AktualityPodujatia

Ocenenie učiteľov

trojkoncert
poradna

„ Dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom, nie maskou učiteľa. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov…“ – zaznel citát „učiteľa národov“ Jana Amosa Komenského v úvode príhovoru primátora Ing. Petra Lednára, CSc. počas Slávnostného ceremoniálu odovzdávania ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov.

Slávnosť, pri ktorej sa aj tento rok náležite ocenili tí, naj – učitelia, sa konala 28. marca 2014 v Mestskom stredisku kultúry a športu v Sobášnej sieni. Jej priebehom nás sprevádzala večne usmiata a srdečná učiteľka z Materskej škôlky „Dúha“ – Žitavské nábrežie Táňa Kováčová a celkovú sviatočnú atmosféru svojou hudobnou interpretáciou dotvorili pedagógovia zo Základnej umeleckej školy – riaditeľ Gejza Hlavatý (klavírny doprovod), Mgr. Zuzana Molnárová a Soňa Meňhertová (spev).

„Profesia učiteľa je jednou z najušľachtilejších profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho i lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla.

Každá spoločnosť vždy kládla na prácu učiteľa vysoké nároky s cieľom vychovať z detí vynikajúce osobnosti a kvalitných odborníkov. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, vychádzajúce zo sústavného vzdelávania sa a z analýz výsledkov vlastnej práce. Je ťažké nájsť vhodný spôsob, ako oceniť nezištnú, mravenčiu prácu učiteľa tak, aby mal pocit, že to, čo celý život robí, nerobí zbytočne.

Prácu učiteľa posudzujú žiaci, ich rodičia, kolegovia navzájom, nadriadení aj verejnosť, ale azda najobjektívnejšie ju ocení ten, kto „učiteľský chlebíček“ ochutnal aj sám. Popri každodenných pracovných povinnostiach v tomto hektickom životnom tempe a bez ohľadu na to, čo bolo včera a čo bude zajtra, vychutnajme si preto spoločne výnimočnosť a jedinečnosť takýchto chvíľ, kedy Vám môžem úprimne poďakovať za Vašu dlhoročnú pedagogickú prácu, za to, že ju robíte s láskou, zodpovednosťou, za to, že robíte všetko pre to, aby stúpla kvalita Vašich výkonov a aby stúpala spokojnosť žiakov a ich rodičov. Prajem Vám veľa tvorivej energie, optimizmu, pokojnú myseľ, vzájomné porozumenie, trpezlivosť, ale predovšetkým zdravie, lásku a radosť z Vašej práce.“

Prejav veľkej úcty a vďačnosti Petra Lednára patrí nielen oceneným, ale samozrejme všetkým, ktorí našli svoje naplnenie v školstve a ktorí sa v našich deťoch zodpovedne rozhodli zanechať kúsok zo seba samých.

„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“

(Charles Farrar Browne)

Ocenenia získali:

1. Mgr. Margita Mášiková, ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce – za výborné výsledky na základe úspešného a iniciatívneho plnenie úloh, za prípravu žiakov na súťaže, za prácu v komisiách a za vedenie krúžkov

2. Eva Vaľovská, ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce – za dlhoročnú pedagogickú prácu, za prípravu žiakov na súťaže, za aktívne členstvo v metodickom združení  ŠKD, za  mimoškolské aktivity

3.PaedDr. Sylvia Halgašová, ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce – za veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, za prácu v komisiách, za vedenie krúžkov, za redigovanie časopisu, za publikačnú činnosť, za súťaže Fyzikálna olympiáda a Archimediáda

4.Mgr. Eva Rusnáková, ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce – za dlhoročnú úspešnú pedagogickú činnosť, za  vedenie krúžkov a prácu v Metodickom združení, za prípravu kultúrnych programov, za mimoškolské aktivity

5. Mgr. Darina Lohyňová, ZŠ sv. Don Bosca, Ul. 1. mája 24, Zlaté Moravce – za dlhoročnú svedomitú pedagogickú činnosť , za prípravu žiakov na súťaže, za mimoškolské aktivity, za rozvíjanie talentov, za pracovitosť a zodpovednosť

6.Mgr. Helena Zaťková, Spojená škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce – za príkladnú prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením v edukácii, za dlhoročné vedenie metodického združenia, za aktívnu účasť v Programe celoživotného vzdelávania a pri príležitosti životného jubilea

7.  Mgr. Elena  Muslová, ZUŠ, J.Kráľa 4, Zlaté Moravce – za dlhoročnú prácu v umeleckom vzdelávaní žiakov, za dosahovanie výborných výsledkov, za spravovanie kabinetu, za tvorbu učebných textov a pomôcok

8.Adriana Chrenová, MŠ Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce – za rozvíjanie jazykovej, literárnej a matematickej gramotnosti detí, za zapájanie sa do mimoškolských aktivít, za vedenie kroniky MŠ, za prácu na projektoch

9. Mgr. Jana Debnárová, MŠ Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce – za rozvíjanie počítačovej gramotnosti a internetu v práci s deťmi, za poskytovanie informačno-poradenskej činnosti, za prácu v mimoškolských aktivitách, za plnenie projektov

10.Alena Hosťovecká, MŠ Štúrova 15, Zlaté Moravce – za tvorivý a individuálny prístup k deťom, za moderný výchovno-vzdelávací proces, za spoľahlivé plnenie si pracovných povinností, za aktivitu v mimoškolských podujatiach

11.Mgr. Kristína Švecová, MŠ Štúrova 15, Zlaté Moravce – za tvorivé a originálne nápady v práci, za kvalitnosť a náročnosť, za mimoškolské aktivity

12.Silvia Ivanová, MŠ Žitavské nábrežie 1, Zlaté Moravce – za dlhoročnú obetavú prácu s deťmi, za prácu v krúžku, za zapájanie sa do výtvarných súťaží, za prácu v metodickom združení MŠ

„Na začiatku cesty je väčšina toho, čo tvoríme, nevedomá. Ako sa približujeme k osobnej slobode, začíname vidieť, že všetko v našom živote je tam preto, že sme to do svojho života pozvali, a to, čo v ňom nie je, tam nie je preto, lebo sme tomu nedovolili do nášho života vstúpiť.“

(Susan Gregg)

 

Ľubomíra Rosinská


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button