Aktuality

Zasadnutie okrskových volebných komisií

trojkoncert
poradna

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Dňa 29. októbra sa v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu uskutočnilo zasadnutie okrskových volebných komisií, ktoré bolo zvolané primátorom mesta, Ing. Petrom Lednárom, CSc. v zmysle zákona č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Programom zasadnutia bol úvod, informácia o volebných okrskoch, sľub členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií, určenie predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií, informácia k voľbám a záver.

V meste Zlaté Moravce boli vytvorené 4 volebné obvody (2 v Zlatých Moravciach a po jednom v mestských častiach Prílepy a Chyzerovce). Celkovo sa v týchto 4 volebných obvodoch nachádza 11 volebných okrskov:

okrsok č. 1 – Obchodná akadémia (Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského)

okrsok č. 2 – ZŠ Pribinova (1. mája 2-22, A. Kmeťa, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za majerom, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Prílepská, Poštová, Robotnícka, Sama Chalupku, SNP, Spojovacia, Svätoplukova, Železničiarska, Župná)

okrsok č. 3 – ZŠ Pribinova (Gorazdova, J. C. Hronského, Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami, Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Tajovského, Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka)

okrsok č. 4 – MŠ Žitavské nábrežie (Čajkovského, Dobšinského, E. M. Šoltésovej, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Hviezdoslavova 2-30, Inovecká, Krátka, Krížna, Murgašova, Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená, Žitavské nábrežie)

Tieto 4 okrsky predstavujú volebný obvod č. 1, v ktorom sa volí 6 poslancov

okrsok č. 5 – MŠ Kalinčiakova (Hviezdoslavova 32-82, Nitrianska)

okrsok č. 6 – MŠ Kalinčiakova (1. mája 1-51, 1. mája 26-76, Radlinského)

okrsok č. 7 – ZŠ Mojmírova (Duklianska, Mládeže, Mojmírova)

okrsok č. 8 – ZŠ Mojmírova (Brezová, Kalinčiakova, Školská)

okrsok č. 9 – Centrum voľného času (Do kratín, Dolné vinice, Do remanancií, Hájová, Martinský breh, M. Benku, Obrancov mieru, Pod hájom, Priemyselná, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Tehelná, Viničná)

Týchto 5 okrskov predstavuje volebný obvod č. 2, v ktorom sa volí 9 poslancov.

okrsok č. 10 – Kultúrny dom, Chyzerovce (Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova)

Predstavuje samostatný volebný obvod č. 3, volí sa jeden poslanec.

okrsok č. 11 – Kultúrny dom, Prílepy (Čierna Dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková)

Predstavuje samostatný volebný obvod č.4, volí sa jeden poslanec.


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button