiada zastupiteľstvo aj o schválenie odpustenia vzniknutého dlhu.

Treba si uvedomiť, že Mesto je v zlej finančnej situácii, nemá adekvátne dofinancované školy a škôlky, sociálne služby, mestské podniky, údržbu majetku, rekonštrukciu ciest, atď., pričom aj v takejto situácii podporuje PFA sumou minimálne 27 tis. Eur ročne cez úhradu energií a symbolické nájomné. Ale pre niektorých poslancov blízkych PFA je to asi málo.
Za Mesto Zlaté Moravce a primátora Petra Lednára spracovala právnička MsÚ Mária Vozarová


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button