AktualityHistória

Konferencia Metodicko-pedagogického centra k 100. výročiu formovania čs. légií

trojkoncert
poradna

História légií , od slávy a víťazstiev k nedoceneniu

Presne sto rokov uplynulo od obdobia kedy začal vznikať československý zahraničný odboj, od obdobia, kedy sa začali formovať československé légie. Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava si toto výročie pripomenulo zorganizovaním celoslovenskej konferencie “100 rokov spomienok” s podtitulom “Učíme sa z histórie”.

Podujatie sa konalo 3. júla v historických priestoroch Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, záštitu prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.

Pred piatimi rokmi Česká a Slovenská republika potvrdili Memorandom o vzájomnej spolupráci pri realizácii Projektu Légie 100, ktorý reflektuje sté výročie vzniku a pôsobenia československých légií v rokoch 1914 až 1920. „A práve tu je priestor pre Metodicko-pedagogické centrum, ktoré touto konferenciou napĺňa obsah projektu Légie 100. Máme dostatočný odborný potenciál, aby sme preniesli všetko to, čo vznikne teraz a následne po tomto stretnutí do škôl prostredníctvom našich erudovaných lektorov. Máme ambíciu vytvoriť viacero skupín učiteľov z rôznych regiónov Slovenska a preniesť tieto idey tam, kde majú najväčší význam, k našim žiakom a študentom,“ povedal Ing. Peter Dubovan, poverený zastupovaním generálnej riaditeľky Metodicko-pedagogického centra.

História formovania a pôsobenia légií je našou spoločnou s Českou republikou a tak sa konferencie zúčastnili aj zástupcovia rezortu školstva i obrany ČR i akademickej obce. Odborný program konferencie oslovil viac ako stovku účastníkov, z toho 50 učiteľov najmä dejepisu, slovenského jazyka, etiky, či občianskej náuky, ktorí si prišli vypočuť odborné príspevky, referáty a prezentácie odborníkov z oblasti histórie, politických vied, ale i pedagogiky. Nechýbali ani zástupcovia armády.

Metodicko-pedagogické centrum je inštitúcia zaoberajúca sa kontinuálnym vzdelávaním učiteľov a tak konferencia mala aj didaktický rozmer, snažila sa hľadať ako príťažlivým spôsobom preniesť najnovšie poznatky a skúseností z vedecko-historického bádania do vyučovania a zvýšiť záujem mladých ľudí o históriu a dejiny, ponúkla priestor na výmenu informácií , diskusie, ktoré nasledovali po každom bloku prednášok. Ako odznelo v príspevkoch, spôsob vyučovania dejepisu je jedným z faktorov, ktorý môže ovplyvniť, aké bude mať mládež národné povedomie a vzťah k vlastenectvu.

Celkovo na konferencii odzneli štyri hlavné príspevky a v dvoch blokoch osem prednášok. Prednášajúci dokumentovali obdobie a udalosti, ktoré vplývali na formovanie sa československého zahraničného odboja. Či už boli zo Slovenska alebo i Čiech zhodli sa na tom, že táto významná kapitola našich spoločných dejín je v súčasnosti na okraji záujmu verejnosti. Téme sa venuje veľmi malý priestor v osnovách a v učebniciach dejepisu pre české i slovenské základné školy sa spomína len okrajovo, čo je v porovnaní s ich významom nedostatočné.
Ako odznelo na konferencii, československé légie sa stali jednotným československým vojskom, ktoré bolo v čase prvej svetovej vojny nasadené v rôznych častiach Európy. Légie vtedy ešte pod hlavičkou československého zahraničného odboja tvorili dobrovoľníci, krajania žijúci mimo Rakúska-Uhorska. Neskôr sa rozrástli na samostatnú armádu, paradoxne vtedy neexistujúceho štátu: Slúžilo v nej takmer 110-tisíc Čechov a Slovákov. Legionári bojovali vo všetkých významných bitkách či už vo Francúzsku, Taliansku, Rusku, podieľali na víťazstve štátov Dohody. V  období medzivojnovej republiky tvorili významnú oporu štátu a počas druhej svetovej vojny republiku bránili. Po oslobodení sa však téma česko-slovenských légií stala nežiaducou, ich význam sa bagatelizoval, až sa o nich oficiálne prestalo hovoriť. Mnohí legionári sa ocitli na okraji spoločnosti, v existenčných problémoch. Veľmi málo bolo rehabilitovaných, málo sa dožilo roku 1989, ale všetci si zaslúžia, aby ich sa o nich vedelo. Toto je dlh našej súčasnej spoločnosti, neustále pripomínať ich význam, prínos pre naše národ a naše dejiny.

Konferenciu sprevádzala výstava dobových fotografií v rámci Projektu Légie 100. Priestory kde sa konferencie konala dopĺňali panely s dobovými fotografiami a historickými materiálmi dokumentujúce pôsobenie légii vo Francúzsku, Taliansku v Rusku a ich návrat domov ako aj chronologicky zoradené dátumy významných udalostí sprevádzajúce vznik Československa. Zaujal aj model legiovlaku, repliky dobových vlajok a uniforiem..

Konferenciu ukončil workshop Film vo vyučovacom procese s názvom Štefánik – Príbeh hrdinu- Vlasť autora PhDr. Pavla Kanisa, CSc. Predstavil dokumentárny film o M. R. Štefánika, štvrtú časť seriálu, snažiacu sa nájsť po desaťročiach odpoveď, čo sa stalo v Ivánke pri Dunaji 4. mája 1919, v tragický deň pre Slovensko.
Cenným materiálom bude aj publikácia, ktorú Metodicko pedagogické centrum plánuje zostaviť a vydať z referátov, aby tie myšlienky, ktoré odzneli, zostali zachované. Poslúži učiteľom ako kompaktný a faktograficky rôznorodý materiál, ktorý môžu uplatniť v edukačnom procese pri výučbe jednotlivých predmetov alebo prierezovo.

Metodicko pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, výchovy, vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Metodicko -pedagogické centrum má tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje viaceré Národné projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov www.mpc-edu.sk.

Mg. Ľuboslava Sedláková, manažér publicity MPC


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button