Aktuality

Návšteva z Poľska a Ukrajiny

trojkoncert
poradna

V dňoch 24. – 25. septembra 2014 Zlaté Moravce opäť navštívili družobní susedia z Poľska, z mesta Sierpc, so svojimi partnermi.

Mesto Zlaté Moravce participuje na projektoch Európskej únie, o ktoré sa uchádzajú Poliaci. Tentokrát ide o aktivity na podporu sociálnej ekonomiky v Plockom regióne, prostredníctvom ktorého získavajú zúčastnené strany širšie vedomosti o sociálnej sfére vo vybraných krajinách.

V rámci projektu „OWES“, ktorého vedúcou je Beata Puda, sa dvojdňového stretnutia v našom meste zúčastnilo 45 zástupcov Poľska a Ukrajiny – Sociálne družstvo “Šanca” (predseda Andrzej Mankowski), Sociálne družstvo Centrum komunitných služieb “CUS” (predsedníčka Aleksandra Pecherzewska) a Sociálne družstvo “Ríša snov” (zastupkyňa Paulina Dzurlik).

O vypracovanie programu spĺňajúceho požiadavky projektu a spokojnosť  družobných hostí počas pobytu v našom meste, sa postaral Miroslav Košút, vedúci Oddelenia projektov a propagácie mesta. Spoločne navštívili pracoviská, ktoré poskytujú lepšie podmienky a výhody pre dôstojnejší život ľudí odkázaných na sociálnu výpomoc.

TERRA BONNA – Občianske združenie s priestormi na Duklianskej ulici, ktoré vytvára dobrú pôdu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí aj napriek tomu dokážu vytvárať hodnoty a pracovať. V období, keď stúpa nezamestnanosť, je náročné vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí so zdravotným handicapom. Terra Bonna ponúka zmysluplnú prácu a priestor pre tých, ktorí chcú spoločne so zakladateľmi združenia vytvárať hodnoty, pracovať a tešiť sa z výsledkov svojej práce.

Denné centrum – nachádza sa na Mojmírovej ulici a má kapacitu 100 miest. Tieto priestory sa využívajú na kultúrnu, záujmovú činnosť a poskytovanie sociálneho poradenstva. Konajú sa v ňom výstavy (veľkonočná, vianočná a jesenná), tvorivých dielní, ktoré sú zamerané na ručné práce (háčkovanie, pletenie z papiera, pletenie košíkov z pedigu, zdobenie kraslíc), prednášok (o bezpečnosti, zo sociálnej oblasti a o zdravej výžive.

Dom s opatrovateľskou službou (DOS) a opatrovateľská služba – slúži na ubytovanie starých a osamelých občanov, ktorých zdravotný stav a sociálne pomery odôvodňujú potrebu opatrovateľskej služby a tých, u ktorých možno odôvodnene predpokladať, že budú v krátkom čase potrebovať takúto službu vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) na Rovňanovej ulici – účelové zariadenie Mesta Zlaté Moravce s kapacitou 13 miest pre ťažko postihnutých a starých občanov, zriadené od roku 1992 na základe zriaďovacej listiny. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Práčovňa, Mangľovňa – chránená dielňa, ktorá poskytuje služby svojim klientom od roku 2001 (hotely, reštaurácie, školy, internáty, pranie pracovných odevov…) prostredníctvom zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím

Chránené pracovisko – zamestnáva zdravotne ťažko postihnutých pracovníkov na plný úväzok, ktorí sú zamestnancami Mesta a striedajú sa pri obsluhe kamerového systému v priestoroch Mestskej polície v rámci trojzmennej prevádzky

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny – politika zamestnanosti, trhu práce, práca s nezamestnanými

Terénna sociálna práca – pracovisko na nachádza na Slnečnej ulici a tento projekt realizuje Mesto Zlaté Moravce s pomocou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Je to program na podporu a starostlivosť o sociálne znevýhodnené, vylúčené a marginalizované rodiny a jednotlivcov, pod názvom ,,Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach“. V rámci tohto projektu poskytli pracovníčky exkurziu do prirodzeného prostredia rómskej komunity v mestskej časti Chyzerovce, kde prebehla ukážka zvykov, kultúry a rozhovor s rómskou rodinou.

Takmer štyri roky je neodmysliteľnou súčasťou stretnutí s Poľskom človek, ktorý okrem toho, že je hlavným koordinátorom všetkých projektov, je aj prekladateľom, vďaka ktorému dve strany hovoriace rôznymi jazykmi nachádzajú spoločnú reč. Radoslaw Brudnicki je veľmi rozhľadeným, vnímavým a neskutočne priateľským spoločníkom, večne bažiacim po nových poznatkoch a skúsenostiach nielen v témach projektov, ale aj života, kultúry a histórie Slovákov a Slovenska, hoci je rodený Poliak. Sleduje politickú scénu, dianie u nás, hudobnú sféru, zaujíma sa o ľudí a ich životy, s ktorými sa na Slovensku stretne, rozvíja vzájomné priateľstvá a je naozaj ich pevným tmelom na profesionálnej a medziľudskej úrovni. Do veľkej miery prispieva k vážnosti družobných väzieb medzi krajinami a jeho zodpovedný prístup k práci a ľuďom je zárukou úspešnosti projektov, na ktorých sa spolupodieľa.

Samozrejme, že k úspechu projektov je dôležitá ústretovosť nášho Mesta, súhlas štatutárneho zástupcu, primátora, v súlade so zamestnancami Mestského úradu, inštitúcií, organizácií, združení a jednotlivcov.

Primátor Peter Lednár ďakuje všetkým účastníkom za spoluprácu, poľským kolegom za to, že Mesto Zlaté Moravce dostáva možnosť byť súčasťou skvelých nápadov, s príležitosťou sa spoznávať a získavať nové poznatky z praxe dvoch rozličných štátov a ich fungovania v rôznych sférach.

Ľubomíra Rosinská


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button