Školy

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce

trojkoncert
poradna

V 2. polroku tohto školského roku začali pedagógovia Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach pracovať na novom projekte, ktorého obsah a cieľ je najvýstižnejšie formulovaný v názve projektu. Potreby modernej, vedomostnej spoločnosti sú veľmi silným determinantom v pedagogickom procese, ktorého cieľom je pripraviť mladého človeka na profesionálny aj osobný život v týchto životných okolnostiach. Garantmi projektu je Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy, Európska únia – Európsky sociálny fond.

Hlavnými aktivitami projektu je inovovanie vzdelávania, implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovacieho procesu, zriadenie moderného chemicko-biologického laboratória a školenie pedagogických zamestnancov pre potreby vedomostnej spoločnosti. Z tohto dôvodu pracujú na projekte pedagógovia, ktorí vyučujú: slovenský jazyk a literatúru, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, občiansku náuku a dejepis. Zmena vyučovacích stratégií a foriem je závislá aj na moderných učebných pomôckach, k jej efektivite pomáhajú tiež nové alternatívne učebné texty. Práve v týchto dňoch začínajú pedagógovia gymnázia, zapojení do tohto projektu, pracovať na inovovaní materiálno-technickej a obsahovej databázy učebného procesu.

Projekt predstavuje z  finančného hľadiska najväčšiu investíciu do modernizácie vyučovacieho procesu od začiatku 90. rokov. Bude investíciou do vzdelania najmä najmladších študentov, lebo sa bude realizovať v dlhom časovom horizonte, od februára 2014 do júna 2015.

Keď povieme človeku, že na nebi je 978301246569987 hviezd, uverí nám. Ale prečo každý skúsi „čerstvo natreté?“ Lebo túžba, zvedavosť ľudského ducha osobnostne verifikovať aj staré pravdy je nekonečná. Je aj jedným z princípov modernej školy, zážitkového vyučovania, je princípom výchovy modernej vzdelanej generácie.

PaedDr. Anna Rosenbergová

Gymnázium Zlaté Moravce


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button