AktualityOznamy

Nepodceňujte vykurovacie obdobie!

trojkoncert
poradna

Požiare, spôsobené tepelnými spotrebičmi tvoria zhruba 3,2% z celkového počtu požiarov za rok, spolu s požiarmi zapríčinenými komínmi sa jedná o podiel 5%.

Najčastejšie príčiny vzniku požiarov od vykurovacích telies:

nedbalosť

 

 • – nesprávna obsluha vykurovacieho telesa
 • – horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa
 • – manipulácia s popolom
 • – zanedbanie bezpečnostných predpisov
 • – používanie plynných a kvapalných látok ako zapaľovačov

 

technické nedostatky

 

 • – nesprávna inštalácia
 • – nesprávne umiestnenie
 • – technická porucha
 • – nesprávna údržba
 • – nevyhovujúci stav vykurovacieho telesa

 

komíny a dymovody

 

 • – nevhodná konštrukcia komína
 • – špáry v komíne
 • – vznietenie sadzí
 • – nesprávna inštalácia komína

 

Úloha komína je nezastupiteľná. Jednou zo základných vlastností kvalitného komína je jeho dobrý ťah a teda bezpečný odvod spalín cez strechu. Len v prípade, že sú spaliny bezpečne odvedené cez strechu, nemôžu sa dostať späť do obývacích priestorov. Keď máme komín na tuhé palivo, usádzajú sa na jeho stenách sadze. V prípade, že ich nečistíme pravidelne, môže vzniknúť až niekoľko centimetrový nános sadzí. Pri vyhorení sadzí v komíne môže teplota dosiahnuť 1000 až 1300 stupňov Celzia, čo spôsobí nekvalitnému komínu nezvratné škody, ktoré následne môžu zapríčiniť požiar celého objektu. Vykurovanie zemným plynom je o to nebezpečnejšie, že pri nedokonalom spaľovaní, t.j. pri nedostatku vzduchu potrebného na spaľovanie, však vzniká jedovatý oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhoľnatý je za normálnych podmienok horľavý, bezfarebný plyn bez zápachu. Patrí medzi najnebezpečnejšie jedovaté plyny, čo sa prejavuje už pri nízkej koncentrácií. Tak ako sa venujeme pravidelnej údržbe domu, mali by sme sa pravidelne starať aj o svoj komín. Čistenie komína by sa malo vykonávať nielen preto, že to prikazuje zákon, ale hlavne kvôli vlastnej bezpečnosti.

V záujme predchádzania vzniku požiarov Vám naši hasiči ponúkajú niekoľko dobre myslených rád, najmä:

 

 • – neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
 • – nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
 • – inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
 • – dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke o rozmeroch, ktoré sú určené predpismi a boli odborne zaústené do komínových prieduchov,
 • – popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
 • – nezabúdajte, že aj vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú radosť najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro Vianoc vznikom požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru,
 • – dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
 • – dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.

 

 

Vážení občania!

Dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiaru vo Vašich domovoch.

Prosím, zamyslite sa nad nimi. Zároveň si Vám dovolíme pripomenúť, že hasiči sú odborne pripravení a ochotní poradiť Vám v otázkach ochrany pred požiarmi. Využite túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne, bez obáv a požiarov.

kpt. Mgr. Dušan Mihók

OR HaZZ Zlaté Moravce


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button