AktualityŠkoly

Žijú medzi nami

Komunitné centrum v zastúpení Bc. Zuzany Blahákovej sa podpísalo pod ďalšiu zo svojich aktivít, ktorá má byť nápomocná sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu, k jej lepšiemu začleneniu sa do spoločnosti.

V Základnej škole na Mojmírovej ulici sa 12. februára 2015 konala prednáška s názvom „Rómovia medzi nami a s nami,“ ktorej sa zúčastnil Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. ako prednášajúci, zástupcovia Obvodného oddelenia policajného zboru v Zlatých Moravciach Peter Minár a Ján Segíň, primátorka mesta Zlaté Moravce Ing. Serafína Ostrihoňová, riaditeľka školy Mgr. Viera Striešková, pedagógovia a žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka.

Prednáška bola založená na znalostiach z vedného odboru romológia a romistika. Jej cieľom bolo bolo populárnou formou oboznámiť študentov s vybranými a najdôležitejšími historickými, kultúrnymi, vzdelávacími a sociálnymi aspektami života Rómov všeobecne na Slovensku, v Česku a vo svete.

Táto špecifická, nielen v dnešnej dobe kontroverzná téma, ktorá vyvoláva v nejednom z nás veľa otáznikov, z pohľadu bežného človeka niekedy až predpojaté názory, je napriek všetkému pre mnohých z nás tabu a niečím, čo je dobré vnímať na pochopenie viac, než len povrchne a nesúdiť celú komunitu kvôli problémovým jednotlivcom.

Napriek tomu, že žiaci svojimi reakciami a odpoveďami na otázky dokázali, že majú všeobecný prehľad o danej téme, dozvedeli sa veľa zaujímavostí, ktoré im poskytli iný pohľad do sveta Rómov. Získali vedomosti o rozdieloch medzi nimi a Cigáňmi, dozvedeli sa pôvod rómskeho národa, v akom zastúpení, v ktorej krajine žijú, o slávnych a významných osobnostiach a ich súčasnom postavení v spoločnosti.

Konkrétne aj v našom meste žijú Rómovia Olašskí, ktorí pochádzajú z Rumunska. Pravdou však je, že pravý domov rómskeho národa je India. Na celom svete ich žije približne 15 miliónov, z toho v Rumunsku 3 mil. a na Slovensku 500 000.

Hodnotné a zaujímavé informácie zazneli aj v slovách Petra Minára, ktorý zhrnul existujúcu skutočnosť z poznatkov bežného života v meste Zlaté Moravce, ako príslušníka polície, od začiatku roka v zaradení do funkcie -referent, špecialista pre komunity a sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva. Toto nové zaradenie má za úlohu sa zameriavať na spoluprácu, nie postih za nesprávny skutok, ale predovšetkým zistiť z čoho problém vznikol, snažiť sa spoluprácou s inštitúciami a dotknutými stranami odstrániť samotnú jeho podstatu v rámci možností a predchádzať tak ďalším nedorozumeniam, horším činom, prípadne byť nápomocný v riešení  problémov, ktoré boli jeho prvotným spúšťačom. „V našej spoločnosti je všeobecne zaužívané, že Róm je problémová osoba, ktorá kradne a robí len zle. Na Slovensku nesmieme viesť štatistiky koľko trestných činov spácha Róm a koľko niekto iný. Napriek tomu, máme pamäť a za svoje dlhoročné pôsobenie v policajnom zbore môžem povedať, že to tak nie je. Napríklad, keď sa stane majetková trestná činnosť, skutočne sa krádeže vlámaním dopúšťajú Rómovia minimálne. Nechcem si ich zastávať, len chcem dať do pozornosti, že ich vnímanie je veľakrát skreslené. Človek nie je zlý tým, že je Róm, zlý je len jednotlivec,“ objasnil niektoré fakty súvisiace pán Minár, pričom podotkol, že len osoba, ktorý spácha trestný čin má byť spravodlivo potrestaná a že nie je správne, aby s ňou bola odsúdená celá jeho rasa, spoločnosť, či komunita.

Základom pokojného žitia je podstatné začať od seba. Byť tolerantnými a skúsiť na všetko hľadieť bez predsudkov, dávať šance rovnako všetkým bez prihliadnutia na všeobecnú mienku a zaradenie, s ochotou pomôcť tam, kde je potrebné a nie mať už na začiatku naštepený názor a postoj tých druhých. Rozhodujme sami za seba s láskavým pochopením a nie preto, že sme ovplyvnení inými.

„Žite svoj život tak, aby ste vedeli iným ľuďom pomáhať. Ľudský život by nebol krátky, keby si ho ľudia neskracovali sami, vôbec by nebol ťažký, keby si ho sami nekomplikovali. Učte sa žiť od takýchto osobností, akou je aj pán docent Jaroslav Balvín, lebo už z prvého počutia jeho prednášky je cítiť, že to robí s láskou. Len tak môžete byť svojou prácou prínosom do rodiny a spoločnosti. Verte, že v živote pochopíte, že narodiť sa ako rómske dieťa, je kríž. Nik si nevyberá, v akej rodine a komu sa narodí. A ak sa spomedzi nich toto dieťa rozhodne prispôsobiť nám, ostatným, nie vždy sa stretne s prijatím a ešte k tomu je prenasledované svojimi vlastnými,“ prihovárala sa žiakom primátorka, pričom kládla dôraz na podanie pomocnej ruky napriek všeobecným, hlboko zakoreneným predsudkom voči rómskym deťom. Zároveň dodala, že s Rómami nás všetkých spája to, že sme všetci Božie deti. „Preto Vás milí žiaci prosím, správajte sa voči nim s prihliadnutím na to, že to naozaj majú oveľa ťažšie ako vy. Posudzujte ich podľa skutkov a rozlišujte kto je dobrý. Nech majú vašu pomoc a ochranu. Oni vám to vrátia, lebo vedia byť oveľa vďačnejší, ako si to dokážete predstaviť.“

Cieľom Terénnej sociálnej práce v spolupráci s pozvanými hosťami bolo vniesť iný pohľad na rómsku komunitu, priblížiť ich ako rovnocenných ľudí. Ukázať žiakom aký je dôležitý priateľský prístup k ich rovesníkom ešte v školských laviciach a ako im môžu byť v živote nápomocní v zaradení sa do spoločnosti, v ktorej spoločne žijeme, v súlade s komunitnou prácou, prácou polície a inými špecializovanými inštitúciami.

Súčasťou vzniknutých komunitných centier a rôznych iných zaradení, ktoré obnášajú prácu so znevýhodnenými skupinami, je rovnako vplývať na všetky zainteresované strany vhodným spôsobom súčasne, aby sa dlhodobo neriešiteľný a hlboko zakorenený problém v našej spoločnosti začal riešiť a čím skôr aj vyriešil k spokojnosti nás všetkých.

Samozrejme, že nehovoríme o krátkom čase, ale niekde sa raz začať musí a osobne som toho názoru, že násilie a postihy budú plodiť len väčšie násilie a že toho zlého bude zlým prístupom, bez dávania šancí a odstraňovania príčin, len pribúdať.

Záverečnými slovami, ktorými sa žiakom prihovoril Peter Minár zneli: „Pamätajte, že keď nebudete tolerantní voči vašim rómskym spolužiakom, je veľmi pravdepodobné, že budete mať problém aj so svojimi kamarátmi.“

A to platí všeobecne. Na každého treba použiť iný meter, nesúdiť tých ostatných podľa ich začlenenia, ale pozerať sa na ľudí tak, akými skutočne sú. Pretože človeka robí človekom jeho srdce. „Keď nemáme srdce, nemáme nič,“ rozlúčil sa so žiakmi týmito slovami Doc. Balvín.

Na podnet primátorky mesta Serafíny Ostrihoňovej v spolupráci s Komunitným centrom sa s Jaroslavom Balvínom budeme môcť stretnúť v najbližšom čase opäť, tentokrát v divadelnej sále, aby sa s danou problematikou oboznámilo čo najviac ľudí, žiakov a študentov škôl.

Bližšie o práci Doc. PhDr. Mgr. Jaroslava Balvína, CSc. nájdete na tejto adrese: www.jaroslavbalvin.eu

Ľubomíra Rosinská[wysija_form id=”3″]


Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button