AktualityOznamy

Obchodná verejná súťaž

obed
poradna

Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje dňa 29.09.2014 v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej č. 45 v Zlatých Moravciach, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce:

a) stavba súpisné číslo č. 460 (rodinný dom) nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1825/2 o výmere 365 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) – bývalý sklad ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach

b) pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely 1825/2 o výmere 365 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) /pozemok sa nachádza pod budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny/

c) pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely 1825/1 o výmere 1 334 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) /pozemok sa nachádza pred budovou, vedľa budovy a za budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici/.

Nehnuteľnosti sú v súčasnosti nevyužívané.

Znenie súťažných podmienok je možné získať na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta, kontaktná osoba Ing. Kmeť, 2. poschodie, č. dverí 55; na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce (pred vchodom do budovy MsÚ) alebo na internetovej stránke  www.zlatemoravce.eu (Mesto a jeho správa, Úradná tabuľa mesta, 2014, Iné informácie).

Ďalšie informácie môžete získať na tel. č. 037/6923928 alebo osobne na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, oddelení pre stavebné konanie a správu majetku mesta, 2. poschodie, č. dverí 55, kde si môžete dohodnúť aj obhliadku predmetných nehnuteľností.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov a zmlúv končí dňa 17. 10. 2014 o 13:00 hod.

Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button