AktualityOznamy

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľností!

obed
poradna

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Sadzby dane z nehnuteľností v podmienkach mesta Zlaté Moravce zostávajú na úrovni roka 2013, čím u daňových subjektov nedochádza k zvýšeniu ich daňovej zaťaženosti. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2014 je rozhodujúci stav k 1. januáru 2014. V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2013, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností v termíne do 31.01.2014. Za nepredloženie daňového priznania sa ukladá pokuta, ide o správny delikt, ktorého sa podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote na podanie daňového priznania. Výška pokuty je rozdielna v závislosti od druhu porušenej povinnosti. Obec ako správca dane, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 6 000 eur podľa druhu správneho deliktu. Samotné uloženie pokuty neznamená, že zanikajú povinnosti, za porušenie ktorých bola pokuta uložená.

Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok, Mesto Zlaté Moravce


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button