Aktuality

Čierne skládky na stanovištiach určených pre komunálny odpad

Vzhľadom na neustály a aktuálny problém s odstraňovaním objemového komunálneho odpadu zo stanovíšť určených na zmesový a triedený komunálny odpad Mesto Zlaté Moravce a Mestský podnik Technické služby vyzývajú občanov mesta k ohľaduplnosti a dodržiavaniu zásad o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Zlaté Moravce.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na základe ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo pre územie mesta Zlaté Moravce Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2014 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce, z ktorého vyplýva:

► Čl. 4 Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov komunálnych a drobných stavebných odpadov na území mesta Zlaté Moravce

bod 2) Pôvodcovia a držitelia odpadu (podnikateľské subjekty, majitelia a správcovia nehnuteľností) sú povinní:

písm. p) udržiavať čistotu a poriadok v stojiskách a na stanovištiach zberných nádob a v ich okolí, zodpovedá pôvodca odpadu – podnikateľské subjekty, majitelia a správcovia nehnuteľností, 

q) keď pôvodca odpadu nezabezpečí čistotu na stanovištiach zberných nádob, urobí to oprávnená osoba – Technické služby mesta Zlaté Moravce na náklady pôvodcu odpadu,

r) objemný a stavebný odpad, ktorý nepatrí do nádob na KO a je voľne uložený na stanovišti zberných nádob a v jeho okolí, sa považuje za porušenie zákona o odpadoch a tohto VZN a za jeho likvidáciu zodpovedá v zmysle čl. 3, bod 6 držiteľ odpadu.

V prípade, že sa stanete svedkom porušovania predpisov o nakladaní s odpadmi, upozornite na tento závažný priestupok Mestskú políciu na bezplatnom telefónnom čísle 159 alebo Technické služby mesta na telefónnom čísle 037/642 26 33.

Pokiaľ majú občania mesta záujem o vývoz veľkoobjemového odpadu, je možné objednať si v Technických službách veľkoobjemový kontajner alebo vyviesť predmetný odpad vo vlastnej réžii na skládku komunálneho odpadu pod Kalváriou (otváracie hodiny – pondelok až sobota od 7.00 do 18.00 h). Zároveň môžu občania Zlatých Moraviec pri preukázaní sa občianskym preukazom vyviesť stavebný a komunálny odpad 2 x do roka a to v čase jarného a jesenného upratovania vlastnými dopravnými prostriedkami, pričom za odpad v objeme do 150 kg neplatia poplatky spojené s uložením odpadu na skládke KO.

Všetkým občanom ďakujeme za dodržiavanie a akceptovanie daných skutočností.

Spracovala M. Petrovičová

Informácie poskytol riaditeľ Technických služieb Branislav Varga


podcast

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button